online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségibal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
irodalom
 
bal also sarok bal jobb sarok

INTERTEXTUÁLIS VISZONYOK A MODERN LÍRÁBAN: idézés, rajatszas, utalas


INTERTEXTUÁLIS VISZONYOK A MODERN LÍRÁBAN: idézés, rájátszás, utalás             DSIDA JENŐ Nagycsütörtök című versében Jézus nagycsütörtökével játszik egybe, a két képsor állandóan felvillan, vibrál közös elemek által, és a végén befedik, megá
small


AZ EPOSZPARÓDIÁK


AZ EPOSZPARÓDIÁK             Az eposz szó az elbeszélő műnembe tartozó, kötött formájú műfaj, illetve műalkotás, melynek rendkívüli képességekkel rendelkező hőse természetfeletti lényektől is támogatva -de nem varázserő révén- vagy egy egész kö
small


A ROMANTIKUS MESEDRÁMA


A ROMANTIKUS MESEDRÁMA A dráma görög szó, cselekvést, cselekményt jelent. A drámai művek cselekményt jelenítenek meg, a szereplők beszélnek és cselekszenek előttünk. Főeleme a feszültség, összeütközés: harc a külső erőkkel, de emberben lévő bel
small


A BALLADA MŰFAJI SAJÁTOSSÁGAI. A TÖRTÉNETI TÁRGYÚ BALLADA.


A BALLADA MŰFAJI SAJÁTOSSÁGAI. A TÖRTÉNETI TÁRGYÚ BALLADA. A ballada drámai tartalmú elbeszélő költemény, ami általában tragikus élményekről szól, az élet válságait ábrázolja. Tárgyát gyakran a történelemből meríti. A ballada mind a három műfa
small


A XX, SZÁZADI ÉN-ELBESZÉLÉS


A XX, SZÁZADI ÉN-ELBESZÉLÉS Az én-elbeszélés jellemzője, hogy az elbeszélő egyes szám első személyben átélője a cselekménynek. A szerző szereplőként jelenik meg a műben, a szereplő és elbeszélő nézőpontja sok esetben keveredhet is. KOSZTOLÁN
small


A NOVELLA REALISTA VÁLTOZATA


A NOVELLA REALISTA VÁLTOZATA A XIX. sz. meghatározó művészeti irányzata, valószerűségre törekvő, a valóságot átfogóan ábrázolóművészi magatartás ill. stílusirányzat. A realista művek egy lényegében jól áttekinthető világról festettek képet; a r
small


A XVIII. szazad magyar irodalmanak szívszoritó különleges


A XVIII. század magyar irodalmának szívszoritó  különleges   remekművet 1794 őszén írta regényét Kármán .Urániában  jelent meg e kor legremekebb, "legmodernebb", a 20. századi olvasónak is élvezetet adó szentimentális na
small


AZ ABSZURD ÉS GROTESZK A MAGYAR IRODALOMBAN


AZ ABSZURD ÉS GROTESZK A MAGYAR IRODALOMBAN A groteszk összetett fogalom: esztétikai minőség, melyben a fenséges, a félelmetes, és a torz elemek a mulatságos, nevetséges vonásokkal ötvöződnek. 1. lehet a komikum egy fajtája, a szélsőségesen ö
small


A XX SZÁZADI NOVELLA SAJÁTOS VÁLTOZATAI


A XX SZÁZADI NOVELLA SAJÁTOS VÁLTOZATAI             Modern többféle jelentésben használt fogalom. Bizonyos értelemben a XIX. sz. közepétől jelentkező izmusokat nevezik így (szimbolizmus, naturalizmus.). A művészet teljes átalakítására törekvő,
small


A METONIMIKUS ÉS METAFORIKUS TÖRTÉNETALAKÍTÁS AZ EPIKAI MŰVEKBEN


A METONIMIKUS ÉS METAFORIKUS TÖRTÉNETALAKÍTÁS AZ EPIKAI MŰVEKBEN             A metonímia inkább a lírai alkotásokban megjelenő szókép, mely két egymáshoz közel álló fogalmat, jelenséget sűrít egy megnevezésbe térbeli, időbeli, rész-egész, ok-oko
small


A HIMNUSZ ÉS ÓDA ROMANTIKUS VÁLTOZATA


A HIMNUSZ ÉS ÓDA ROMANTIKUS VÁLTOZATA Teljesen hazafias himnusz KÖLCSEY FERENC: Hymnus című költeménye. Az imaszerű költemény megszólítottja az Isten, a megszólító a költő, aki egy közösség nevében beszél. A százados szenvedések jogán kér és re
small


MIÉRT VÁLTOZIK A NYELV?


MIÉRT VÁLTOZIK A NYELV? I. A NYELV VÁLTOZÁSA KÉSVE ÉS NEHEZEN FIGYELHETŐ MEG Az emberi tudomány csak meglepően későn - úgy a 18. század végén - vette észre, hogy a nyelvek változnak. Azt addig is látták, hogy sokféle nyelv van,
big


IDŐKEZELÉS, EMLÉKEZÉS A KLASSZIKUS MODERNSÉG EPIKÁJÁBAN


IDŐKEZELÉS, EMLÉKEZÉS A KLASSZIKUS MODERNSÉG EPIKÁJÁBAN Az impresszionizmus a századforduló (1900) stílusirányzata szerint az élet összefüggései csak pillanatnyi benyomások alapján érthetők meg. Az atmoszféra, a hangulat, a légkör kifejezésére
small


A SZIMBÓLUMTEREMTÉS A KLASSZIKUS MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN


A SZIMBÓLUMTEREMTÉS A KLASSZIKUS MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN             A szimbolizmus irodalmi művészet, irányzat, ami szakít a reális világgal, s a megismerést eleve kizárja, csak sejtetni akar. A mű központi szervező elemévé emeli a szimbólumot, n
small


SZEMÉLYESSÉG ÉS SZEMÉLYTELENSÉG A MODERN LÍRÁBAN


SZEMÉLYESSÉG ÉS SZEMÉLYTELENSÉG A MODERN LÍRÁBAN             KÁNYÁDI SÁNDOR Fától fáig című verse reprezentatív vers, amelyik a továbblépésről, a kitartásról szól. Többsíkú szerkezete van, három közlési mód található benne: 1.egy gyerek monológ
small


A felvilagosodas eszméi az európai irodalomban ( Voltaire és Rousseau )


A felvilágosodás eszméi az európai irodalomban ( Voltaire és Rousseau )   Amit a reneszánsz szellemi megújulása elõkészített, a 17. század tudományos gondolkodása bontotta ki, tette teljessé. A felvilágosodás a 18. századtól indu
small


A TÁJKÖLTÉSZET VÁLTOZATAI A MAGYAR IRODALOMBAN


A TÁJKÖLTÉSZET VÁLTOZATAI A MAGYAR IRODALOMBAN Tájleírás a magyar költészetben már a kezdetektől jelen van. A reneszánsz korában JANUS PANNONIUS Egy dunántúli mandulafáról epigrammaformába sűrített elégia. A költemény rövid terjedelmű, zárt sze
small


Realizmus és naturalizmus


Realizmus és naturalizmus   "Micsoda ember lett volna Balzac, ha írni tudott volna" - így kiáltott fel egyik levelében Gustave Flaubert (1821-1880), a XIX. század második felének legnagyobb francia realista regényírója.
small


AZ ANEKDOTIKUS ELBESZÉLÉS JELLEMZŐI


AZ ANEKDOTIKUS ELBESZÉLÉS JELLEMZŐI A regény a polgári társadalom uralkodó műfaja. A XIX. sz. realista regényei egy lényegében jól áttekinthető világról festettek képet; a regényíró szinte mindent tudott a világról, ismerte a társadalom gépezet
small


A DAL (NÉPDAL ÉS MŰDAL) VÁLTOZATAI


A DAL (NÉPDAL ÉS MŰDAL) VÁLTOZATAI             A legrégibb lírai műfaj. Egyszerű, általános emberi érzés kifejezése könnyed, dalolható formában. Megkívánja a formai szabatosságot s a gondolati, hangulati kerekséget. Tárgya szerint beszélhetünk
smalloldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10

Felhasználási feltételek