online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A konzuli kapcsolatok (konzuli személyzet, a konzuli megbízatas és feladatok)


A konzuli kapcsolatok (konzuli személyzet, a konzuli megbízatás és feladatok) I. A konzulátus személyzete: 2 kategóriába sorolható: 1./ a konzulátus vezetöje és a konzuli tisztviselök 2./ a konzuli alkalmazottak. Konzuli tis


A nemzetközi szerzödés megkötése és biztosítékai


A nemzetközi szerzödés megkötése és biztosítékai A szerzödö fél: A nemzetközi szerzödést általában államok kötik, de régebben nem minden állam volt cselekvöképes. Voltak olyan államok, akik helyett és nevében más álla


A trianoni békeszerzödés és a Kisantant-szerzödések


A trianoni békeszerzödés és a Kisantant-szerzödések 1920. június 04-én a Párizs környéki Nagy-Trianon kastélyban került aláírásra az a békeszerzödés, melybe Magyarországnak nem volt beleszólása, a Magyarországot képviselö gr


A nemzetközi jog tudomanyanak története (Suarez, Gentilis, Grotius, Vattel)


A nemzetközi jog tudományának története (Suarez, Gentilis, Grotius, Vattel) A nemzetközi jog tudománya a feudalizmusban jött létre, kezdetben nem vált el a teológiától. Elsö müvelöi is papok voltak. A nemzetközi jog tudománya a s


A Biztonsagi Tanacs


A Biztonsági Tanács A Biztonsági Tanács az ENSZ egyik fö szerve. Összetételét San Franciscóban állapították meg, kezdetben 5 állandó és 6 választott tagja volt. Az állandó tagok a jogilag nagyhatalomként elismert államok: Nagy-Britannia,


A Nemzetek Szövetsége


A Nemzetek Szövetsége Valamennyi békeszerzödés elsö fejezete a Nemzetek Szövetségének Egyezségokmányát tartalmazta, de ennek ellenére a Szövetség eredeti tagja csak a gyöztesek és a 13 semleges állam lett. A semlegeseknek err


DEVIZA, KONVERTIBILITÁS, ÁRFOLYAMRENDSZER


DEVIZA, KONVERTIBILITÁS, ÁRFOLYAMRENDSZER Valuta alatt egy ország hivatalos pénznemét értjük, a deviza pedig elsösorban számlapénzt (valutára szóló követelést) jelent. A konvertibilitás: egy pénznem azon tulajdonsága, hogy szabadon átv


A fegyveres erö részei


A fegyveres erö részei. A háború nem az állam egészének harca egy másik állam ellen, a fegyveres összeütközésben csak a szembenálló felek hadseregei vesznek részt. A II. vh. idején a nácik meghirdették az ún. totális háborút, ami azt jele


Az ENSZ Közgyülése


Az ENSZ Közgyülése Az ENSZ Közgyülése valamennyi tagállam delegációjából tevödik össze. Egy állam nevében legfeljebb 5 fös delegáció vehet részt az ülésen, a delegátusok számától függetlenül minden államnak egy szavazata va


Az európai és észak-atlanti katonai-politikai együttmüködés (NATO, EBESZ)


Az európai és észak-atlanti katonai-politikai együttmüködés (NATO, EBESZ) Északi Tanács: A szervezet nemzetközi szerzödés kötése nélkül, az alapító országok parlamentjeinek kezdeményezésére és egybevágó határozataival jött létre. H


Az emberi jogok védelme az Európa Tanacs keretében. Az Emberi Jogok Európai Bírósaga: szervezet, eljaras, elfogadhatósagi feltételek.


Az emberi jogok védelme az Európa Tanács keretében. Az Emberi Jogok Európai Bírósága: szervezet, eljárás, elfogadhatósági feltételek. I. Az emberi jogok védelme az Európa Tanács keretében: 1./ Az Emberi Jogok Európai Egyezménye: Ezt a nem


A hivatalos allami küldöttségek és a nemzetközi szervezetekhez delegalt allandó képviseletek jogi helyzete


A hivatalos állami küldöttségek és a nemzetközi szervezetekhez delegált állandó képviseletek jogi helyzete. I. Hivatalos állami küldöttségek (missziók): Az állami küldöttségek jogi helyzetére 1969-es egyezmény értelmében az állami küldöttsé


Az ENSZ Alapokmanyanak alapelvei és célkitüzései. Az ENSZ tagsag.


Az ENSZ Alapokmányának alapelvei és célkitüzései. Az ENSZ tagság. Az ENSZ alapító tagjai mindazok az államok, akik a Hitler-ellenes koalícióban egyesültek és aláírták az Egyesült Nemzetek Nyilatkozatát. Az Egyesült Nemzetek kifejezést e


Az ENSZ Fötitkara


Az ENSZ Fötitkára Az ENSZ hatodik fö szerve a Fötitkár és az alája tartozó hivatalnoki apparátus, amely az ENSZ végrehajtó és adminisztratív fö szerve. A Fötitkárt a Biztonsági Tanács javaslatára, az ENSZ Közgyülé


A tenger allamterületnek nem minösülö részei (csatlakozó övezet, gazdasagi övezet, kontinentalis talapzat, tengerfenék, nyílt tenger). Az Északi-tenge


A tenger államterületnek nem minösülö részei (csatlakozó övezet, gazdasági övezet, kontinentális talapzat, tengerfenék, nyílt tenger). Az Északi-tengeri kontinentális talapzat ügye. Az államterület tartozékai: Vannak a tengernek sp


A haború fogalma, megindítasa, és a hadiallapot jogkövetkezményei


A háború fogalma, megindítása, és a hadiállapot jogkövetkezményei I. A háború fogalma: Az ENSZ Alapokmánnyal a támadó háború tilos cselekménnyé vált, így a háborúra vonatkozó nemzetközi szabályok azt határozzák meg egyrészröl, hogy az e


A külkapcsolatok allamon belüli és külföldön müködö szervei. A diplomaciai testület. Az Egyesült Államok teherani diplomaciai és konzuli személyzeténe


A külkapcsolatok államon belüli és külföldön müködö szervei. A diplomáciai testület. Az Egyesült Államok teheráni diplomáciai és konzuli személyzetének ügye. A diplomácia szónak kettös jelentése van, jelöl egy tevékenységet és eg


A nemzetközi szerzödés fogalma, elnevezése és osztalyozasa


A nemzetközi szerzödés fogalma, elnevezése és osztályozása I. Fogalma: Nemzetközi szerzödés a jogalanyok között létrejött olyan kifejezett akarat-megegyezés, amely nemzetközi jogok és kötelezettségek létrehozására, módosítására vagy


A jogi személyek honossaga a nemzetközi jogban. A Barcelona Traction ügy.


A jogi személyek honossága a nemzetközi jogban. A Barcelona Traction ügy. I. A jogi személyek honossága: A jogi személyek éppúgy mint a természetes személyek, az államon belüli jog alanyai, és valamely állammal konkrét kapcsoltban vannak, a


A nemzetközi szerzödés érvénytelensége


A nemzetközi szerzödés érvénytelensége Az érvénytelenség valamely érvényességi feltétel hiányát vagy hiányos meglétét jelenti. Az államok felett nem áll semmiféle akaratuktól független jogrend, a nemzetközi szerzödés tárgya ennélfogvaoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Felhasználási feltételek