online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségibal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
irodalom
 
bal also sarok bal jobb sarok

George Orwell: Állatfarm


George Orwell: Állatfarm Tündérmese Fordította: Szíjgyártó László 1. FEJEZET Mr. Jones, a Major gazdája, bezárta éjszakára a tyúkólakat, de már olyan részeg volt, hogy a szellözölyukakat nem jutott eszébe elzárni. Lámpájának
big


Jules Verne : Kétévi vakació


Jules Verne : Kétévi vakáció      1.  fejezet   1860. március 9-e van. A nyílt tengeren egy Sloughi nevü hajó hánykolódik rettenetes vihar-ban. A kormánykereket 4 fiú, Gordon, Briant, Doniphan és Moko, a hajósinas fogja. Egyszer csak e
small


SZÖVEGTÍPUSOK


SZÖVEGTÍPUSOK 1. Párbeszéd 2. Monológ 3. Elbeszélő szöveg 4. Leíró szöveg 5. Érvelő szöveg 6. Szónoki beszéd 7. Hír 8. Hirdetés 9. Tudósítás 10. Röpirat 1.  A párbeszéd (dialógus) közvetlen, kétirányú ko
mediumwith photo


Ady Endre 1877-1919


Ady Endre 1877-1919 A magyar szimbolizmus legnagyobb költője, a modern magyar líra úttörője, a Nyugat című folyóirat vezéregyénisége. Németh László, Ady költészetének kitűnő ismerője így vall Adyról: Ady költészete olyan, mint egy
medium


ÉNSZERKEZET, ÖNTEREMTÉS - JÓZSEF ATTILA ÜZENETE


ÉNSZERKEZET, ÖNTEREMTÉS - JÓZSEF ATTILA ÜZENETE "És mire valók a költök ínséges idöben?" - idézte Hölderlin kérdését a 20. század egyik legnagyobb filozófusa 1936-ban. Heidegger ebben a Rilkéröl szóló tanulmányában
big


A homéroszi eposzok embereszménye, értékrendje és szerkezete, magatartasok és értékrendek ütközése a görög tragédiaban


A homéroszi eposzok embereszménye, értékrendje és szerkezete, magatartások és értékrendek ütközése a görög tragédiában Az ókori görög irodalom     Az ókori görög kultúra kialakulása jelentette az európai kultúra   kezdetét is. Az egyet
small


Radnóti Miklós 1909-1944


Radnóti Miklós 1909-1944 A Nyugat harmadik nemzedékének tragikus sorsú lírikusa, akinek életműve a szó szoros értelemben a halál árnyékában bontakozott ki. Pályájának ellentmondásos vonása, hogy miközben költőként egyre inkább azonosult a n
medium


OTTLIK GÉZA: ISKOLA A HATÁRON


OTTLIK GÉZA: ISKOLA A HATÁRON Tételek: A megszakítottság alakzatai a 20. századi epikában 2.      Énelbeszélés egy 20. századi regényben Külső és belső idő a 20. századi énelbeszélésbe
small


Jules Verne: Kétévi vakació


Jules Verne: Kétévi vakáció Szereplők: Briant; Gordon; Doniphan: a szigetre vetődött fiúk közül a legidősebbek, vezéregyéniségek; Jacques: Briant öccse; Mokó: hajósinas és szakács; Evans: a Severn kormányosa; Kate: a Severn hajótöröttje; A Sev
medium


ELBESZÉLÉS ÉS TANÍTÁS A KÖZÉPKORI LEGENDÁBAN


ELBESZÉLÉS ÉS TANÍTÁS A KÖZÉPKORI LEGENDÁBAN Tételek:    1.  Középkori embereszmény egy tanult műben    2.  A legenda mint példázatos elbesózélés    3.  Narrációs eljárások a középkori elbeszélésben    4.  A tanítás a közé
small


Arany Janos


Arany János   Ø      Született: 1817. márc. 2. - Nagyszalonta Ø      Elszegényedett hajdúcsalád Ø      Tanult: o   
smallwith photo


Csokonai Vitéz Mihaly 1773-1805


Csokonai Vitéz Mihály 1773-1805 "Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon" - vallja magáról az alig húszéves debreceni poéta, de e vallomásban a felvilágosodás-kori művészsors keserű felismerése fogalmazódik meg. A korabeli elmaradott
small


HAMVAS BÉLA ÉS A TRADICIONALITÁS


HAMVAS BÉLA ÉS A TRADICIONALITÁS (ELŐADÁS, 1997)    Ebben az évben volt Hamvas Béla születésének a centenáriuma: 1897. március 23-án született. Mindenfelé megemlékezések vannak róla. Fontosnak tartjuk, hogy ezen alkalomból mi is
medium


ESTERHÁZY PÉTER: PÁPAI VIZEKEN NE KALÓZKODJ


ESTERHÁZY PÉTER: PÁPAI VIZEKEN NE KALÓZKODJ! Intertextualitás a 20. századi prózában     Tételek: 1.      Metaforikusság a 20. századi énelbeszélésben 2.      A megszak
small


Weöres Sandor 1913-1989


Weöres Sándor 1913-1989  A posztmodern, azaz a kortárs irodalom egyik legnagyobb lírikusa, akinek költészetét a sokszínűség, sokféleség a világ végtelen tarkaságának tükrözése jellemzi. Lírájának gazdagsága az egyszavas alkotásoktól, a pár
small


DRÁMAI KÖLTEMÉNY


DRÁMAI KÖLTEMÉNY Szempontok: Kevert műfajúság (líraiság előtérbe helyezése) A drámai cselekmény háttérbe kerülése (filozofikus jelleg, belső vita) A drámai költemény kérdéskörei/kérdésfelvetése (az emberi lét célja, érte
small


Juhasz Gyula 1883-1937


Juhász Gyula 1883-1937 Tóth Árpád és Kosztolányi Dezső mellett a magyar impresszionizmus másik nagy alakja Juhász Gyula. Élet és költészet, egyéni sors és témavilág talán egyetlen modern költőnknél sem forrt annyira össze, mint Juhász Gyula
medium


Petőfi Sandor 1823-1849


Petőfi Sándor 1823-1849 "Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot."- írta róla Németh G. Béla. "Nincs még egy költő a világirodalomban, akinél az élet és költészet oly tö
medium


Csokonai Vitéz Mihaly műveinek elemzése


Csokonai Vitéz Mihály műveinek elemzése   1. Csokonai pályaképe, műfajai, első művei (Az estve) Debrecenben született 1773. nov. 17-én. Apja Csokonai József borbély és seborvos volt, korán meghalt, így az özvegynek két fiával együtt
medium


Nyelv-kód, magyar csoda


Nyelv-kód, magyar csoda A beszéd, a szavak titka már régóta foglalkoztatja az embereket, de ez mindig áthatolhatatlan fal maradt, a sok próbálkozás hiába volt. Igazából semmi forrás sincs, amiből a tudomány meríthetne. A Bibliából is csak a
mediumoldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10

Felhasználási feltételek