online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Jelek és jelrendszerek a nyelv, mint jelrendszer

irodalombal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
Kanyadi Sandor 1929 -
AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS
SAMANIZMUS
Az angol reneszansz színhaz
A KLASSZIKUS MODERN REGÉNY
Tornyai Janos (1869-1936)
Szilagyi Domokos 1938-1976
Jules Verne: Kétévi vakació
A TÖRTÉNELMI BALLADA
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Jelek és jelrendszerek a nyelv, mint jelrendszer


Jel: érzékszerveinkkel felfogható, ( látható, hallható, tapintható ) jelenség, melynek jelentése van. Jelek sokasága vesz minket körül, melyek segítenek a 545d39f tájékozódásban.pl.:iskolai  csengöhang, kresztáblák

Csoportosításuk: Eredetük szerint

természetes jelek ( pl.: dörgés, villámlás, láz )

mesterséges jelek ( pl.:nyelv )

Jelölt és jelölö viszonya szerint:

indexikus jelek : a jelölt és a jelölö érintkezik egymással  (pl.:füst-tüz jele, láz-betegség jele)

ikonikus jelek: a jelölt és jelölö között hasonlóság van, a jelölö kicsinyített mása a jelölt dolognak (pl.: térkép, fénykép, számítógépes ikon)

szimbolikus jelek: jelölt és jelölö viszonya a hagyományokon, megállapodásokon alapul. Majdnem minden nyelvi jel, kivéve a hangutánzó, hangulatfestö szavak, melyeknek hangsora hasonlít a jelentésükre.  (pl.: piros szín- tilos, fekete szín-gyász, fehér-ártatlanság)

Nyelv, mint jelrendszer

A nyelv legegyetemesebb jelrendszer, mert több alrendszerét szabályok rendszerének együttese fogja egybe. A nyelv alrendszerei:

Fonémák rendszere: beszédhang, melynek nincs önálló jelentése csak jelentés megkülönböztetö szerepe.

Morfémák rendszere: szóelem, melynek önálló alakja és jelentése van, szóelemek szótövek és toldalékok is

Szintagmák: szószerkezet, a mondaton belül szorosan összefüggö szavak kapcsolata

Mondatok rendszere: mondat: egy kerek lezárt gondolatot fejez ki

Szöveg: adott beszédhelyzetben a közlendö egészét tartalmazza


Találat: 6339


Felhasználási feltételek