online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A Nemzetközi Bírósag eljarasa (peres eljaras és tanacsadó vélemények adasa)


A Nemzetközi Bíróság eljárása (peres eljárás és tanácsadó vélemények adása) I. A Nemzetközi Bíróság ítélkezö tevékenysége, a per lefolytatásának eljárási szabályai: A Bíróság elött peres felek csak államok lehetnek, melyeket a kor


A fokozott felelösség esetei a nemzetközi jogban. Megengedett tevékenység karos következményei miatti felelösség.


A fokozott felelösség esetei a nemzetközi jogban. Megengedett tevékenység káros következményei miatti felelösség. I. A fokozott felelösség esetei a nemzetközi jogban: A technika fejlödésével kialakult olyan állami tevékeny


A nemzetközi szerzödések értelmezése


A nemzetközi szerzödések értelmezése A nemzetközi szerzödés szerkezete: I. Bevezetö rész az ún. preambulum - szerzödést kötö felek és meghatalmazottjuk neve - szerzödés tárgya, célok, alapelvek II. Érd


A polgarhaborúra vonatkozó nemzetközi jogi szabalyok, a polgarhaborús felek helyzete, felelössége. A hadviselöként és felkelöként való elismerés.


A polgárháborúra vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, a polgárháborús felek helyzete, felelössége. A hadviselöként és felkelöként való elismerés. Valaha a polgárháború célja kétféle lehetett: -     &nbs


A Nemzetközi Büntetöbírósag


A Nemzetközi Büntetöbíróság A II. világháborúval kapcsolatosan elkövetett háborús és emberiség elleni büntettek hatására az ENSZ Közgyülése elhatározta, hogy a Nürnbergi Katonai Törvényszék Alapokmányában és ítéleteiben foglalt e


A népek és nemzetek önrendelkezési joga


A népek és nemzetek önrendelkezési joga Szuverenitással csak az állam rendelkezhet, ezzel szemben önrendelkezési joggal az államot nem alkotó emberi közösség is. Ez azt jelenti, hogy a közösség, a nép vagy nemzet amennyiben önálló államot alkot,


A konzuli mentesség


A konzuli mentesség A konzuli mentesség az 1963. évi bécsi egyezmény szerint kevesebbet jelent a diplomáciai mentességnél. đ a konzuli tisztviselök és a konzuli alkalmazottak a konzuli feladatok gyakorlása során végzett cselekményeik


Tiltott fegyverek és tiltott hadviselési módok


Tiltott fegyverek és tiltott hadviselési módok Tiltott fegyverek fogalma a nemzetközi jogban korán megjelent. Manu törvénykönyvében tiltották a tüzes lándzsákat és mérgezett nyilakat, 1868. óta tilos a 400 gr-nál könnyebb robbanó lövedék kilöv


A haborús bünösök a nemzetközi jogban


A háborús bünösök a nemzetközi jogban 1943. október 30. Háromhatalmi nyilatkozat a kegyetlenkedésekröl: "A három szövetséges hatalom, a harminckét Egyesült Nemzetek érdekében szólva, ezennel ünnepélyesen kinyilvánítja és komoly fi


A környezetvédelem nemzetközi jogi szabalyai


A környezetvédelem nemzetközi jogi szabályai Ma a nemzetközi környezetvédelmi jogot az egész emberiség érdekeit védö jogterületnek tekintik. A környezetvédelmi jog forrásai: đnemzetközi szerzödések đnemzetközi szervezetek soft l


A nemzetközi szerzödés személyi, területi és idöbeli hatalya


A nemzetközi szerzödés személyi, területi és idöbeli hatálya I. Személyi hatály: A nemzetközi szerzödés általános szabály szerint csak a szerzödö felekre vonatkozik, csak azoknak adhat jogokat ill. írhat elö köte


A légitér nemzetközi jogi helyzete


A légitér nemzetközi jogi helyzete A nemzetközi jog tudományában sokáig úgy gondolták, hogy az a nyílt tengerhez hasonlóan nem tartozik senkihez és így res communis omnium usus. Késöbb a XX. Század elején az államok légitér feletti szuvere


A semlegesség esetei a nemzetközi jogban


A semlegesség esetei a nemzetközi jogban A semlegesség fogalmát háromféle értelemben használjuk a nemzetközi jogban: - állandó semlegesség - politikai értelemben vett semlegesség - a háborúban való semlegesség 1./ Állandó semlegesség


A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI / VALUTÁRIS RENDSZER:


A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI / VALUTÁRIS RENDSZER:         A nemzetközi pénzügyi rendszer egyfelöl országos egységek (alrendszerek) összessége: bankközi devizapiac, az országos árutözsde valutaszekciója, valutaváltók. Másfelöl egyre


Egy jogsértö cselekmény allamnak való betudhatósaga


Egy jogsértö cselekmény államnak való betudhatósága. Az államok felelössége a nemzetközi jog megsértése miatt (az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának tervezete - 2001 II. FEJEZET - Magatartás betudása egy államnak) 4.cikk - Az álla


A nemzetközi jog forrasai a Nemzetközi Bírósag Statútuma alapjan


A nemzetközi jog forrásai a Nemzetközi Bíróság Statútuma alapján Anyagi, v. belsö jogforrás: a jogszabályt létrehozó szerv, vagy hatalom. Alaki, v. külsö jogforrás: az a forma, amiben a jogforrás megjelenik (szükebb értelemben


VALUTAÁRFOLYAMOK - ÁRFOLYAMELMÉLETEK


VALUTAÁRFOLYAMOK - ÁRFOLYAMELMÉLETEK               Fontos megkülönböztetnünk a valutaárfolyamok jegyzési módjait: -             direkt jegyzés: Pl. a román lej (RON) direkt jegyzése


A külföldiek jogi helyzete (idegenjog; belépésük, és eltavolítasuk az allam területéröl)


A külföldiek jogi helyzete (idegenjog; belépésük, és eltávolításuk az állam területéröl) I. Idegenjog: A külföldieket korábban gyakran ellenségként kezelték és hátrányos helyzetben voltak. A belföldiekkel egyenlö helyzetük csak az


A Nemzetközi Bírósag létrejötte és szervezete


A Nemzetközi Bíróság létrejötte és szervezete. Az ENSZ egyik föszerve, tehát minden ENSZ tag ipso facto, az ENSZ Alapokmány elfogadásával egyben részese lett magának a Statútumnak is. Nem lehet úgy az ENSZ-be belépni, vagy eredeti tagnak leoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Felhasználási feltételek