online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

AZ ÉN MEGSOKSZOROZÓDÁSA A KÉSEI MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN

irodalombal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Szabó Lőrinc 1900 - 1957
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (1773-1805)
KRÚDY GYULA: A HÍDON
A KLASSZIKUS MODERN REGÉNY
Balassi Balint 1554 - 1594
DRÁMAI KÖLTEMÉNY
Babits Mihaly 1883-1941
 
bal also sarok   bal jobb sarok

AZ ÉN MEGSOKSZOROZÓDÁSA A KÉSEI MODERNSÉG LÍRÁJÁBAN

WEÖRES SÁNDOR pályája folyamán keresi a más helyzetekbe illeszkedés lehetőséges művészi módozatait. Más személyiségekkel azonosulva szeretné túllépni saját egyénisége határ 818f52i ait. Az alakváltozások egyik formája az én megsokszorozódásának, azonosulás a létezés másféle formájával, az ember lehetőségeinek kutatása. A különféle alakok mögött, alatt ott van a költő igazi énje. Weöres szerepjátszó, alakváltoztató, stílusutánzó kísérletezéseinek összegző eredménye a Psyché (1972) c. versesregény. Hőse Weöres képzeletének teremtménye egy XIX. század elejéről való költőnő, a félig arisztokrata, félig cigány Lónay Erzsébet. A hajdani költőnő verseinek gyűjteményébe beépülnek Ungvárnémeti Tóth László ()1788-1820) költeményei is, és elvontságukkal finoman ellenpontozzák Lónay Erzsébet empirikus (tapasztalati) élményköltészetét.

KÁNYÁDI SÁNDOR Fától fáig című verse reprezentatív vers, amelyik a továbblépésről, a kitartásról szól. Többsíkú szerkezete van, három közlési mód található benne: 1. egy gyerek monológja, 2. idézetek sora, 3. az elbeszélő meséli el a gyermek tévelygéseit. Idősíkok és a beszélő is váltakozik, a lovait kereső kisfiúból, a lírai énből, egyes szám első személyből te lesz, a váltás a vers ¾ -ben történik, a rettegés és a félelem köti össze a két részt. A csengő, csengettyű szava ott van mind a két részben, s ezáltal motívummá vált, szimbolikus jelentést kapott, nemcsak az a funkciója, mint az első, kezdő képben: a csengő utat mutat, vezet, "hallottam az anyaméhben"- az anyanyelv metaforája, a szó, ami utat mutat. Három jelentésszintje van a csengőnek: 1. az eltévedt állat csengője, 2. a csengő, ami vezet, 3. az anyanyelv útmutató szerepe (ez már elvont jelentés). A költő saját útkeresését mutatja be, a kísérteties erdő a káosz jelképe, a nyomasztó semmi a konkrét társadalmi körülményekre vonatkozik, a rettegés a hatalomtól az emberek mindennapjaiba ivódott. (kommunista diktatúra). A gyermek személyisége mögé bújva tárja elénk a kilátástalan bolyongást; asszociációs képek által a zavart, bizonytalanságot: "őznek rókának farkasnak lenni/ bokornak ágnak avarnak lenni/ madárfészeknek lenni/ madártojásnak lenni.", mindezeket a sötét erdő képe idézi fel benne. Önmagát bíztatja mivel a kétségbeesés kerülgeti: "Még két fáig három fáig/ Hallom Nem hallom Hallom/ Ha eljutok addig a gyertyánig/ katona leszek hajóskapitány leszek.". A gyermeki lélek, gondolatok jelennek meg a fokozásban is, mind nagyratörőbb vágyait "Próféta leszek betegeket gyógy0tok/ Jézus leszek/ föltámasztom édesanyámat". A gyermeki világhoz tartozik a játék, a mondókák: "Áprilisnak bolondja/ f0lmásyott a toronyba/ megkérdezte hány óra/ Fél tizenkettő". A bolyongásban segítenek a különböző jelzések morzsát hinteni, nevet fába vésni, ám ezek is idővel eltűnnek. Az erdő, azaz az élet sok veszélyt rejt magában "lovad farkas tépte széjjel", s itt nemcsak a vadállat-farkasra gondolhatunk, hanem a latin mondásra is "ember embernek farkas". A vers vége felé már modern elemeket is felfedezhetünk film, magnó, visszajátszhatóság, és idegen nyelvű beszólásokat: "Die letzte Lösung mein Herr" (utolsó megoldás, Uram). Anyatej - azt jelöli, hogy egyértelmű a világ, biztonságérzetet ad. Hangyatej - a leggyengébb sav, nem okoz nagy kárt, de nagyon kellemetlen. Ecet - a kiábrándulás fogalomkörét hordozza. E nélkül a három szó nélkül elég optimista hangvételű lenne a költemény, de ezek visszahúzzák az eddig pozitív kicsengésű verset.


Találat: 2215


Felhasználási feltételek