online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségibal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
irodalom
 
bal also sarok bal jobb sarok

KLASSZICIZÁLÓ TÖREKVÉSEK A KÉSŐ MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN


KLASSZICIZÁLÓ TÖREKVÉSEK A KÉSŐ MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN A zsoltárok (psalmus-latin) az ókori héber irodalomból kerültek be az Ószövetségi Zsoltárok könyvébe, rokon műfaja az ima. Istenhez szóló, dicsőítő, meghitten áhítatos vagy bűnbánó szöveg
small


EGYÉNISÉGKULTUSZ A KLASSZIKUS MODERNSÉGBEN


EGYÉNISÉGKULTUSZ A KLASSZIKUS MODERNSÉGBEN             Az 1850-es években születő izmusok, szecesszió, szimbolizmus, naturalizmus összefoglaló neve. Jellemzőjük a hagyomány elutasítása, új utak keresése a képiség, az én kiterjesztésének eszköz
small


JÓKAI Mór


JÓKAI Mór Az egyik legellentmondásosabb és legnépszerűbb magyar szerző. Mintha a populáris (ifjúsági) irodalomba csúszna át az életműve egy része. Jókainak kétfajta olvasata is lehetséges: populáris (lányregényként) és irodalmi. Életműve óriási
medium


A PÉLDÁZATOS ELBESZÉLÉS A KÖZÉPKORI IRODALOMBAN


A PÉLDÁZATOS ELBESZÉLÉS A KÖZÉPKORI IRODALOMBAN             A legenda latin szó, "olvasandó"-t jelent, a szerzetesi közösségekben étkezés közben olvasták fel, s ezen műveknek történeti magva van. A szerzők törekvése az volt, hogy a legendák azz
small


A TÖRTÉNELMI REGÉNY MŰFAJI JELLEMZŐI, TÖRTÉNELMI HÁTTÉR, TÖRTÉNELMI ELŐTÉR


A TÖRTÉNELMI REGÉNY MŰFAJI JELLEMZŐI, TÖRTÉNELMI HÁTTÉR, TÖRTÉNELMI ELŐTÉR             A regény nagy terjedelmű epikai műfaj, az elbeszélő nézőpontjából bemutatott cselekmény nagy perspektíva időben és térben, a háttér részletes bemutatása, sok
small


STÍLUSSZINTÉZIS CSOKONAI KÖLTÉSZETÉBEN


STÍLUSSZINTÉZIS CSOKONAI KÖLTÉSZETÉBEN Költészete rendkívül széles skálán mozog: verseiben fellelhető a kor valamennyi művészeti törekvése. A különböző stílusirányok nem egységbe forrasztva, hanem egymás mellett és után élnek nála. Egyszerre vol
medium


TÁRGYIAS INTELLEKTUALIZMUS A MAGYAR LÍRÁBAN


TÁRGYIAS INTELLEKTUALIZMUS A MAGYAR LÍRÁBAN             A tárgyias, intellektuális jelleg, a konkrétból egyre elvontabbá válik a vers, nem ismeretlen a magyar irodalomban, hiszen már Balassinál is megtalálható (pl. a Darvakhoz c. verse). A XX.
medium


AZ ÓDA MODERN VÁLTOZATA


AZ ÓDA MODERN VÁLTOZATA Az óda görög eredetű szó, az antik költészetben az isteneket és hősöket dicsőítő költeményeket nevezték így. Emelkedett, ünnepélyes hangvételű költemény választékos formában. Hangneme a pátosz, s mindig lelkesítőleg hat;
small


A polgar és a polgarosodas Mikszath interpretaciójaban (Fabri Anna)


A polgár és a polgárosodás Mikszáth interpretációjában (Fábri Anna) A polgár erősen átpolitizált fogalom volt már akkor is.  A társadalom és gazdaság szerkezeti átalakítása, valamint a civilizáltsági fok (például viselkedés, társasági szabályo
small


A ROMANTIKUS LÍRAI ÉN VÁLTOZATAI: TEREMTŐ ZSENI, LÁTNOK,


A ROMANTIKUS LÍRAI ÉN VÁLTOZATAI: TEREMTŐ ZSENI, LÁTNOK, A romantika (XVIII. század vége - XIX. század) képviselői felfedezték saját nemzeti hagyományaikat, a történelmi múltat eszményítették, szembeállítva a jelennel. A romantika uralkodó han
small


A középkor irodalma


A középkor irodalma A középkor a nyugat-római birodalom bukása (476) után következő csaknem ezer évre kiterjedő nagy korszak. A Római Birodalomba beilleszkedő, illetve azzal harcban álló "barbár" törzsszövetségek vándorlása és letelepe
medium


A NOVELLA MŰFAJA: A NOVELLA ROMANTIKUS VÁLTOZATA


A NOVELLA MŰFAJA: A NOVELLA ROMANTIKUS VÁLTOZATA A novella epikus műfaj, rövid terjedelmű elbeszélés. Rövidsége miatt erős megszerkesztettség jellemzi, lélektani ábrázolás és társadalmi kép. Általában kevés szereplővel dolgozik és egységes csel
small


IMPRESSZIONIZMUS A KLASSZIKUS MODERN LÍRÁBAN


IMPRESSZIONIZMUS A KLASSZIKUS MODERN LÍRÁBAN             Az impresszionizmus a századforduló (1900) stílusirányzata szerint az élet összefüggései csak pillanatnyi benyomások alapján érthetők meg. Az atmoszféra, a hangulat, a légkör kifejezésére
small


A ROMANTIKUS SZERELMI LÍRA


A ROMANTIKUS SZERELMI LÍRA VÖRÖSMARTY MIHÁLY titkolt Etelka-szereleme elsősorban epikus alkotásokban fejeződött ki, s lassanként halványodni kezdett, de még egyszer felizzott az iránta érzett forró szenvedély Késő vágy (1839) című költeményében
small


AZ EPOSZ MŰFAJA. A BAROKK EPOSZ


AZ EPOSZ MŰFAJA. A BAROKK EPOSZ Az eposz nagyobb terjedelmű verses elbeszélés, mely egy nép vagy nemzeti hős életéből ihletődik. Magyar neve: hősköltemény. Az ókori népeknél élőszóban terjedt, nagy szerep jut benne a mitológiának. Az európai i
small


A FOLYTONOSSÁG ALAKZATAI AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN időbeli folytonossag, ok-okozatisag


A FOLYTONOSSÁG ALAKZATAI AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN időbeli folytonosság, ok-okozatiság             Az epikai művek általában az egyik szereplővel megtörtént esetet meséli el az olvasónak. Más-más helyszíneken zajlanak az események több vagy keves
small


ESZMÉK SZEREPE A DRÁMAI KÖLTEMÉNYBEN


ESZMÉK SZEREPE A DRÁMAI KÖLTEMÉNYBEN             A drámai költemény (illetve emberiség-költemény) eredetileg nem színpadi előadásra szánt mű, ezért sok tekintetben szabadabb, mint a többi drámai műfaj. Terjedelmileg is hosszabb, hiszen nem korl
small


IMITÁCIÓ A FELVILÁGOSODÁS LÍRÁJÁBAN


IMITÁCIÓ A FELVILÁGOSODÁS LÍRÁJÁBAN             A felvilágosodás művelődéstörténeti korszak és szellemi mozgalom a XVII. században. Célja, hogy az emberiséget tudatlanságából, a babona, a vallási előítéletekből átvezesse a világosság birodalmáb
small


A SZENTIMANTALISTA ÉN-REGÉNY


A SZENTIMANTALISTA ÉN-REGÉNY A szentimentalizmus a XVIII. század második felében a klasszicizmus merev racionalizmusával szemben születik meg. Az empirizmus filozófiájának hatására a szentimentalizmus a tapasztalatot, az érzelmességet helyezi k
small


Saly Noémi: A budapesti kavéhazak története


Saly Noémi: A budapesti kávéházak története A kávéházi írás és olvasás a műfajokra is hat. Az irodalmi művekben is szerepel a kávéház intézménye.[1] Európában a kávéházi kultúra nagyon erős, és szorosan összefonódik az irodalom bizonyos ré
mediumoldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10

Felhasználási feltételek