online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségi

Fájl küldése e-mail Esszé Projektegyéb tételek

 
irodalom
 
 

George Orwell: Állatfarm


George Orwell: Állatfarm Tündérmese Fordította: Szíjgyártó László 1. FEJEZET Mr. Jones, a Major gazdája, bezárta éjszakára a tyúkólakat, de már olyan részeg volt, hogy a szellözölyukakat nem jutott eszébe elzárni. Lámpájának


Jules Verne : Kétévi vakació


Jules Verne : Kétévi vakáció      1.  fejezet   1860. március 9-e van. A nyílt tengeren egy Sloughi nevü hajó hánykolódik rettenetes vihar-ban. A kormánykereket 4 fiú, Gordon, Briant, Doniphan és Moko, a hajósinas fogja. Egyszer csak e


SZÖVEGTÍPUSOK


SZÖVEGTÍPUSOK 1. Párbeszéd 2. Monológ 3. Elbeszélő szöveg 4. Leíró szöveg 5. Érvelő szöveg 6. Szónoki beszéd 7. Hír 8. Hirdetés 9. Tudósítás 10. Röpirat 1.  A párbeszéd (dialógus) közvetlen, kétirányú ko


Ady Endre 1877-1919


Ady Endre 1877-1919 A magyar szimbolizmus legnagyobb költője, a modern magyar líra úttörője, a Nyugat című folyóirat vezéregyénisége. Németh László, Ady költészetének kitűnő ismerője így vall Adyról: Ady költészete olyan, mint egy


ÉNSZERKEZET, ÖNTEREMTÉS - JÓZSEF ATTILA ÜZENETE


ÉNSZERKEZET, ÖNTEREMTÉS - JÓZSEF ATTILA ÜZENETE "És mire valók a költök ínséges idöben?" - idézte Hölderlin kérdését a 20. század egyik legnagyobb filozófusa 1936-ban. Heidegger ebben a Rilkéröl szóló tanulmányában


A homéroszi eposzok embereszménye, értékrendje és szerkezete, magatartasok és értékrendek ütközése a görög tragédiaban


A homéroszi eposzok embereszménye, értékrendje és szerkezete, magatartások és értékrendek ütközése a görög tragédiában Az ókori görög irodalom     Az ókori görög kultúra kialakulása jelentette az európai kultúra   kezdetét is. Az egyet


Radnóti Miklós 1909-1944


Radnóti Miklós 1909-1944 A Nyugat harmadik nemzedékének tragikus sorsú lírikusa, akinek életműve a szó szoros értelemben a halál árnyékában bontakozott ki. Pályájának ellentmondásos vonása, hogy miközben költőként egyre inkább azonosult a n


OTTLIK GÉZA: ISKOLA A HATÁRON


OTTLIK GÉZA: ISKOLA A HATÁRON Tételek: A megszakítottság alakzatai a 20. századi epikában 2.      Énelbeszélés egy 20. századi regényben Külső és belső idő a 20. századi énelbeszélésbe


Jules Verne: Kétévi vakació


Jules Verne: Kétévi vakáció Szereplők: Briant; Gordon; Doniphan: a szigetre vetődött fiúk közül a legidősebbek, vezéregyéniségek; Jacques: Briant öccse; Mokó: hajósinas és szakács; Evans: a Severn kormányosa; Kate: a Severn hajótöröttje; A Sev


ELBESZÉLÉS ÉS TANÍTÁS A KÖZÉPKORI LEGENDÁBAN


ELBESZÉLÉS ÉS TANÍTÁS A KÖZÉPKORI LEGENDÁBAN Tételek:    1.  Középkori embereszmény egy tanult műben    2.  A legenda mint példázatos elbesózélés    3.  Narrációs eljárások a középkori elbeszélésben    4.  A tanítás a közé


Arany Janos


Arany János   Ø      Született: 1817. márc. 2. – Nagyszalonta Ø      Elszegényedett hajdúcsalád Ø      Tanult: o   


Csokonai Vitéz Mihaly 1773-1805


Csokonai Vitéz Mihály 1773-1805 „Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon” – vallja magáról az alig húszéves debreceni poéta, de e vallomásban a felvilágosodás-kori művészsors keserű felismerése fogalmazódik meg. A korabeli elmaradott


HAMVAS BÉLA ÉS A TRADICIONALITÁS


HAMVAS BÉLA ÉS A TRADICIONALITÁS (ELŐADÁS, 1997)    Ebben az évben volt Hamvas Béla születésének a centenáriuma: 1897. március 23-án született. Mindenfelé megemlékezések vannak róla. Fontosnak tartjuk, hogy ezen alkalomból mi is


ESTERHÁZY PÉTER: PÁPAI VIZEKEN NE KALÓZKODJ


ESTERHÁZY PÉTER: PÁPAI VIZEKEN NE KALÓZKODJ! Intertextualitás a 20. századi prózában     Tételek: 1.      Metaforikusság a 20. századi énelbeszélésben 2.      A megszak


Weöres Sandor 1913-1989


Weöres Sándor 1913-1989  A posztmodern, azaz a kortárs irodalom egyik legnagyobb lírikusa, akinek költészetét a sokszínűség, sokféleség a világ végtelen tarkaságának tükrözése jellemzi. Lírájának gazdagsága az egyszavas alkotásoktól, a pár


DRÁMAI KÖLTEMÉNY


DRÁMAI KÖLTEMÉNY Szempontok: Kevert műfajúság (líraiság előtérbe helyezése) A drámai cselekmény háttérbe kerülése (filozofikus jelleg, belső vita) A drámai költemény kérdéskörei/kérdésfelvetése (az emberi lét célja, érte


Juhasz Gyula 1883-1937


Juhász Gyula 1883-1937 Tóth Árpád és Kosztolányi Dezső mellett a magyar impresszionizmus másik nagy alakja Juhász Gyula. Élet és költészet, egyéni sors és témavilág talán egyetlen modern költőnknél sem forrt annyira össze, mint Juhász Gyula


Petőfi Sandor 1823-1849


Petőfi Sándor 1823-1849 „Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot.”- írta róla Németh G. Béla. „Nincs még egy költő a világirodalomban, akinél az élet és költészet oly tö


Csokonai Vitéz Mihaly műveinek elemzése


Csokonai Vitéz Mihály műveinek elemzése   1. Csokonai pályaképe, műfajai, első művei (Az estve) Debrecenben született 1773. nov. 17-én. Apja Csokonai József borbély és seborvos volt, korán meghalt, így az özvegynek két fiával együtt


Nyelv-kód, magyar csoda


Nyelv-kód, magyar csoda A beszéd, a szavak titka már régóta foglalkoztatja az embereket, de ez mindig áthatolhatatlan fal maradt, a sok próbálkozás hiába volt. Igazából semmi forrás sincs, amiből a tudomány meríthetne. A Bibliából is csak aoldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10