online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 




































 
 

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségi

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
irodalom
 
 

INTERTEXTUÁLIS VISZONYOK A MODERN LÍRÁBAN: idézés, rajatszas, utalas


INTERTEXTUÁLIS VISZONYOK A MODERN LÍRÁBAN: idézés, rájátszás, utalás             DSIDA JENŐ Nagycsütörtök című versében Jézus nagycsütörtökével játszik egybe, a két képsor állandóan felvillan, vibrál közös elemek által, és a végén befedik, megá


AZ EPOSZPARÓDIÁK


AZ EPOSZPARÓDIÁK             Az eposz szó az elbeszélő műnembe tartozó, kötött formájú műfaj, illetve műalkotás, melynek rendkívüli képességekkel rendelkező hőse természetfeletti lényektől is támogatva –de nem varázserő révén- vagy egy egész kö


A ROMANTIKUS MESEDRÁMA


A ROMANTIKUS MESEDRÁMA A dráma görög szó, cselekvést, cselekményt jelent. A drámai művek cselekményt jelenítenek meg, a szereplők beszélnek és cselekszenek előttünk. Főeleme a feszültség, összeütközés: harc a külső erőkkel, de emberben lévő bel


A BALLADA MŰFAJI SAJÁTOSSÁGAI. A TÖRTÉNETI TÁRGYÚ BALLADA.


A BALLADA MŰFAJI SAJÁTOSSÁGAI. A TÖRTÉNETI TÁRGYÚ BALLADA. A ballada drámai tartalmú elbeszélő költemény, ami általában tragikus élményekről szól, az élet válságait ábrázolja. Tárgyát gyakran a történelemből meríti. A ballada mind a három műfa


A XX, SZÁZADI ÉN-ELBESZÉLÉS


A XX, SZÁZADI ÉN-ELBESZÉLÉS Az én-elbeszélés jellemzője, hogy az elbeszélő egyes szám első személyben átélője a cselekménynek. A szerző szereplőként jelenik meg a műben, a szereplő és elbeszélő nézőpontja sok esetben keveredhet is. KOSZTOLÁN


A NOVELLA REALISTA VÁLTOZATA


A NOVELLA REALISTA VÁLTOZATA A XIX. sz. meghatározó művészeti irányzata, valószerűségre törekvő, a valóságot átfogóan ábrázolóművészi magatartás ill. stílusirányzat. A realista művek egy lényegében jól áttekinthető világról festettek képet; a r


A XVIII. szazad magyar irodalmanak szívszoritó különleges


A XVIII. század magyar irodalmának szívszoritó  különleges   remekművet 1794 őszén írta regényét Kármán .Urániában  jelent meg e kor legremekebb, "legmodernebb", a 20. századi olvasónak is élvezetet adó szentimentális na


AZ ABSZURD ÉS GROTESZK A MAGYAR IRODALOMBAN


AZ ABSZURD ÉS GROTESZK A MAGYAR IRODALOMBAN A groteszk összetett fogalom: esztétikai minőség, melyben a fenséges, a félelmetes, és a torz elemek a mulatságos, nevetséges vonásokkal ötvöződnek. 1. lehet a komikum egy fajtája, a szélsőségesen ö


A XX SZÁZADI NOVELLA SAJÁTOS VÁLTOZATAI


A XX SZÁZADI NOVELLA SAJÁTOS VÁLTOZATAI             Modern többféle jelentésben használt fogalom. Bizonyos értelemben a XIX. sz. közepétől jelentkező izmusokat nevezik így (szimbolizmus, naturalizmus…). A művészet teljes átalakítására törekvő,


A METONIMIKUS ÉS METAFORIKUS TÖRTÉNETALAKÍTÁS AZ EPIKAI MŰVEKBEN


A METONIMIKUS ÉS METAFORIKUS TÖRTÉNETALAKÍTÁS AZ EPIKAI MŰVEKBEN             A metonímia inkább a lírai alkotásokban megjelenő szókép, mely két egymáshoz közel álló fogalmat, jelenséget sűrít egy megnevezésbe térbeli, időbeli, rész-egész, ok-oko


A HIMNUSZ ÉS ÓDA ROMANTIKUS VÁLTOZATA


A HIMNUSZ ÉS ÓDA ROMANTIKUS VÁLTOZATA Teljesen hazafias himnusz KÖLCSEY FERENC: Hymnus című költeménye. Az imaszerű költemény megszólítottja az Isten, a megszólító a költő, aki egy közösség nevében beszél. A százados szenvedések jogán kér és re


MIÉRT VÁLTOZIK A NYELV?


MIÉRT VÁLTOZIK A NYELV? I. A NYELV VÁLTOZÁSA KÉSVE ÉS NEHEZEN FIGYELHETŐ MEG Az emberi tudomány csak meglepően későn — úgy a 18. század végén — vette észre, hogy a nyelvek változnak. Azt addig is látták, hogy sokféle nyelv van,


IDŐKEZELÉS, EMLÉKEZÉS A KLASSZIKUS MODERNSÉG EPIKÁJÁBAN


IDŐKEZELÉS, EMLÉKEZÉS A KLASSZIKUS MODERNSÉG EPIKÁJÁBAN Az impresszionizmus a századforduló (1900) stílusirányzata szerint az élet összefüggései csak pillanatnyi benyomások alapján érthetők meg. Az atmoszféra, a hangulat, a légkör kifejezésére


A SZIMBÓLUMTEREMTÉS A KLASSZIKUS MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN


A SZIMBÓLUMTEREMTÉS A KLASSZIKUS MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN             A szimbolizmus irodalmi művészet, irányzat, ami szakít a reális világgal, s a megismerést eleve kizárja, csak sejtetni akar. A mű központi szervező elemévé emeli a szimbólumot, n


SZEMÉLYESSÉG ÉS SZEMÉLYTELENSÉG A MODERN LÍRÁBAN


SZEMÉLYESSÉG ÉS SZEMÉLYTELENSÉG A MODERN LÍRÁBAN             KÁNYÁDI SÁNDOR Fától fáig című verse reprezentatív vers, amelyik a továbblépésről, a kitartásról szól. Többsíkú szerkezete van, három közlési mód található benne: 1.egy gyerek monológ


A felvilagosodas eszméi az európai irodalomban ( Voltaire és Rousseau )


A felvilágosodás eszméi az európai irodalomban ( Voltaire és Rousseau )   Amit a reneszánsz szellemi megújulása elõkészített, a 17. század tudományos gondolkodása bontotta ki, tette teljessé. A felvilágosodás a 18. századtól indu


A TÁJKÖLTÉSZET VÁLTOZATAI A MAGYAR IRODALOMBAN


A TÁJKÖLTÉSZET VÁLTOZATAI A MAGYAR IRODALOMBAN Tájleírás a magyar költészetben már a kezdetektől jelen van. A reneszánsz korában JANUS PANNONIUS Egy dunántúli mandulafáról epigrammaformába sűrített elégia. A költemény rövid terjedelmű, zárt sze


Realizmus és naturalizmus


Realizmus és naturalizmus   "Micsoda ember lett volna Balzac, ha írni tudott volna" - így kiáltott fel egyik levelében Gustave Flaubert (1821-1880), a XIX. század második felének legnagyobb francia realista regényírója.


AZ ANEKDOTIKUS ELBESZÉLÉS JELLEMZŐI


AZ ANEKDOTIKUS ELBESZÉLÉS JELLEMZŐI A regény a polgári társadalom uralkodó műfaja. A XIX. sz. realista regényei egy lényegében jól áttekinthető világról festettek képet; a regényíró szinte mindent tudott a világról, ismerte a társadalom gépezet


A DAL (NÉPDAL ÉS MŰDAL) VÁLTOZATAI


A DAL (NÉPDAL ÉS MŰDAL) VÁLTOZATAI             A legrégibb lírai műfaj. Egyszerű, általános emberi érzés kifejezése könnyed, dalolható formában. Megkívánja a formai szabatosságot s a gondolati, hangulati kerekséget. Tárgya szerint beszélhetünk



oldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10