online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

Az egyoldalú aktusok, mint a nemzetközi jog forrasai. A francia nuklearis kísérletek ügye I-II.


Az egyoldalú aktusok, mint a nemzetközi jog forrásai. A francia nukleáris kísérletek ügye I-II. I. Egyoldalú jogi aktusok: A Statútum 38. cikke nem tesz róla említést, pedig ez is lehet a nemzetközi jog forrása. Egyoldalú aktusról a hagyom


Jog fogalma (a harom fogalmi ismérv)


Jog fogalma (a három fogalmi ismérv). A jog olyan magatartási szabály, amelyet az állam, illetve erre rendelt szervei alkotnak meg, és amelynek be nem tartása esetén az állam kényszert alkalmaz. Alapvetö feladata, hogy a társadalomban él!


Nemzetközi Büntetöbírósag


Nemzetközi Büntetöbíróság A Nemzetközi Büntetöbíróság tárgyi és személyi joghatósága, különös tekintettel a nemzeti bíróságokkal való együttmüködésre a)     Tárgyi joghatóság -&nb


A nemzetközi szerzödés megszünése


A nemzetközi szerzödés megszünése A szerzödés hatályának megszünése azt jelenti, hogy felmenti a részes feleket a szerzödés további teljesítésének kötelezettsége alól, de nem érinti a részes feleknek azt a jogát, köt


A jogellenességet kizaró körülmények a nemzetközi jogban


A jogellenességet kizáró körülmények a nemzetközi jogban Az államok felelössége a nemzetközi jog megsértése miatt (az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának tervezete - 2001 V. FEJEZET) đ Beleegyezés đ Jogos védelem (önvédelem) đ Vis


A nemzetközi bíraskodas jellemzöi, formai. A nemzetközi valasztott bíraskodas.


A nemzetközi bíráskodás jellemzöi, formái. A nemzetközi választott bíráskodás. A bírói elintézés azt jelenti, hogy az államok által létrehozott vagy már egy állandó jelleggel fennálló bíróság elé terjesztik a vitát és elöre megáll


A Nemzetközi Bírósag joghatósaganak (hataskörének) alapjai, és a pergatló kifogasok


A Nemzetközi Bíróság joghatóságának (hatáskörének) alapjai, és a pergátló kifogások I. A Nemzetközi Bíróság hatásköre és feladatai: A Nemzetközi Bíróság hatáskörét a felek elözetes hozzájárulása alapozza meg, csak közös megegyezéssel lehets


Terület és tér a nemzetközi jogban: allamterületek, és allamterületnek nem minösülö területek


Terület és tér a nemzetközi jogban: államterületek, és államterületnek nem minösülö területek Amikor a nemzetközi jogban területröl beszélünk, akkor a valóságban ez alatt mindig egy 3 dimenziós térséget kell érteni. A terület


A maganfél sérelmére elkövetett nemzetközi kötelezettségszegés: a diplomaciai védelem és a Nottebohm ügy


A magánfél sérelmére elkövetett nemzetközi kötelezettségszegés: a diplomáciai védelem és a Nottebohm ügy I. A magánfél sérelmére elkövetett nemzetközi kötelezettségszegés: Elöfordul, hogy a nemzetközi felelösségi jogviszony úgy kel


A szamüzetésben lévö kormanyok és ellenallasi szervezetek elismerése


A számüzetésben lévö kormányok és ellenállási szervezetek elismerése I. A számüzetésben lévö kormányok elismerése: Olyan kormány, amely idegen állam területén müködik.2 fö típusa van: 1./ Menekült kormány:


A beltenger és parti tenger. Nemzetközi szorosok és tengeri csatornak. A Korfu-szoros ügye.


A beltenger és parti tenger. Nemzetközi szorosok és tengeri csatornák. A Korfu-szoros ügye. Tenger alatt azt az összefüggö vízterületet értjük, amely bármely pontjáról a világtenger egyéb pontjai elérhetök. Zárt vizek pl.: Kaszpi-tó


Az Európa Tanacs


Az Európa Tanács Az Európa Tanács Nyugat-Európa egyesítésében a harmadik szervezet, amelyik kiegészíti a NATO-t és részben az OECD-t. Az Európa Tanács ugyanis kulturális, jogi, politikai együttmüködést megvalósító szervezet. Célja: közö


A valutaarfolyam-kockazattal szembeni védekezés eszközei


A valutaárfolyam-kockázattal szembeni védekezés eszközei Makrogazdasági szinten: A Bretton-Woods-i rögzített árfolyamrendszer összeomlása (kb. 1973 február-március) után rendkívüli mértékben felerösödött a devizaárfolyamok változék


Az analógia és a joghézag a nemzetközi jogban


Az analógia és a joghézag a nemzetközi jogban A joghézag sokak szerint jogalkotási hiba, mások szerint csak arról van szó, hogy a jogalkotás nem képes követni a társadalmi viszonyok változását és így a szabályozás az életviszonyok fejlödés


Az allamok közötti utódlas (szerzödések, terület, vagyon, adóssag, jog és felelösség)


Az államok közötti utódlás (szerzödések, terület, vagyon, adósság, jog és felelösség) Tág értelemben államok közötti utódlás az, ha valamely alanyi jog vagy kötelezettség az egyik államról egy másikra száll át. Nemzetközi jogi ut


Az allampolgarsag nemzetközi jogi vonatkozasai


Az állampolgárság nemzetközi jogi vonatkozásai Az egyén általában nem rendelkezik nemzetközi jogalanyisággal, részére csak szük körben és kivételesen biztosít fellépési, vagy követelési jogot a nemzetközi normarendszer. Az alapvetö em


A nemzetközi szervek és szervezetek fogalma, osztalyozasa


A nemzetközi szervek és szervezetek fogalma, osztályozása I. A nemzetközi szervek és szervezetek fogalma: A nemzetközi szerv és a nemzetközi szervezet közötti különbségtételre több elmélet is létezik: 1)     G. Fitzm


Az új nemzetközi jogrend alapjainak lerakasa - az Atlanti Kartatól az ENSZ megalakulasaig


Az új nemzetközi jogrend alapjainak lerakása - az Atlanti Kartától az ENSZ megalakulásáig Az Atlanti Karta eredetileg angol-amerikai közös nyilatkozat, melyet F. Roosevelt amerikai elnök és W. Churchill brit miniszterelnök dolgozott ki đ az Atl


A vilagür jogi helyzete


A világür jogi helyzete A világür jogi helyzetére vonatkozó jogszabályok a nemzetközi jogban csak pár évvel ezelött jöttek létre, egységes terminológia csak a közelmúltban alakult ki. A magyar világür jog elnevezés nem egés


A diplomaciai képviselet személyzetének, épületének és közlekedési eszközeinek mentessége


A diplomáciai képviselet személyzetének, épületének és közlekedési eszközeinek mentessége A kiváltság đ külsöségekben megnyilvánuló elöny Mentesség đ a diplomata ki van véve a gogadó állam joghatósága alól A kiváltságok és menteoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Felhasználási feltételek