online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségibal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
irodalom
 
bal also sarok bal jobb sarok

Katona József és a korabeli színjatszas


Katona József és a korabeli színjátszás Katona Pályája (1791-1830). Katona József egy kecskeméti kilencgyermekes takácsmester elsőszülöttjeként látta meg a napvilágot. A kecskeméti és a pesti piarista gimnáziumban tanult, majd a pesti egye
medium


Szabó Lőrinc 1900 - 1957


Szabó Lőrinc 1900 - 1957 Szabó Lőrinc a késő modern korának egyik kiemelkedő lírikusa. Költészetének alapélménye a modern kor keserű tapasztalata a világ széttöredezettségéről, az értékek elbizonytalanodásáról, az egyén elmagányosodásáról.
medium


ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK


ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK Tételek: A cselekmény, konfliktus, szereplő átértelmeződése a 20. századi drámában Példázatosság a 20. századi drámában Egyén és tömeg / egyén és hatalom viszonya a drámában A cselekmény, konfli
small


Dsida Jenő 1907-1938


Dsida Jenő 1907-1938 A száz éve szatmárnémetiben született románia magyar lírikus, egyik legnagyobb vallásos költőnk, aki lírájával a klasszikus modernség nyugatos költőinek útján jár. A korai halállal eljegyzett költészete a tragikumon inn
medium


MIKSZÁTH KÁLMÁN: A BÁGYI CSODA


MIKSZÁTH KÁLMÁN: A BÁGYI CSODA Tételek:    1. Elbeszélői és szereplői szólamok egy novellában    2. Metonimikus és metaforikus történetalakítás a 19 - 20. század fordulójának        Epikájában    3. Anekdotikus történetalak
small


A REALISTA REGÉNY


A REALISTA REGÉNY Móricz Zsigmond: Sárarany Tételek: Valószerűség és fikció a realista regényben Metaforikus történetalakítás a realista regényben Metonimikus és metaforikus történetalakítás egy realista regényben
medium


AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS


AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS Amit a reneszánsz szellemi megújulása elökészített, a 17. század tudományos gondolkodása bontotta ki, tette teljessé. A felvilágosodás a 18. századtól induló szellemi mozgalom. A felvilágosodás nem volt elöz
small


Kanyadi Sandor 1929 -


Kányádi Sándor 1929 - A romániai magyar irodalom első Forrás-nemzedékének egyik kiemelkedő alakja. Költészetére jellemző a népköltészetben gyökerező hang és a megtartó közösséghez fűződő hűség. A stílusában,  a szemléletmódban, a tematikában
small


Edgar Allan Poe A műalkotas filozófiaja


Edgar Allan Poe                       A műalkotás filozófiájaCharles Dickensnek egy jegyzete fekszik előttem, amelyben a `BarnabyRudge` szerkezetéről írt régi vizsgálódásomra célozva, azt mondja:"Mellesleg, ki vette észre, hogy Godwin az ő `Cale
medium


Az ODL-modellező nyelv


Az ODL-modellező nyelv 1. Az adatmodellezésről általában Az adatmodellezés a DB logikai vázának megalkotását jelenti. Ez fogalmi szintű művelet, mely az alábbi ábrával írható le: A folyamat tehá
mediumwith photo


Jules Verne: A dunai hajós


Jules Verne: A dunai hajós Szereplök: Serge Ladko, alias Borus Demeter; Dragos Károly, alias Jäger úr; Ivan Striga, Natsha Gregorovics; a horgászliga tagjai; elnöke; csendörök; járókelök; bámészkodók; rablók; Titscha; Jakob Ogul
medium


Tóth Árpad 1886-1928


Tóth Árpád 1886-1928 A nyugat első nemzedékének lírikusa, aki egységes, jellegzetes tematikával megalkotott életművet hagyott ránk. Lírájának visszatérő motívuma a magány és az elszigeteltség tapasztalata. Alaphangjára az elégikus, panaszos
medium


Ady Endre


Ady Endre v      Született: 1877 - Érmindszent v      kisnemesi (hétszilvafás) család; kálvinista család v      apja: Ady Lőrinc v     
smallwith photo


JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI


JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI Tételek: 1.      Narrációs eljárások a történelmi regényben 2.      A történelem mint regénytéma 3.      Hőstípusok a
medium


Honoré de Balzac Goriot apó címü müvének elemzése és értelmezése


Honoré de Balzac Goriot apó címü müvének elemzése és értelmezése I. Regényciklus része, melynek címe: Emberi színjáték - 90 regényböl áll - ezek az egész francia társadalmat és annak képviselöit mutatják be - regénye
small


A realizmus


A realizmus Az 1850-1870 közötti két évtized a realizmus diadalának a korszaka. Mind az irodalomban, mind a festészetben remekmüvek érvelnek létjogosultsága és igaza mellett. Nem ekkor született meg a realizmus, de e két évtized tagadhat
smallwith photo


Babits Mihaly


Babits Mihály v      Született: 1883. - Szekszárd v      Nemesi család v      Apja: törvényszéki bíró v      Erősen vallásos, katoliku
smallwith photo


Petöfi Sandor forradalmi latomas költészete


Petöfi Sándor forradalmi látomás költészete Élete, egyénisége: Petöfi Sándor 1823. január 1-jén született Kiskörösön. Apja, Petrovics István mészárosmester magyarul jól beszélt és írt; anyja, Hrúz Mária szlovák anyanyelvű
small


A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai


A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai Összefoglalás helyett: Nyelvészeink és történészeink elöszeretettel származtatják idegenböl a magyar alapszókincset. Ebben az öncsonkításban nincs rendszer, nincs módszer, csak hatalmi érdeke
bigwith photo


Pilinszky Janos 1921-1981


Pilinszky János 1921-1981 "Költő vagyok és katolikus", emelte ki világképének legfontosabb összetevőit. A későmodernség egyik legjelentősebb életművét alkotta meg. Költői nyelve a klasszikus modernség talajáról indult, beszédmódja, költé
mediumoldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10

Felhasználási feltételek