online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségibal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
irodalom
 
bal also sarok bal jobb sarok

Az első Nyugat-nemzedék költői: Juhasz Gyula (1883-1937), Tóth Árpad (1886-1967), Füst Milan (1888-1967)


Az első Nyugat-nemzedék költői: Juhász Gyula (1883-1937), Tóth Árpád (1886-1967), Füst Milán (1888-1967)   Szellemi erőgyűjtés -        Juhász Gyula egyetemi éveinek időszaka párhuzamba állítható a
big


Eszmei és filozófiai kutatasok, vilagkép-valtozas és globalizació a klasszikus modernség és a késő modernitas koraban. Nietzsche; Freud, Jung, Adler;


Eszmei és filozófiai kutatások, világkép-változás és globalizáció a klasszikus modernség és a késő modernitás korában. Nietzsche; Freud, Jung, Adler; Bergson; történetbölcseleti irányok (Spengler, Ortega, Huizinga); marxizmus; egzisztencializmus;
medium


Kosztolanyi Dezső (1885-1936) költői palyaja


Kosztolányi Dezső (1885-1936) költői pályája   Az öneszmélés évei -        Kosztolányi Ágoston: a költő nagyapja, akinek a szabadságharcos vitézsége és üldöztetése élénken élt a családi hagyományban
big


A novella- és regényforma megújítasa I.: Kaffka Margit (1880-1918) életműve, valamint Kóbor Tamas (1867-1942), Tersanszky Józsi Jenő (1888-1969), Törö


A novella- és regényforma megújítása I.: Kaffka Margit (1880-1918) életműve, valamint Kóbor Tamás (1867-1942), Tersánszky Józsi Jenő (1888-1969), Török Gyula (1888-1918), Herczeg Ferenc (1863-1954) vagy Tormay Cécile (1876-1937) egy regénye vagy nov
medium


Babits Mihaly (1883-1941) költészete


Babits Mihály (1883-1941) költészete   Ifjúsága és szellemi eszmélése -        a családra hivatali köznemesség jellemző apai dédapja Tolna vármegye főorvosa nagyapja a megye főpénztárosa ap
big


A prózaíró Kosztolanyi


A prózaíró Kosztolányi   Eszmetörténeti és tipológiai kérdések 1.     Bölcseleti hatások a századelő magyar szellemi életében -        Kosztolányi indulásakor a magyar irodalo
big


Babits Mihaly (1883-1941) prózaja, irodalomtörténete, tanulmanyai, esszéi


Babits Mihály (1883-1941) prózája, irodalomtörténete, tanulmányai, esszéi Sipos Lajos: Szövegépítés és szövegalkotás Babits Mihály Timár Virgil fia című alkotásában -        A Timár Virgil fia c. (legn
small


Modern dramai törekvések


Modern drámai törekvések -        Bár többen írtak róla (pl. Ady, Lukács György), Molnár Ferenc XX. századi értékelése mégis elintézetlen. -        A prózaíró Molnár he
medium


A novella- és regényforma megújítasa II. Füst Milan (1888-1967), Krúdy Gyula (1878-1933), Karinthy Frigyes (1887-1938), valamint Harsanyi Kalman (1876


A novella- és regényforma megújítása II. Füst Milán (1888-1967), Krúdy Gyula (1878-1933), Karinthy Frigyes (1887-1938), valamint Harsányi Kálmán (1876-1929) vagy Szabó Dezső (1879-1945) egy-egy műve   Krúdy Gyula élete -  &nbs
big


A tradicionalis novella- és regényforma lehetőségei: Móricz Zsigmond (1879-1942) palyaja


A tradicionális novella- és regényforma lehetőségei: Móricz Zsigmond (1879-1942) pályája Móricz Zsigmond: Sárarany (1911) -        A magyar modern költészet születése köthető Ady Új Versek c. kötetéhez.
medium


A szazadelő szellemi élete. Folyóiratok, kiadók, tarsasagok. A Hét, Új Idők, Huszadik Szazad, Élet, Tarsadalomtudomanyi Tarsasag (attekintés, az egyik


A századelő szellemi élete. Folyóiratok, kiadók, társaságok. A Hét, Új Idők, Huszadik Század, Élet, Társadalomtudományi Társaság (áttekintés, az egyik részletes bemutatásával). A Nyugat folyóirat (1908-1941) előzményei és története, szemléleti irá
medium


Ady Endre (1877-1919) palyaja 1914-ig


Ady Endre (1877-1919) pályája 1914-ig   Versek (1899) -        Ady ezzel a kötettel nem újítani akar, hanem beilleszkedni. -        A kötet hangvétele a késő ro
medium


IMITÁCIÓ ÉS EREDETISÉG A RENESZÁNSZ LÍRÁJÁBAN


IMITÁCIÓ ÉS EREDETISÉG A RENESZÁNSZ LÍRÁJÁBAN             Reneszánsz az európai kultúrában a középkort követő művelődéstörténeti korszak és annak stílusiránya. A francia renaissance (újjászületés) kifejezésből származik., az 1340-es évektől a X
small


A ROMANTIKUS REGÉNY


A ROMANTIKUS REGÉNY A regény nagy terjedelmű epikai műfaj, az elbeszélő nézőpontjából bemutatott cselekmény nagy perspektíva időben és térben, a háttér részletes bemutatása, sok szereplő és lelki folyamataik, cselekvésük motivációs hátterének r
small


AZ IRODALMI LEVÉL MŰFAJA


AZ IRODALMI LEVÉL MŰFAJA             A levél, latinul episztola (görög szó, jelentése küldemény), epikai műfaj, mely tulajdonképpen a személyes párbeszédet helyettesíti, ezért mindig E/1 személyben szól a címzetthez. Megemlíthetjük a fiktív lev
small


A DRÁMAI KÖLTEMÉNY MŰFAJA


A DRÁMAI KÖLTEMÉNY MŰFAJA             A drámai költemény (illetve emberiség-költemény) eredetileg nem színpadi előadásra szánt mű, ezért sok tekintetben szabadabb, mint a többi drámai műfaj. Terjedelmileg is hosszabb, hiszen nem korlátozza a sz
small


A REALISTA REGÉNY


A REALISTA REGÉNY A regény nagy terjedelmű epikai műfaj, az elbeszélő nézőpontjából bemutatott cselekmény nagy perspektíva időben és térben, a háttér részletes bemutatása, sok szereplő és lelki folyamataik, cselekvésük motivációs hátterének rés
small


A 'polifonikus' regény


A "polifonikus" regény (Olvasmány)   A világirodalomban Flaubert mellett valójában Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ( 1821-1881) életművében kezdôdik el a hagyományos, klasszikus regényforma felbomlása. Nélküle szinte
small


A ZSOLTÁR ÉS ZSOLTÁRFORDÍTÁSOK


A ZSOLTÁR ÉS ZSOLTÁRFORDÍTÁSOK             A zsoltárok (psalmus-latin) az ókori héber irodalomból kerültek be az Ószövetségi Zsoltárok könyvébe, rokon műfaja az ima. Istenhez szóló, dicsőítő, meghitten áhítatos vagy bűnbánó szövegek, amelyekre
small


A POLITIKAI KÖLTÉSZET VÁLTOZATAI


A POLITIKAI KÖLTÉSZET VÁLTOZATAI Minden időben a költők a világban, a világgal éltek; s a külvilági események, történelmi körülmények sokszor befolyásolták gondolataikat, témát adtak kezükbe. BATSÁNYI JÁNOS a magyar felvilágosodás forradalm
smalloldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10

Felhasználási feltételek