online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Jules Verne: A dunai hajós

irodalombal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Pilinszky Janos 1921-1981
Petöfi Sandor forradalmi latomas költészete
Babits Mihaly
A realizmus
Honoré de Balzac Goriot apó címü müvének elemzése és értelmezése
JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
Ady Endre
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Jules Verne: A dunai hajós

Szereplök:
Serge Ladko, alias Borus Demeter; Dragos Károly, alias Jäger úr; Ivan Striga, Natsha Gregorovics; a horgászliga tagjai; elnöke; csendörök; járókelök; bámészkodók; rablók; Titscha; Jakob Ogul; csendörök; foglár; börtönbe látogatók; Simon Klein

Helyszín:
Sigmaringen, Fridingen, Neustadt, Regensburg, Bécs, Esztergom, Szalka, a rablók hajóján, Budapest, Zimony, zimonyi, börtön, Ruszcsok, Sulina

A rövid tartalom:

1. rész: A sigmaringeni versenyen

A Dunai Liga horgászversenyén a számos, ismert, neves horgász elött egy ismeretlen magyar horgász, Borus Demeter nyeri a mennyiségi és számszeri versenyt is.
Bejelenti utazását a Dunán. A folyó teljes hosszán hajózik és csak horgászatból él.

2. rész: A Duna forrásainál

Megírják a bécsi, belgrádi, bukaresti, budapesti lapok is a különleges vállakozást. A Halásztanya vendéglöben horgászok és érdeklödök egyaránt az indulás napját várják, de a Duna mentén történt rablótámadásokról is beszélnek. A banda felkutatására nemzetközi rendörséget hoztak létre, Dragos Károly vezetésével. Arról is beszélnek, hogy vajon nem lehetséges-e. hogy Borus Demeter az álruhába bújt nyomozó vagy ö egy bandatag és Dragos épp rá vadászik? Vagy nem is fog elindulni a Dunán és csak felültette az embereket. Egy Jäger nevü férfi bekapcsolódik a beszélgetésbe. Aztán a Duna forrásáról vitatkoznak, hogy hol is van tulajdonképpen. Ennek kapcsán az induláskor több helyszínen is várják Borust, aki el is indul csónakjában.

3. rész: Borus Demeter utasa

Az út, a csónak és a felszerelés pontos leírásával kezdödik a rész. Borus nagyon gyorsan halad és csak néha horgászik, vajon miért siet annyira? Fridingen városánál megállni kényszerül, akkor az öt ünneplö tömeg, de reggel már hült helye sincs. Ulm városában csak egyetlen ismeretlen várja, aki követi öt a városba, majd vissza a csónakhoz, ahol úgy tesz, mintha hosszúidö óta várná. 1500 Ft-ot ígér, ha vele hajózhat. Minden rábeszélés ellenére Borus nemet mond, de megjelenik egy csendör, és mivel Borusnál nincsennek iratok, nagyon kellemetlen helyzetbe kerül. Az ismeretlen kezességet vállal érte, és amikor megmutatja a csendörnek az útlevelét, annak eláll a lélegzete, és nem marad tovább.
Borus ezután elfogadja Jäger ajánlatát, mert hiszen iratok nélkül még segítségére lehet.

4. rész: Serge Ladko

Kis történelmi kitekintés a szabadsáharcokra, függetlenségi háborúkra. Bulgáriában 1876-ban összeesküvés indult, és Ruszcsokban Serge Ladko lett a forradalmárok vezére. Serge Ladko testileg, lelkileg és erkölcsileg is kiváló vezér volt, aki eredetileg dunai révkalauz volt. Egyetlen ellensége, Ivan Striga, aki bár külsöre hasonlított rá, lelkileg és erkölcsileg teljesen különbözött töle. Azt rebesgették róla, hogy Striga áruló, török kém, csempész és rabló. A két férfi egy lány, Natsa Gregorovics miatt került elöször összetüzésbe egymással. Ladko Natsa mellett lakott és anyját és öt is támogatta, és a barátságból szerelem lett kettejük között.
Striga is szerelmes lett a lányba, de az visszautasította. A két fiatal eljegyzése hírére Striga elöször egyedül, majd egy csapat haramiával támadt Ladkora, de az szétkergette öket. Ladko és Natsa összeházasodtak és nagyon boldogok voltak. Egy év múlva kitört a szabadságharc és Ladko hamar vezér lett. Fegyvert szerzett a harcnak, közben Strigát látta az ellenség között. A szabadsághatcot azonban leverték és neki bujdosnia kellett. Natsától egy idö után nem kapott híreket és aggodalma egyre jogosabbá vált, amikor a cár hadat üzent a török szultánnak és Bulgária a mindennapi harcok színterévé vált.

5. rész: Dragos Károly

Ismét a ladikon vagyunk Borussal és Jägerrel. Borus Demeter horgászik és Jäger nagy örömmel figyeli minden mozdulatát. Neustadtban eladtj a bámészkodóknak a zsákmányt és a pénzt odaajta Jägernek. Regensburgban 40 Ft-ot fizetnek a halakért és ott is nagy a lelkesedés. Az író felfedi az olvasók elött, hogy Jäger nem más, mint Dragos Károly.
Dragos Károly padig azon elmélkedik, hogy milyen jól kitervelte, hogy Borus társául szegödik és megfigyelheti öt is és az egész dunai szakaszt anélkül, hogy akár útitársa is tudná valódi kilétét.

6. rész: A kék szempár

Dragos Regensburgban találkozik egyik emberével, akivel megvitatják terveiket és eredményeiket a nyomozással kapcsolatban. Az utazás során csodálkozik Borus azon, hogy Jägernek mindenütt vannak ismerösei, de az kereskedelemmel kapcsolatos munkájával magyarázza ezt. Egy véletlen baleset miatt a sötét napszemüveg leesik Borusról (amit mindezidáig még éjjel is viselt), és Jäger/Dragos megláthatja, hogy éles tekintetü ragyogó kék szeme van. Bár rákérdeze, Borus csak annyit mond, hogy a szemét zavarja a fény, de ez nem kielégítö válasz Dragos számára, bár nem firtatja tovább.

7. rész: A vadászok és a vad

Bécsben hatalmas tömeg verödik össze, itt is sikerül jó pénzen eladni a halakat. Két idegen meglátja Dragost a csónakban és ök felismerik a nyomozót és azt gondolják, hogy ö járja be a Dunát álnéven. Nem örülnek neki. Egyiküket Titschanak hívják. Bécsben Dragos ismét találkozik emberével, Ulmannal, aki nem tud újabb hírekkel szolgálni. Bár Borus azt mondja Dragos/Jägernek, hogy nem megy be a táborba, de mégis meglátja öt a nyomozó és követi. Egy nyomorúságos utca piszkos kis üzletében tölt el fél órát, amíg a nyomozó lesben áll. Simon Klein boltja ez, akit zsibárusnak, uzsorásnak, orgazdának tartanak. Dragosnak egyre erösebb a gyanúja Borus ellen és felállítja úticáéljaik mellé az embereit. Közben a két idegen (Titscha+1) követi Dragost. Visszaérve a bárkához rákérdez, hogy járt-e Bécsben Borus, de Ő letagadja.

8. rész: Egy nöi arckép

Dragos észreveszi, hogy Borus festi a haját. Fekete haja eredetileg szöke lehetett. Egyre inkább azt gyanítja, hogy Borus valójában bünözö, talán a betörö banda feje. Dragos/Jäger elmondja Borusnak, hogy nem túl biztonságos elhagyatott helyen éjszakázniuk a rablóbanda miatt, de Borus nem is hallott korábban róluk. Dragos beszél róluk és a banditavezérröl, akiröl pontos leírásuk van (kék szem, szöke haj, szakáll és Ladkonak hívják). Borus nagyon megdöbben, és ezt a nyomozó is észreveszi. Borus Esztergomnál elmegy Szalkára, Dragos találkozik emberével és érzi, hogy történni fog valami.
Másnap viharba keverednek és Dragos s vízbe zuhan, de Borus kimenti. Dragos összefagy a víztöl, ezért Borus elmegy, hogy szerezzen néhány dolgot a közeli faluból (szívmelegítö stb). Közben Dragos átkutatja Borus holmiját. Megtalál egy nöi arcképet, rajta a felirattal: " Szeretett férjemnek, Natsa Ladko." Megérkezik Ulmann és elmondja, hogy elözö éjszaka, amikor Borus éppen nem volt a ladikban (Szalkára ment) újra lecsapott a rablóbanda a közelben. Dragos vacilál, hogy mit tegyen, hiszen azt hiszi Borus Ladko, a bandavezér, de ö megmentette az életét, és ezt nem tudja összeegyeztetnie egy gyilkos jellemével. A rablás helyszínére siet.

9. rész: Dragos kettös kudarca

Egy fogadónál folytatódik a történet, ahová megérkezik két fáradt fuvaros, akik azt mondják, Szentendrére tartanak. A fogadóban is a legutóbbi rablásról beszélnek. Hamar kiderül a két fuvaros beszélgetéséböl, hogy bandatagok, és náluk van a zsákmány. Arról beszél az egyik, hogy már nem kell sokáig tartani Dragostól, és hogy hol találkoznak a banda többi tagjával. A találkozáskor kiderül, hogy a két idegen, akik követték a nyomozót is bandatagok. A találkozóhelyen nem tudnak elbújni eléggé, és beleütköznek a Dragos által evezetett rendöri különítménybe. Itt megszakad a történet és az aznap délutáni eseményeket meséli el az író onnan, hogy Dragos emberével, Ulmannal otthagyta
a ladikot. Ezután elmentek a tett színhelyére és a nyomozó kikérdezte a szemtanút, aki hallotta, hogy a vezért Ladkonak szólítják és látta, hogy sürü szöke szakáll visel.(Dragos rögtön azon gondolkodott, hogy lett ismét szöke Ladko) az ellopott tárgyak mennyiségéböl következtetve Dragos embereivel együtt kocsit keresett ezután, amelyen a lopott zsákmány lehet. Ha megvan a szekér, megvannnak a tettesek is. Így hát a szekér nyomába eredtek, elérték a fogadót, majd egyszerre meghallották a nyerítéseket a sürüböl. A rablók túleröben voltak, több rendör megsebesült. Dragos visszament két emberével a csónakhoz és elhatározta, hogy visszaadja a kölcsönt, mert biztos volt benne, hogy a bandavezér Ladko és Borus Demeter egy és ugyanazon személy. Mivel a ladikot nem találják, sem Borust, kiadatja a körözést ellene.

10. rész: A fogoly

Az író felfedi, hogy Borus Demeter tényleg Serge Ladko, de gyorsan le is szögezi, hogy ö nem bandavezér. Elmondja, hogy Szalkán telepedett le, miután menekülni kényszerült és mikor nem kapott hírt a feleségéröl, itt eszelte ki a dunai utazást. Nem akarta, hogy bárki felismerje, ezért változtatta el a külsejét. Szalkára azért ment, hátha jött levele, de most is csalódnia kellett. Miután kimentette Dragos/Jägert a vízböl, elment pár dologért, és visszítérve megdöbbenve látta, hogy Jäger nincs sehol. Kitakarította a bárkát és a múlton elmélkedett, közben nem vette észre, hogy rá les három bandita. Megkötözték és elhurcolták a ladiktól. Egy hajóra hurcolták és levetették a hajófenékre.

11. rész: Az ellenség hatalmában

A rablók bepakolták a zsákmányt a hajójukra és továbbálltak. Közben megtudjuk a bandavezér gondolataiból, hogy azért raboltatta el Dragost (Ő azt hiszi a nyomozót rabolták el), hogyha egyszer bajba kerül, legyen egy ütökártyája. Hajójuknak vízalatti rejtekhelye volt, hogy az ellenörzéseknél ne tünjön fel a zsákmány. Révkalauzuk Jacub Ogul, aki ugyancsak Ruszcsoki, mint Ladko vagy Striga. Kiderül, hogy a bandavezér Ivan Striga, és bosszúból viseli a Ladko nevet. Striga elhatározza, hogy továbbhajóznak, de idönként kiszáll, hogy értesüléseket szerezzen. A hajón fogva tartanak egy fiatal nöt is Ladkon kívül. Budapestnél ellenörzik a hajót, de a rendörök semmit sem találnak. Striga idöröl idöre híreket próbál gyüjteni, de hiába,.
Ezen kívül minden nap vitázik valamin az ismeretlen fogoly növel, de eredménytelenül, mert mindig dühösen fújtatva hagyja ott az asszonyt. Striga is feltöri Borus Demeter, valójában Ladko, (Ő azt hisz Dragos) ládáit és megdöbben az arckép miatt. Közben Ladko megpróbál kiszabadulni.

12. rész: A törvény nevében

Mire Striga és Titscha lemennek a kabinba, ahol a foglyot tartották, már hült helye. Ladko megtalálja bárkáját, amit a hajóhoz kötöttek és azon elmenekül. Rájön, hogy elrablóival továbbra is eredeti célja felé hajózott, amitöl kicsit megkönnyebbül és úgy határoz, nem tesz feljelentést, mert abból neki is baja származhat. Zimonynál azonban ahogy kiköt, azonnal letartóztatják.

13. rész: A kihallgatás

Dragos örül, hogy elkapták végre a titokzatos Ladko-t, aki Borus Demeter néven hajózott. Striga azonban, amikor értesült az eseményekröl végképp összezavarodik, hiszen, amikor foglya megszökött, azt gondolta, az Borus volt és annak a dereglyéje állt a parton, de az emberek a bandavezér Ladkoról beszéltek, akiröl Striga tudta legjobban, hogy az valójában Ő maga. Dragos közben megbeszéli a vizsgálóbíróval, hogy ö a háttérböl figyeli az eseményeket. Ladko semmit nem ért, és csendesen várja az eseményeket. A kihallgatás alatt kiderül, Őt Ladkonak hiszik, a bandavezérnek, aki Borus Demeter álnéven hajózott, és festi a haját és álcából hord szemüveget. A kihallgatás után Striga ott áll a tömegben, hogy szemügyre vegye a foglyot, de nem ismeri fel benne Ladkot. Inkább elhatározza, hogy lemegy Szalkára és Borus Demeternek adja ki magát, hogy a fogoly állításait végképp megdöntse és végképp bezárják öhelyette. A terve sikerül és Ladko nagyobb veszélybe kerül, mint valaha volt.

14. rész: Ég és föld között

Ladko egy örtöl kapott újságból megtudja, hogy a törököt iszonyú mészárlást végeztek hazájában. Natsát féltve elhatározza, hogy meg kell szöknie börtönéböl. Miközben az ablak rácsait reszeli, folynak a kihallgatások, tanúk szembesítése, de a nyomozás egy helyben áll, mert a tanúk nem ismernek a rablóvezérre. Több napos küzdelem és tervezgetés után megszökik és az elsö ember, akibe beleütközött a börtön tövében, Jäger (Dragos nyomozó). Ladko, azt hiszi, ez a legjobb, ami örténhetett, hiszen rögtön barátba ütközött.

15. rész: Közel a célhoz

Már 9 napja utaznak ismét együtt, Ladko visszavedlett Borussá, Dragos pedig Jägerré. Dragos már igencsak kételkedik Ladko bünösségében, de nem tudja ésszerüen megmagyarázni feltételezéseit. Hatalmas iramban haladnak elöre, közben történik mégegy rablás, ami megint Borus ártatlanságát bizonyítja. Amikor elérik Ruszcsokot, Ladko bevallja Jäger/Dragosnak, hogy mindig csak eddig akart jönni és kiszáll és nem egyedül jön vissza a bárkára, ha minden jól megy. Bemegy a városba és Jäger/Dragos követi.

16. rész: Az elhagyott ház

Mialatt Dragos követi Ladkot, felismeri az utcán Titschat és egy kocsmába viszi és elhiteti vele, hogy ö is bandita, és együtt raboltak Esztergomnál, közben pedig megtudja, amit akar. Megtudja, hogy a bandavezér egy Striga nevü ember, aki csak használja a Ladko nevet, és hogy Ladkoról azt hiszik, hogy meghalt és hogy Natsát is fogva tartja a hajóján. Elmennek Ladko házához, a haramia rendörért siet, hogy feladja Ladkot, de azalatt Dragos elviszi onnan Ladkot.

17. rész: A folyam sodrában

Dragos felfedi kilétét és elmondja, hogy mit tudott meg. Iszonyatos tempóban a rablóhajó után mennek és utol is érik. Ladko felkapaszkodik a hajóra, harcképtelenné teszi a révkalauzt, Jacub Ogult, és magával viszi az ö bárkájukhoz. Elrabolja a kormányost, hogy Strigáék anélkül maradjanak. Jacubot és Dragosra bízza és megkéri, hozzon segítséget, ö pedig visszaevez a hajóhoz.

18. rész: A dunai révkalauz

Dragos elmegy a legközelebbi tanyához, onnan szekeret szerez, beviteti magát és a tehetetlen Jacubot a legközelebbi városba, Jacubot bedugja a börtönbe és ö munkához lát. Sulinába megy és ott kér rendöri segítséget. Közben Ladko révkalauznak ajánlkozik Strigánál. Striga kicsit csodálkozik, de aztán mivel neki kormányos kell és örül, hogy ilyen könnyen a kezére kerül Ladko, felfogadja kormányosnak. Ladko megtudja a hajó titkát a rejtett raktáráról. A tenger elött Ladko szándékosan homokzátonyra vezeti a hajót. Striga rálö, de nem talál, Ladko pedig szíven szúrja Strigát. Az emberei megfutamodtak. Egy gözhajó feléje tart, ami miatt megretten, de az elkanyarodik az utolsó pillanatban. Megérkezik azonban Dragos gözhajója a rendörséggel.
Ladko pedig felkutatja a hajót és megtalálja Natsat.

19. rész: Utószó

A tárgyalások során minden titok kiderül, a gonoszok megbünhödnek. Egy év múlva kezdödik az orosz-török háború, majd Bulgária szabad országgá válik. Ladkoék visszatérnek Ruszcsokba, folytatják korábbi boldog életüket. Barátságukat Dragossal máig megörizték és Natsa három fiút szült. A legnagyobb révkalauz lett, a középsö horgász, a legkisebb pedig nyomozó. Még most is ott élnek a Duna partján.: 2574


Felhasználási feltételek