online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A DAL (NÉPDAL ÉS MŰDAL) VÁLTOZATAI

irodalom

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Jules Verne: A dunai hajós
ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN
KÁRMÁN JÓZSEF: FANNI HAGYOMÁNYAI
József Attila 1905-1937
Petőfi Sandor 1823-1849
A homéroszi eposzok embereszménye, értékrendje és szerkezete, magatartasok és értékrendek ütközése a görög tragédiaban
Ady Endre 1877-1919
Az európai széppróza néhany képviselôje
A DAL (NÉPDAL ÉS MŰDAL) VÁLTOZATAI
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A DAL (NÉPDAL ÉS MŰDAL) VÁLTOZATAI

A legrégibb lírai műfaj. Egyszerű, általános emberi érzés kifejezése könnyed, dalolható formában. Megkívánja a formai szabatosságot s a gondolati, hangulati kerekséget. Tárgya szerint beszélhetünk szerelmi-, katona-, bordalról. Eredete szerint van népdal és műdal. E műfaj legrégibb és leghíresebb művelője Anakreón (i.e. 572-487), akinek hatása jóval később is érezhető az irodalomban. Például CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYnál, aki Anakreóni dalok c. kötetét is róla nevezte el. "Az anakreóni világban csak a felemelő szépet, jót, gyönyörűt keresi az emberi lélek."- írja kötetének bevezetőjében. A mások boldogságára is tekintettel levő örömkultusz Csokonai korának, a felvilágosodásnak, fontos gondolata. Egyik legkedveltebb ilyen jellegű alkotása a Tartózkodó kérelem. A költemény alapja a népdalok világából jól ismert "a szerelem tűz" metafora; ezt a szóképet bontja ki. A tűz égető sebet ejt az ember lelkében, erre a fájdalomra lenne az enyhet adó gyógyír a. "gyönyörű kis tulipánt"-nak nevezett kedves. Szerelmesének tekintetében lobog a tűz. "Szemeid szép ragyogása/ eleven hajnali tűz", de szerelmes, gyöngéd szavai. "ajakid harmatozása" csökkenthetik ennek ártó hatását. Az udvarlóifjú érzelmei viszonzását várja, s kedvező válasz esetén értékes ajándékot ad, hiszen az."ambrózia csók" az istenek eledelét jelenti. A vers ritmusa is sajátságos, hiszen egyidejűleg lehet hangsúlyos magyaros verselésként (felező 8-as, azaz 4/4, illetve 7-es, azaz 4/3- s ütemű), és időmértékes verselésként (u u _ _, azaz ionicus a minore) kezelni. A tiszta rímek is erőteljessé teszik a vers zeneiségét ( abab-keresztrím).

A XIX. században gyűjteni kezdik a népi értékeket, ERDÉLYI JÁNOS és KRIZA JÁNOS kezdeményezésére, ezáltal a figyelem előterébe kerülnek és ihletforrásként hatnak. A kor költői többnyire a népdalok külsőségeit, formai jegyeit igyekeztek utánozni. A népdalokra jellemző elemek: a természeti kezdőkép, népies kifejezések, hangsúlyos magyaros verselés, metaforák, szóképek használata. Ezek használata jelentette a népies stílus imitációját. E."hagyománytól"" tér el PETŐFI SÁNDOR, aki a nép fiaként ösztönösen írta dalszerű verseit. Pályája kezdetén bordalokkal jelentkezett, mint például a Szerelem és bor című alkotása, melyben a szerelmet és a bor mámorát dicsőíti. Ezek a bordalok mintegy alakrajzok, melyek egy -egy figura rövid, néhány jellemző vonásra korlátozódó bemutatatása, pl. a borissza embert. Nem E/1 személyben mutat be valakit, hanem mint kívülálló, E/3. személyben. Petőfi ritkán használ tájszavakat, de a népnyelv természetességével szólal meg. Természeti képpel is ritkán kezdi poémáit, de ha igen, akkor az szerves része marad a műnek. A Reszket a bokor, mert. kezdetű vers e kivételek közé tartozik, hiszen kezdőképpel indul, melyhez kötődve fejezi ki a benne levő érzelmeket "Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál". A nyelvezet egyszerűségét színessé teszik a metaforák. "kis madárka", "rózsaszálam", párhuzamok. "Teli van a Duna/Tán még ki is szalad./ Szívemben is alig/ Fér meg az indulat. a népdalokra jellemző ismétlések: "Eszembe jutottál./ Eszembe jutottál.". Egy szó mégis van, ami kirí az egyszerű nyelvhasználatból, éspedig a. "gyémánt".A Fa leszek, ha.kezdetű költeménye személyes hangú, szerepet nélkülöző tiszta dal. Metaforával kezd, amelynek azonosítottja egy személy, azonosítója pedig egy természeti jelenség. Az első két sor egymáshoz rendelt metafora: "Fa leszek, ha fának vagy virága", én fa, te virág. E két kiinduló metafora egyikét a költő továbbviszi, variálja a szövegben, az azonosító (virág) megismétlődik, csak másik azonosítotthoz kapcsolódik (én vagyok virág). Ugyanez történik a második sor új metaforájával (te vagy a harmat): "Fa leszek, ha fának vagy virága./ Ha harmat vagy: én virág leszek./ Harmat leszek, ha te napsugár vagy./ Csak hogy lényeink egyesűljenek."

Megemlíthetjük, hogy a XX. Században merészebben újítják a dal műfaját. JÓZSEF ATTILA 1929-ben megjelent kötetében (Nincsen apám, se anyám) dalszerű verseit adta ki. Ezek a népdalköltészet ősibb, archaikusabb rétegeit szólaltatják meg, a modern líra merész asszociációs technikájával. Tiszta szívvel (1925) című verse helyzetdal, a költő közérzetét fejezi ki, azt, hogy mire viszi az embert az árvaság, szegénység szörnyűsége. Klárisok című költeménye groteszk képekben fejezik ki a szerelemben rejlő ellentmondásokat. Kedvesének felidézése ("klárisok a nyakadon, aranyöv derekadon, szoknyás lábad mozgása", stb.) szokatlan képzettársításokat idéz, melyek azt érzékeltetik, hogy a szerelem nemcsak gyönyörűség, hanem gyötrelem is "Rózsa a holdudvaron/ aranyöv derekadon./ Kenderkötél/ kenderkötél nyakamon."


Találat: 3701