online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségi

Fájl küldése e-mail Esszé Projektegyéb tételek

 
irodalom
 
 

Az ipari forradalom és következményei


Az ipari forradalom és következményei A MEZŐGAZDASÁG KAPITALIZÁLÓDÁSA Angliában már a XVI–XVII. században megindult a tökés viszonyok térhódítása. A XVIII. században a falu által közösen használt földeket is bekerítették, így a földe


Petöfi Sandor


Petöfi Sándor Petöfi szerelmi lírája  Petöfi egyik levelében megírja ifjúkori élményét: apja kénytelen volt utána utazni Aszódra, és a szerelmes, tizenöt éves diákot tisztességesen elfenekelni, mert az többet törödött eg


A forradalom radikalizalódasa és az új zsarnoksag megszületése


A forradalom radikalizálódása és az új zsarnokság megszületése A HADÜZENET KÉRDÉSE A király szökésének hírére Ausztria és Poroszország uralkodója felszólították Európa uralkodóit XVI. Lajos megsegítésére (pillnitzi nyilatkozat, 1791. auguszt


Az 1848-as forradalmi hullam


Az 1848-as forradalmi hullám A NÉPEK TAVASZA Az 1848 tavaszán forradalmi hullám söpört végig Európán. A forradalmak – akár a század korábbi megmozdulásai – a liberalizmus és a nacionalizmus eszméjéböl táplálkoztak. Kirobbanásukhoz hozzájáru


Kölcsey Ferenc


Kölcsey Ferenc A himnusz részletes elemzése Az 1820-as évek elején fokozódik a magyar nemesség elégedetlensége a Habsburg-kormány önkényes, az ösi szokásjogot sértö intézkedései miatt. A felerösödö nemesi ellenállás 1823


A dramaisag jegyei Móricz müveiben egy novellajanak részletes elemzése alapjan


A drámaiság jegyei Móricz müveiben egy novellájának részletes elemzése alapján A drámaiság nem kizárólag a drámai münembe tartozó irodalmi alkotások jellemzö sajátossága. A drámaiság megjelenhet azokban az epikai münembe ta


Ady Endre


Ady Endre Ady messiásként robbant be a magyar szellemi életbe. Költöi világát a maga személyisége köré építette fel. Ady költészete a századvég lírájából nött ki. E korszakban sorra jelentek meg a költészetet megújítani szándékozó tör


Amerika és a gyarmati vilag


Amerika és a gyarmati világ A GYARMATI IDŐSZAK A XVI. században Észak-Amerikát dél felöl az arany után kutató spanyolok kezdték az ellenörzésük alá vonni. Még ebben a században a Szent Lörinc-folyó mentén francia telepesek j


Az avantgard mozgalmak


Az avantgárd mozgalmak Az avantgard szó katonai jelentése elöörs. Müvészi forradalom, mely 1910-töl 1940-ig tart, szakít a hagyományos müvészettel, értékekkel, formákkal, és a müvészi kifejezés új, korszerü le


Kísérletek és elméletek a tarsadalmi ellentétek feloldasara


Kísérletek és elméletek a társadalmi ellentétek feloldására A TÁRSADALOM ÁTALAKULÁSA Az ipari forradalom hatására átalakult a társadalom. A társadalmi helyzetet a születés és a kiváltságok helyett a vagyon, föleg a töke határozta me


Madach Imre


Madách Imre Régi nemesi családból származik. A gimnázium hat osztályát magántanulóként végzi, a váci piaristáknál vizsgázik. A pesti egyetem bölcsészeti, majd jogi karán tanul. Fiatalkori drámái (Commodus, Mária királynö) meglehetösen


Radnóti Miklós


Radnóti Miklós Magatartáskijelölö versek Arról van szó e versekben, hogy Radnóti újabb és újabb aspektusokból és más-más kiváltó élményhez kötödve megfogalmazza azt, hogy az elkövetkezökben az üldözött, majd elhallgatott költ&


A francia szimbolista líra jellemzöi


A francia szimbolista líra jellemzöi A francia felvilágosodás képviselöi az ész mindenhatóságában bízva lelkesen hirdették a polgári társadalom eszményeit, de a 19. század második felére kiderült, hogy ezek a gyakorlatban megvalósí


Mozgalmak és eszmék a XIX. szazad elsö felében


Mozgalmak és eszmék a XIX. század elsö felében A HÚSZAS ÉVEK MOZGALMAI A Bécsben kialakított rendszerrel szemben az 1820-as években Európa déli területein robbantak ki az elsö forradalmi mozgalmak. Spanyolországban, majd a Nápolyi Kir


Szellemi forradalom – a felvilagosodas


Szellemi forradalom – a felvilágosodás A FELVILÁGOSODÁS KITELJESEDÉSE A XVII. századi Angliában új eszmeáramlat jelent meg, a felvilágosodás. Ez a XVIII. században elterjedt és kiteljesedett Franciaországban, majd az egész kontinensen. Az új


Kosztolanyi Dezsö


Kosztolányi Dezsö Kosztolányi prózájának bemutatása egy mü részletes elemzésével Az 1908-ban induló Nyugat nagy költönemzedékének tagjai közül Kosztolányi Dezsö az egyetlen, aki a líra és az epika területén is magas szín


Zrínyi Miklós


Zrínyi Miklós A barokk eposz sajátosságai a szigeti veszedelemben Az eposz müfaja az antik görög világban alakult ki, de a magyar irodalomban Zrínyi Miklósig senki sem próbálkozott vele. Amikor a csáktornyai föúr 1645 végén, 1646


Csokonai Vitéz Mihaly


Csokonai Vitéz Mihály A felvilágosodás eszméi és stílus-áramlatai Csokonai költészetében A felvilágosodás a polgári társadalom megteremtését, elökészítö szellemi mozgalom. Angliából és Hollandiából indult, ezek voltak a 17. század


Az egyensúlypolitika szazada


Az egyensúlypolitika százada A HATALMI EGYENSÚLY RENDSZERE Már a XVI. században (cognac-i liga), de különösen a XVII. század végén (franciaellenes szövetség) megfigyelhetö, hogy az európai hegemóniára törekvö dinasztiákkal szemben a


Ady Endre palyaja: 1914–1918


Ady Endre pályája: 1914–1918   Ki látott engem? (1914 februárja) -        Úgy tűnik, mintha a kötet Ady sokféleségére kérdezne rá; pl. a prológusban huszonkét kérdést vet föl önmagával kapcsolatban.oldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10