online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségi

Fájl küldése e-mail Esszé Projektegyéb tételek

 
irodalom
 
 

KLASSZICIZÁLÓ TÖREKVÉSEK A KÉSŐ MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN


KLASSZICIZÁLÓ TÖREKVÉSEK A KÉSŐ MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN A zsoltárok (psalmus-latin) az ókori héber irodalomból kerültek be az Ószövetségi Zsoltárok könyvébe, rokon műfaja az ima. Istenhez szóló, dicsőítő, meghitten áhítatos vagy bűnbánó szöveg


EGYÉNISÉGKULTUSZ A KLASSZIKUS MODERNSÉGBEN


EGYÉNISÉGKULTUSZ A KLASSZIKUS MODERNSÉGBEN             Az 1850-es években születő izmusok, szecesszió, szimbolizmus, naturalizmus összefoglaló neve. Jellemzőjük a hagyomány elutasítása, új utak keresése a képiség, az én kiterjesztésének eszköz


JÓKAI Mór


JÓKAI Mór Az egyik legellentmondásosabb és legnépszerűbb magyar szerző. Mintha a populáris (ifjúsági) irodalomba csúszna át az életműve egy része. Jókainak kétfajta olvasata is lehetséges: populáris (lányregényként) és irodalmi. Életműve óriási


A PÉLDÁZATOS ELBESZÉLÉS A KÖZÉPKORI IRODALOMBAN


A PÉLDÁZATOS ELBESZÉLÉS A KÖZÉPKORI IRODALOMBAN             A legenda latin szó, „olvasandó”-t jelent, a szerzetesi közösségekben étkezés közben olvasták fel, s ezen műveknek történeti magva van. A szerzők törekvése az volt, hogy a legendák azz


A TÖRTÉNELMI REGÉNY MŰFAJI JELLEMZŐI, TÖRTÉNELMI HÁTTÉR, TÖRTÉNELMI ELŐTÉR


A TÖRTÉNELMI REGÉNY MŰFAJI JELLEMZŐI, TÖRTÉNELMI HÁTTÉR, TÖRTÉNELMI ELŐTÉR             A regény nagy terjedelmű epikai műfaj, az elbeszélő nézőpontjából bemutatott cselekmény nagy perspektíva időben és térben, a háttér részletes bemutatása, sok


STÍLUSSZINTÉZIS CSOKONAI KÖLTÉSZETÉBEN


STÍLUSSZINTÉZIS CSOKONAI KÖLTÉSZETÉBEN Költészete rendkívül széles skálán mozog: verseiben fellelhető a kor valamennyi művészeti törekvése. A különböző stílusirányok nem egységbe forrasztva, hanem egymás mellett és után élnek nála. Egyszerre vol


TÁRGYIAS INTELLEKTUALIZMUS A MAGYAR LÍRÁBAN


TÁRGYIAS INTELLEKTUALIZMUS A MAGYAR LÍRÁBAN             A tárgyias, intellektuális jelleg, a konkrétból egyre elvontabbá válik a vers, nem ismeretlen a magyar irodalomban, hiszen már Balassinál is megtalálható (pl. a Darvakhoz c. verse). A XX.


AZ ÓDA MODERN VÁLTOZATA


AZ ÓDA MODERN VÁLTOZATA Az óda görög eredetű szó, az antik költészetben az isteneket és hősöket dicsőítő költeményeket nevezték így. Emelkedett, ünnepélyes hangvételű költemény választékos formában. Hangneme a pátosz, s mindig lelkesítőleg hat;


A polgar és a polgarosodas Mikszath interpretaciójaban (Fabri Anna)


A polgár és a polgárosodás Mikszáth interpretációjában (Fábri Anna) A polgár erősen átpolitizált fogalom volt már akkor is.  A társadalom és gazdaság szerkezeti átalakítása, valamint a civilizáltsági fok (például viselkedés, társasági szabályo


A ROMANTIKUS LÍRAI ÉN VÁLTOZATAI: TEREMTŐ ZSENI, LÁTNOK,


A ROMANTIKUS LÍRAI ÉN VÁLTOZATAI: TEREMTŐ ZSENI, LÁTNOK, A romantika (XVIII. század vége - XIX. század) képviselői felfedezték saját nemzeti hagyományaikat, a történelmi múltat eszményítették, szembeállítva a jelennel. A romantika uralkodó han


A középkor irodalma


A középkor irodalma A középkor a nyugat-római birodalom bukása (476) után következő csaknem ezer évre kiterjedő nagy korszak. A Római Birodalomba beilleszkedő, illetve azzal harcban álló „barbár” törzsszövetségek vándorlása és letelepe


A NOVELLA MŰFAJA: A NOVELLA ROMANTIKUS VÁLTOZATA


A NOVELLA MŰFAJA: A NOVELLA ROMANTIKUS VÁLTOZATA A novella epikus műfaj, rövid terjedelmű elbeszélés. Rövidsége miatt erős megszerkesztettség jellemzi, lélektani ábrázolás és társadalmi kép. Általában kevés szereplővel dolgozik és egységes csel


IMPRESSZIONIZMUS A KLASSZIKUS MODERN LÍRÁBAN


IMPRESSZIONIZMUS A KLASSZIKUS MODERN LÍRÁBAN             Az impresszionizmus a századforduló (1900) stílusirányzata szerint az élet összefüggései csak pillanatnyi benyomások alapján érthetők meg. Az atmoszféra, a hangulat, a légkör kifejezésére


A ROMANTIKUS SZERELMI LÍRA


A ROMANTIKUS SZERELMI LÍRA VÖRÖSMARTY MIHÁLY titkolt Etelka-szereleme elsősorban epikus alkotásokban fejeződött ki, s lassanként halványodni kezdett, de még egyszer felizzott az iránta érzett forró szenvedély Késő vágy (1839) című költeményében


AZ EPOSZ MŰFAJA. A BAROKK EPOSZ


AZ EPOSZ MŰFAJA. A BAROKK EPOSZ Az eposz nagyobb terjedelmű verses elbeszélés, mely egy nép vagy nemzeti hős életéből ihletődik. Magyar neve: hősköltemény. Az ókori népeknél élőszóban terjedt, nagy szerep jut benne a mitológiának. Az európai i


A FOLYTONOSSÁG ALAKZATAI AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN időbeli folytonossag, ok-okozatisag


A FOLYTONOSSÁG ALAKZATAI AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN időbeli folytonosság, ok-okozatiság             Az epikai művek általában az egyik szereplővel megtörtént esetet meséli el az olvasónak. Más-más helyszíneken zajlanak az események több vagy keves


ESZMÉK SZEREPE A DRÁMAI KÖLTEMÉNYBEN


ESZMÉK SZEREPE A DRÁMAI KÖLTEMÉNYBEN             A drámai költemény (illetve emberiség-költemény) eredetileg nem színpadi előadásra szánt mű, ezért sok tekintetben szabadabb, mint a többi drámai műfaj. Terjedelmileg is hosszabb, hiszen nem korl


IMITÁCIÓ A FELVILÁGOSODÁS LÍRÁJÁBAN


IMITÁCIÓ A FELVILÁGOSODÁS LÍRÁJÁBAN             A felvilágosodás művelődéstörténeti korszak és szellemi mozgalom a XVII. században. Célja, hogy az emberiséget tudatlanságából, a babona, a vallási előítéletekből átvezesse a világosság birodalmáb


A SZENTIMANTALISTA ÉN-REGÉNY


A SZENTIMANTALISTA ÉN-REGÉNY A szentimentalizmus a XVIII. század második felében a klasszicizmus merev racionalizmusával szemben születik meg. Az empirizmus filozófiájának hatására a szentimentalizmus a tapasztalatot, az érzelmességet helyezi k


Saly Noémi: A budapesti kavéhazak története


Saly Noémi: A budapesti kávéházak története A kávéházi írás és olvasás a műfajokra is hat. Az irodalmi művekben is szerepel a kávéház intézménye.[1] Európában a kávéházi kultúra nagyon erős, és szorosan összefonódik az irodalom bizonyos réoldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10