online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségiFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
irodalom
 
 

Kós Karoly: Varju nemzetség


Kós Károly: Varju nemzetség Történelmi regény A romantika teremti meg a történelmi regényt, melynek tárgya rendszerint a nemzeti történelem valamely epizódja. A müfaj megteremtöje Walter Scott, akinek regényei hiteles történelmi


A héber íras


A héber írás Az egész kabbala számára a héber ábécé szolgál kiindulási alapul. A héber írásmód huszonkét jellel rendelkezik, melyeknek sorrendje nem véletlenszerü. Minden betü megfelel egy számnak és több más jelképnek. Minden a h


Katona József


Katona József A Bánk bán címü tragédia szerkezetének elemzése Katona József a Bánk bán címü tragédiáját 1815-ben írta az Erdélyi Múzeum pályázatára. Semmit sem von le a mü értékeiböl az, hogy a bírálóbizottság említést s


Arany Janos


Arany János Az epikus Arany Arany János erösen lírai alkatú költö volt, mégis epikusként indult, epikusnak hitte, tudta magát. Kezdetben csak az asztalfióknak írt, majd baráti bíztatásra benyújtotta pályázatát Az Elveszett alkotmán


Babits Mihaly


Babits Mihály Babits költészete a két világháború között: A Trianont követö idöszak elsö kötete, az 1925-ben megjelent Sziget és tenger tartalmi és formai szempontból is új korszakot jelentett Babits lírájában. A kötet tartalm


Napóleon uralma és bukasa


Napóleon uralma és bukása A HATALOM MEGRAGADÁSA A Direktórium konszolidációra törekedett. Ám hiába rendezödtek a pénzügyek (csökkent az infláció) és szilárdultak meg a tulajdonviszonyok, az éveken át egymás ellen harcoló politikai csoporto


Juhasz Gyula


Juhász Gyula Az Anna-ciklus bemutatása A nehezen barátkozó, befelé forduló Juhász Gyula Nagyváradon szokatlanul aktívnak bizonyult. Tanári munkája mellett jutott ideje a versírásra, több helyi lap foglalkoztatta újságíróként, és ö a H


A romantika


A romantika Az Anyegin, mint az orosz élet enciklopédiája Az író 1823-ban kezd bele az Anyegin megírásába, déli számütése idején. Hivatalosan ugyan nem számüzött, de egyértelmü, hogy I. Sándor cár a politikai nézetei miatt jelöl k


Az alkotmanyos rendszer megszilardítasanak kísérlete


Az alkotmányos rendszer megszilárdításának kísérlete A FEUDÁLIS KIVÁLTSÁGOK FELSZÁMOLÁSA A király már megkésve lépett vissza. A párizsi események hatására a vidék városaiban is futótüzként terjedt a forradalom. Párizsi mintára mindenütt új


Balassi Balint


Balassi Bálint Balassi istenes verseinek sajátos vonásai Az istenhez füzödö viszony Balassitól Adyig fontos lírai témának számít a magyar költészetben. Vannak költöink, akik számára a közeledés vagy a távolodás Istenhez m


Vörösmarty Mihaly


Vörösmarty Mihály A szózat részletes elemzése Amikor Kölcsey 1835-ben elbúcsúzott a pozsonyi országgyüléstöl, a „haza és haladás” jelszavait hangsúlyozta, és a „felvirágzat szép napját” jövendölte. A körülmények azonban másként al


AZ EMLÉKEZET ELMÉLETE, A ZÁMBÓ JIMMY EMLÉKEZETI RÍTUSOK FELÉPÍTÉSE


A dolgozat témája A dolgozat témája a Zámbó Jimmy jelenség alaposabb körüljárása, bövebben pedig annak a vizsgálata, milyen keretek között zajlik a rá való emlékezés nyolc évvel halála után, és hogyan él, ha él egyáltalán tovább a


Meghiúsult reformok és forradalom Franciaorszagban


Meghiúsult reformok és forradalom Franciaországban ÁTALAKULÓ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM A francia gazdaság a XVIII. században egyre gyorsuló ütemben fejlödött. A népesség 22 millióról 26-28 millióra növekedett. Kiépültek a bankok, elterjedtek


József Attila


József Attila József Attila bölcseleti versei: József Attila költészetében már kezdettöl jelen vannak a gondolati elemek. Korán ébredö filozófiai érdeklödését mutatja, hogy már elsö köteteiben is találkozunk az élet alap


A romantikus regény bemutatasa Jókai egy müvének részletes elemzésével


A romantikus regény bemutatása Jókai egy müvének részletes elemzésével A romantika a müvészet történetének rendkívül hatásos korszaka. Hatásának titka több okban kereshetö. Ezek között említhetjük, hogy a szabadságeszményt írta


Az epikus színhaz Bertolt Brecht egy dramajanak elemzése


Az epikus színház Bertolt Brecht egy drámájának elemzése Bertolt Brecht német író a dráma münemének megújítója. Az 1920-as évek elején Berlinben a legjelentösebb színházi rendezök mellett nyílik lehetösége megismerni a szí


Dante: isteni színjaték enciklopédia a középkorból


Dante: isteni színjáték enciklopédia a középkorból Az Isteni Színjáték irodalmi alapmü, amelynek jelentöségét már a kortársak is felfedezték, és megítélése nem változott a késöbbi korokban sem. A középkor szellemiségének foglal


Berzsenyi Daniel


Berzsenyi Dániel Az elégikus látásmód Berzsenyi költészetében Az antik irodalomban minden rövidebb terjedelmü, disztichonban írt verset elégiának neveztek. Ezért Berzsenyi, aki az antik görög és római líra hatására vált költövé, noldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10