online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A felelösség fogalma, a felelösségi jogviszony lényege, a felelösség a nemzetközi jogban


A felelösség fogalma, a felelösségi jogviszony lényege, a felelösség a nemzetközi jogban. A felelösség minden jogterületen a jog betartásának biztosítékát jelenti, vagyis felelösség nélkül nincs jog. A felelösség a


A felelösségi igény érvényesítésének feltételei, az ellenintézkedések


A felelösségi igény érvényesítésének feltételei, az ellenintézkedések I. A felelösségi igény érvényesítésének feltételei: 42. cikk - A felelösség felhívása egy sértett állam által Az állam, mint sértett állam, jogosult hiva


A Nemzetközi Bírósag ítélete a Bös-Nagymaros ügyben


A Nemzetközi Bíróság ítélete a Bös-Nagymaros ügyben 1993-1997 Ez volt a legjelentösebb eset, mikor Magyarország nemzetközi bíróság elé került. Azért fontos ez az ügy, mert itt foglalkoztak elöször az ökológiai környezetvédelmi


A nemzetközi jog és belsö jog viszonya. A magyar alkotmanyos gyakorlat.


A nemzetközi jog és belsö jog viszonya. A magyar alkotmányos gyakorlat. I. A belsö jog és a nemzetközi jog viszonyára vonatkozóan a nemzetközi jog tudományában két alapvetö teória alakult ki: Dualista elmélet 2.&n


A joghatósag a nemzetközi jogban. A Lotus ügy.


A joghatóság a nemzetközi jogban. A Lotus ügy. I. A joghatóság a nemzetközi jogban: 1.) A joghatóság fogalma: Az állami szuverenitás alapvetö és meghatározó jellemzöje a joghatóság. Ennek gyakorlása révén az állam megváltoztathat


A Gazdasagi és Szocialis Tanacs. Az ENSZ szakosított szervezetei.


A Gazdasági és Szociális Tanács. Az ENSZ szakosított szervezetei. I. Gazdasági és Szociális Tanács: Az ENSZ fö szerve, mely kizárólag választott tagokból áll. Tagjainak számát folyamatosan növelték a kezdetekben 18 tagja volt, de 1973 ó


A nemzetközi kötelezettségszegés (jogsértés)


A nemzetközi kötelezettségszegés (jogsértés). A nemzetközi kötelezettségszegés: 3 alapelv: ˇ  Minden jogellenes cselekménye az államnak nemzetközi felelösséget keletkeztet ˇ  Nemzetközi jogsértés: az a tevés vagy mulasztás,


A nemzetközi folyók fogalma és hajózasi szabalyai, a nemzetközi folyók és tavak hajózason kívüli hasznosítasa


A nemzetközi folyók fogalma és hajózási szabályai, a nemzetközi folyók és tavak hajózáson kívüli hasznosítása I. Nemzetközi folyók fogalma: Nemzetközi folyóknak olyan természetes vízi utakat nevezünk, amelyek egyik állam területéröl fol


Az elsö vilaghaborút lezaró békeszerzödések


Az elsö világháborút lezáró békeszerzödések 1918 öszére a központi hatalmak mindenütt vereséget szenvedtek. đ1918. szeptember 30-án Bulgária, október végén Törökország fegyverszünetet köt. đ1918. november 03-án (Padovában)


Gazdasagi Együttmüködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)


Gazdasági Együttmüködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Az OECD gazdasági jellegü szervezet 1948-ban jött létre, egy amerikai törvény alapján: Európa gazdasági megosztottsága az 1947-es Marshall-tervvel intézményesült, amelyet me


Az allami szuverenitas és egyenlöség elve


Az állami szuverenitás és egyenlöség elve I. Szuverenitással csak állam rendelkezhet. Ez azt jelenti, hogy a közösség, a nép vagy nemzet amennyiben önálló államot alkot, önrendelkezési jogát a szuverenitásán keresztül gyakorolja, önrendelk


Az allamok közötti vitak békés elintézésének nem bírósagi útjai


Az államok közötti viták békés elintézésének nem bírósági útjai A múltban az államok közötti viták sokszor háborúhoz vezettek. A háborúindítás joga minden államot megilletett, nem volt kötelezettség arra, hogy a vitákat békés eszközökkel oldják


A nemzetközi szerzödésekhez füzött fenntartasok


A nemzetközi szerzödésekhez füzött fenntartások. A fenntartás intézményét a szerzödés tényleges létrejövetelét elösegítö tényezöként kell felfogni, amely a szerzödö felek közötti részleges nézeteltérés ese


Jogi alapismeretek


Jogi alapismeretek "A jogászok még mindig keresik a jogról szóló fogalmuk meghatározását." Immanuel Kant. A jog meghatározásával kapcsolatban: kezdetben az örök és változatlan sajátosságokat kutatták, szembeállítva az "örök" "isteni" jogelv


A TENGERJOGI VITÁK RENDEZÉSE


A tengerjogi viták rendezése Az 1958. évi genfi tengerjogi egyezmények - a kodifikációs gyakorlattal összhangban - nem rendelkeztek az egyezmények értelmezésével és alkal­mazásával kapcsolatos viták nemzetközi bíróságok keretében való rende


AZ 1993. ÉVI PÁRIZSI EGYEZMÉNY


Az 1993. évi párizsi egyezmény A vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és hasz­nálatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló 1993. évi párizsi egyezmény a leszerelési folyamat­ban alapvető lépés: egész


AZ EURÓPA TANÁCS


Az Európa Tanács W. Churchillnek 1946 szeptemberében Zürichben tartott beszéde felvetette az Európai Egyesült Államok gondolatát, melyből az 1949-ben 10 állam részvételével megalakított Európa Tanács született meg. Az Európa Tanács ugya


A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 1776 UTÁN


A nemzetközi kapcsolatok 1776 után A nemzetközi kapcsolatok 1776 utáni története három alapvető tényező köré csoportosítható. 1.      Az államok társadalmának vagy a nemzetközi közösségnek nagyon jelentős


A DELICTA IURIS GENTIUM FOGALMA ÉS NEMZETKÖZI JOGI SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKBEN


A delicta iuris gentium fogalma és nemzetközi jogi szabályozása nemzetközi szerződésekben Fogalma: A delicta iuris gentium alatt a természetes személyeknek a nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelőssége értendő (crimes under int


Az ingatlanon a hazastarsak között fennalló közös tulajdon megszüntetésének előkérdése a vitas hasznalat rendezése


Az ingatlanon a házastársak között fennálló közös tulajdon megszüntetésének előkérdése a vitás használat rendezése. Megváltásra ugyanis csak a bentlakó vagy a használatra feljogosított fél kötelezhető. A használat rendezése azonban egyben azt isoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Felhasználási feltételek