online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségi

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
irodalom
 
 

Az első Nyugat-nemzedék költői: Juhasz Gyula (1883–1937), Tóth Árpad (1886–1967), Füst Milan (1888–1967)


Az első Nyugat-nemzedék költői: Juhász Gyula (1883–1937), Tóth Árpád (1886–1967), Füst Milán (1888–1967)   Szellemi erőgyűjtés -        Juhász Gyula egyetemi éveinek időszaka párhuzamba állítható a


Eszmei és filozófiai kutatasok, vilagkép-valtozas és globalizació a klasszikus modernség és a késő modernitas koraban. Nietzsche; Freud, Jung, Adler;


Eszmei és filozófiai kutatások, világkép-változás és globalizáció a klasszikus modernség és a késő modernitás korában. Nietzsche; Freud, Jung, Adler; Bergson; történetbölcseleti irányok (Spengler, Ortega, Huizinga); marxizmus; egzisztencializmus;


Kosztolanyi Dezső (1885–1936) költői palyaja


Kosztolányi Dezső (1885–1936) költői pályája   Az öneszmélés évei -        Kosztolányi Ágoston: a költő nagyapja, akinek a szabadságharcos vitézsége és üldöztetése élénken élt a családi hagyományban


A novella- és regényforma megújítasa I.: Kaffka Margit (1880–1918) életműve, valamint Kóbor Tamas (1867–1942), Tersanszky Józsi Jenő (1888–1969), Törö


A novella- és regényforma megújítása I.: Kaffka Margit (1880–1918) életműve, valamint Kóbor Tamás (1867–1942), Tersánszky Józsi Jenő (1888–1969), Török Gyula (1888–1918), Herczeg Ferenc (1863–1954) vagy Tormay Cécile (1876–1937) egy regénye vagy nov


Babits Mihaly (1883–1941) költészete


Babits Mihály (1883–1941) költészete   Ifjúsága és szellemi eszmélése -        a családra hivatali köznemesség jellemző apai dédapja Tolna vármegye főorvosa nagyapja a megye főpénztárosa ap


A prózaíró Kosztolanyi


A prózaíró Kosztolányi   Eszmetörténeti és tipológiai kérdések 1.     Bölcseleti hatások a századelő magyar szellemi életében -        Kosztolányi indulásakor a magyar irodalo


Babits Mihaly (1883–1941) prózaja, irodalomtörténete, tanulmanyai, esszéi


Babits Mihály (1883–1941) prózája, irodalomtörténete, tanulmányai, esszéi Sipos Lajos: Szövegépítés és szövegalkotás Babits Mihály Timár Virgil fia című alkotásában -        A Timár Virgil fia c. (legn


Modern dramai törekvések


Modern drámai törekvések -        Bár többen írtak róla (pl. Ady, Lukács György), Molnár Ferenc XX. századi értékelése mégis elintézetlen. -        A prózaíró Molnár he


A novella- és regényforma megújítasa II. Füst Milan (1888–1967), Krúdy Gyula (1878–1933), Karinthy Frigyes (1887–1938), valamint Harsanyi Kalman (1876


A novella- és regényforma megújítása II. Füst Milán (1888–1967), Krúdy Gyula (1878–1933), Karinthy Frigyes (1887–1938), valamint Harsányi Kálmán (1876–1929) vagy Szabó Dezső (1879–1945) egy-egy műve   Krúdy Gyula élete -  &nbs


A tradicionalis novella- és regényforma lehetőségei: Móricz Zsigmond (1879–1942) palyaja


A tradicionális novella- és regényforma lehetőségei: Móricz Zsigmond (1879–1942) pályája Móricz Zsigmond: Sárarany (1911) -        A magyar modern költészet születése köthető Ady Új Versek c. kötetéhez.


A szazadelő szellemi élete. Folyóiratok, kiadók, tarsasagok. A Hét, Új Idők, Huszadik Szazad, Élet, Tarsadalomtudomanyi Tarsasag (attekintés, az egyik


A századelő szellemi élete. Folyóiratok, kiadók, társaságok. A Hét, Új Idők, Huszadik Század, Élet, Társadalomtudományi Társaság (áttekintés, az egyik részletes bemutatásával). A Nyugat folyóirat (1908–1941) előzményei és története, szemléleti irá


Ady Endre (1877–1919) palyaja 1914-ig


Ady Endre (1877–1919) pályája 1914-ig   Versek (1899) -        Ady ezzel a kötettel nem újítani akar, hanem beilleszkedni. -        A kötet hangvétele a késő ro


IMITÁCIÓ ÉS EREDETISÉG A RENESZÁNSZ LÍRÁJÁBAN


IMITÁCIÓ ÉS EREDETISÉG A RENESZÁNSZ LÍRÁJÁBAN             Reneszánsz az európai kultúrában a középkort követő művelődéstörténeti korszak és annak stílusiránya. A francia renaissance (újjászületés) kifejezésből származik., az 1340-es évektől a X


A ROMANTIKUS REGÉNY


A ROMANTIKUS REGÉNY A regény nagy terjedelmű epikai műfaj, az elbeszélő nézőpontjából bemutatott cselekmény nagy perspektíva időben és térben, a háttér részletes bemutatása, sok szereplő és lelki folyamataik, cselekvésük motivációs hátterének r


AZ IRODALMI LEVÉL MŰFAJA


AZ IRODALMI LEVÉL MŰFAJA             A levél, latinul episztola (görög szó, jelentése küldemény), epikai műfaj, mely tulajdonképpen a személyes párbeszédet helyettesíti, ezért mindig E/1 személyben szól a címzetthez. Megemlíthetjük a fiktív lev


A DRÁMAI KÖLTEMÉNY MŰFAJA


A DRÁMAI KÖLTEMÉNY MŰFAJA             A drámai költemény (illetve emberiség-költemény) eredetileg nem színpadi előadásra szánt mű, ezért sok tekintetben szabadabb, mint a többi drámai műfaj. Terjedelmileg is hosszabb, hiszen nem korlátozza a sz


A REALISTA REGÉNY


A REALISTA REGÉNY A regény nagy terjedelmű epikai műfaj, az elbeszélő nézőpontjából bemutatott cselekmény nagy perspektíva időben és térben, a háttér részletes bemutatása, sok szereplő és lelki folyamataik, cselekvésük motivációs hátterének rés


A 'polifonikus' regény


A "polifonikus" regény (Olvasmány)   A világirodalomban Flaubert mellett valójában Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ( 1821-1881) életművében kezdôdik el a hagyományos, klasszikus regényforma felbomlása. Nélküle szinte


A ZSOLTÁR ÉS ZSOLTÁRFORDÍTÁSOK


A ZSOLTÁR ÉS ZSOLTÁRFORDÍTÁSOK             A zsoltárok (psalmus-latin) az ókori héber irodalomból kerültek be az Ószövetségi Zsoltárok könyvébe, rokon műfaja az ima. Istenhez szóló, dicsőítő, meghitten áhítatos vagy bűnbánó szövegek, amelyekre


A POLITIKAI KÖLTÉSZET VÁLTOZATAI


A POLITIKAI KÖLTÉSZET VÁLTOZATAI Minden időben a költők a világban, a világgal éltek; s a külvilági események, történelmi körülmények sokszor befolyásolták gondolataikat, témát adtak kezükbe. BATSÁNYI JÁNOS a magyar felvilágosodás forradalmoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10