online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségibal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
irodalom
 
bal also sarok bal jobb sarok

AZ ELÉGIA MODERN VÁLTOZATA


AZ ELÉGIA MODERN VÁLTOZATA             Elégia a görög líra egyik ága az eposzból fejlődött ki, disztihonban (hexaméter+pentamméter) írt műalkotás, melyben a lírai jelenlét mellett epikus vonások is felfedezhetőek. Az elégia fogalma idővel válto
small


Az irodalmi dzsentrikérdés


Az irodalmi dzsentrikérdés Történeti szempontú bevezetés A Noszty fiú., Gavallérok és a Rokonok dzsentriregényként való értelmezése irodalmi közhely. A történettudományban kanonizált hagyományos dzsentrikép: a rendi társadalom és a polgári kö
small


SZEMÉLYESSÉG ÉS SZEMÉLYTELENSÉG A XIX


SZEMÉLYESSÉG ÉS SZEMÉLYTELENSÉG A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK LÍRÁJÁBAN VAJDA JÁNOS a századvég új tartalmakat, kifejezési lehetőséget kereső költői közé tartozik. Szembefordul a népnemzeti irodalom epigonizmussá merevített eszményeivel, elfordu
small


CSELEKMÉNY, KONFLIKTUS, HŐS A DRÁMAI KÖLTEMÉNY MŰFAJÁBAN


CSELEKMÉNY, KONFLIKTUS, HŐS A DRÁMAI KÖLTEMÉNY MŰFAJÁBAN MADÁCH IMRE: Az ember tragédiája című drámai költeménynek Felépítése: A 15 szín közül az első három és az utolsó a cselekményt egybefogó mitikus keretszínek.             I.          Men
small


A MEGSZAKÍTOTTSÁG ALAKZATAI AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN elhallgatas, kihagyas, nézőpontvaltas


A MEGSZAKÍTOTTSÁG ALAKZATAI AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN elhallgatás, kihagyás, nézőpontváltás             JÓKAI MÓR Egy magyar nábob című regényében többféle eszközt felhasználva szakítja meg a mesélés, történet fonalát. A párizsi eseménysorozat ut
small


AZ ÉN MEGSOKSZOROZÓDÁSA A KÉSEI MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN


AZ ÉN MEGSOKSZOROZÓDÁSA A KÉSEI MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN             WEÖRES SÁNDOR pályája folyamán keresi a más helyzetekbe illeszkedés lehetőséges művészi módozatait. Más személyiségekkel azonosulva szeretné túllépni saját egyénisége határait. Az
small


MIKSZÁTH Kalman


MIKSZÁTH Kálmán Nincs recepciótörténeti földolgozása. Németh G. Béla fedezte föl öregkori novelláit. Tót atyafiak című, 1881-es novelláskötete előtt számos műve volt már: Ami a lelket megmérgezi; Lutri. stb. 1878-ra már A tót atyafiak mind a
small


A MAGYAR TÖRTÉNELMI DRÁMA


A MAGYAR TÖRTÉNELMI DRÁMA KATONA JÓZSEF: Bánk bán című drámáját voltak, akik rossz, elhibázott alkotásnak vélték, mások a remekműnek kijáró hódolattal és alázattal beszéltek és beszélnek róla. A Bánk bánban egyszerre van jelen a történelmi és s
small


A HIMNUSZ MŰFAJA. A HIMNUSZ KÖZÉPKORI VÁLTOZATA


A HIMNUSZ MŰFAJA. A HIMNUSZ KÖZÉPKORI VÁLTOZATA             A himnuszok is közösségi célra, közösségi éneklésre születtek, akárcsak a zsoltárok. Különösen gyakoriak a középkori vallásos költészetben egyházi énekek formájában. A himnusz eredetil
small


A DRÁMA XX SZÁZADI VÁLTOZATA


A DRÁMA XX SZÁZADI VÁLTOZATA ÖRKÉNY ISTVÁN: Tóték 1964-ben keletkezett kisregényét átírta drámává 1967-ben. Az eddigi drámákhoz képest sok minden változott: 1.              
small


IMITÁCIÓ A HUMANISTA KÖLTÉSZETBEN


IMITÁCIÓ A HUMANISTA KÖLTÉSZETBEN             A reneszánsz legfontosabb áramlata a humanizmus, melynek képviselői az antik művelődés megismerését és újraértelmezését, a klasszikus műveltség elsajátítását és terjesztését tűzték ki célul. Mivel a
small


Az európai széppróza néhany képviselôje


Az európai széppróza néhány képviselôje (Olvasmány)   Thomas Hardy (1840-1928) a század utolsó évtizedében Tolsztoj, Zola, Flaubert eredményeihez emelte az angol regényt. Szembeszáll a korabeli képmutató erkölcscsel, s a marad
small


AZ ÖNÉRTELMEZÉS A KÉSEI MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN


AZ ÖNÉRTELMEZÉS A KÉSEI MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN JÓZSEF ATTILA: Tudod, hogy nincs bocsánat (1937) című költeménye életének utolsó hónapjaiban keletkezett. Élmény- és gondolatvilága igen bonyolult. Elbeszélést, leírást, jelenetet nemigen találunk ben
small


A Nyugat első nagy nemzedékének költői


A Nyugat első nagy nemzedékének költői Babits Mihály (1883. Szekszárd - 1941. Budapest) Költő, műfordító (Dante: Isteni színjáték, középkori vallásos himnuszok), az MTA tagja (1940-), a Baumgarten-díj kurátora, a Nyugat állandó
small


Jelek és jelrendszerek a nyelv, mint jelrendszer


Jelek és jelrendszerek a nyelv, mint jelrendszer Jel: érzékszerveinkkel felfogható, ( látható, hallható, tapintható ) jelenség, melynek jelentése van. Jelek sokasága vesz minket körül, melyek segítenek a tájékozódásban.pl.:iskolai  cseng
small


Mikszath Kalman


Mikszáth Kálmán ˇ         iparosodó családi származás ˇ         sokoldalú alkotó: írt: novellákat, regényeket, karcolatokat, publicisztikákat. ˇ  &
mediumwith photo


Kölcsey Ferenc 1790-1838


Kölcsey Ferenc 1790-1838 Nemzeti imánk, a Hymnus költője. A magyar klasszicizmus, szentimentalizmus és romantika stílusváltásainak határán helyezkedik el. Korának nemcsak kiemelkedő költője, irodalomkritikusa volt, hanem a magyar értekező p
small


Babits Mihaly 1883-1941


Babits Mihály 1883-1941 Babits Mihály  a Nyugat első nagy nemzedékének kiemelkedő alkotója, aki egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb életművét hozta létre, hiszen egyaránt kitűnő lírikus,  epikus, kritikus, irodalomtörténész és műfordító
medium


A TÖRTÉNELMI BALLADA


A TÖRTÉNELMI BALLADA Arany János: Szondi két apródja Tételek: Írjon értekezést arról, hogy a ballada műfaji sajátosságai hogyan alakítják a műbeli történetet A történelmi tárgyú műballada műfaji sajátosságai A szereplők
small


Bertolt Brecht Koldusopera


Bertolt Brecht Koldusopera Színmű három felvonásban Fordította: Vas István TARTALOM ELŐJÁTÉK ELSŐ FELVONÁS ELSŐ JELENET Peachum reggeli korálja Hecc-dal MÁSODIK JELENET Nászdal egyszerűbb embereknek Kalóz Jenn
bigwith photooldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10

Felhasználási feltételek