online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

INTERTEXTUÁLIS VISZONYOK A MODERN LÍRÁBAN: idézés, rajatszas, utalas

irodalom

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Babits Mihaly
Katona József és a korabeli színjatszas
A DRÁMA VÁLTOZÁSA A XX
A magyar nyelv történetének fö korszakai
Wass Albert
George Orwell: Állatfarm
Az irodalmi dzsentrikérdés
A DAL (NÉPDAL ÉS MŰDAL) VÁLTOZATAI
Realizmus és naturalizmus
MIÉRT VÁLTOZIK A NYELV?
 
bal also sarok   bal jobb sarok

INTERTEXTUÁLIS VISZONYOK A MODERN LÍRÁBAN: idézés, rájátszás, utalás

DSIDA JENŐ Nagycsütörtök című versében Jézus nagycsütörtökével játszik egybe, a két képsor állandóan felvillan, vibrál közös elemek által, és a végén befedik, megállapodna 111b14b k egymással. Az első sorok a költő helyzetét mutatják be: "Nem volt csatlakozás. Hat óra késést/ jeleztek, ,s a fullatag sötétben/ hat órát üldögéltem a kocsárdi/ váróteremben, nagycsütörtökön.". A következő képek a konkréttól eltávolodva szellemi síkra terelik a verset: "Testem törött volt ,s nehéz a lelkem,/ mint ki sötétben titkos útnak indult,/ végzetes földön csillagok szavára,/ sors elöl szökve, mégis szembe sorssal/ s finom ideggel érzi messziről/ nyomán lopódzó ellenségeit.". Jézus ugyanis magányosan félrevonulva készült a következő napok szenvedéseire (amik a kereszthalálban csúcsosodtak ki). Erről az érzelmi szintről ránt vissza a váróterem valósága: "Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,/ a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,

legyintett arcul.", s a denevér-hasonlat által előrevetíti azt a látomásos képet, mely a következő sorokban teljesedik ki. "Tompa borzalom/ fogott el, mély állati félelem./ Körülnéztem: szerettem volna néhány/ szót váltani jó, meghitt emberekkel,/ de nyirkos éj volt ,s hideg sötét volt,/ Péter aludt, János aludt, Jakab/ aludt, Máté aludt ,s mind aludtak...". Ezekben a sorokban már kezd összekapcsolódni a költő magányossága Jézus elszigeteltségével, idegenként éltek a világban, s az apostolok neveinek felsorolásával az egész emberiséget megjelenítette a költő. Az utolsó mondatban csúcspontra érkezett mind feszültségében, mind mondanivalójában: "Kövér csöppek indultak homlokomról/ s végigcsurogtak gyűrött arcomon.". A vers képi- és hanghatásai expresszív módon fejezik ki a költő magányosságát, elhagyatottságát, bezártságát.ADY ENDRE A magyar Messiások című versének képeire, formai jellegzetességeire játszik rá KOVÁCS ANDRÁS FERENC Új magyar Messiások (Ady után szabadon) című költeményében. Az Ady-vers formájának, alakjának stílusának, ritmus és rímeinek felhasználásával játékba kezd. Ezáltal a mondanivaló is változott, hiszen Kovács "szabadon" kezelte az alapul szolgáló verset. Már az első mondatban felfedezhető a hasonlóság és ezzel egyidőben az ellentét is. "Sósabbak itt a könnyek/ S a fájdalmak is mások."(Ady)-"Jósoknak itt ma könnyebb/ S a fájdalmak mismások."(KAF) Ady magasztalja a magyar Messiásokat, akik minden áldozatot felvállalnak népükért, a megmenekülésért, ám tetteik értelmetlenek, hiábavalók maradnak. "Egyszer is meghalnak/ S üdve nincs a keresztnek." Kovács András átírásában ironikusan szól a Messiásokról, aki nem áldozatokat hoznak népükért, hanem mindenféle értéktelen tettet hajtanak végre a dicsőségért. "Elmessiásodtak./ Üdvük sincs-majd szereznek." Azonban a formán is változtatott kicsit Kovács, hiszen betett még egy sort, mely által végképp megváltoztatja versének jelentését az eredetihez képest. "Faképpel elszegődnek:/ Beállnak mind keresztnek.". Addig míg Adynál kényszerűség volt a kereszt, mintegy büntetés, addig az átiratban önként vállnak keresztté, hátha így dicsőséghez juthatnak.


Találat: 3960