online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségi

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
irodalom
 
bal also sarok bal jobb sarok

Szilagyi Domokos 1938-1976


Szilágyi Domokos 1938-1976 Az erdélyi líra első Forrás-nemzedékének egyik legkiemelkedőbb költője. A József Attila egyetemes érvényű gondolatiságának folytatója. Életművében kezdettől fogva a lét nagy kérdéseire kérdez rá: Mi az emberi élet
small


József Attila 1905-1937


József Attila 1905-1937 A XX. századi magyar líra egyik csúcsteljesítménye József Attila életműve. Iskolát teremtő nagy költőnk volt, akinek költészete példa és mérték lett. A korában lehetséges poétikai eljárásmódok szintézisét teremtette
medium


Janus Pannonius 1434-1472


Janus Pannonius 1434-1472 Janus Pannonius latin nyelvű világi líránk megteremtője, magyar humanista költészetünk világirodalmi rangú költője, aki egyénivé tudta formálni a kötelező mintákat, sablonokat s eredeti, hiteles életművet hagyott r
small


AZ ANEKDOTIKUS REGÉNY


AZ ANEKDOTIKUS REGÉNY Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Tétel: Anekdotikus történetalakitás az elbeszélésben Az anekdota elnevezés a görög "kiadatlanok" szóból ered. Eredetileg szóbeli műfaj volt. A konkrét hitelesség igényével f
small


MÓRICZ ZSIGMOND: TRAGÉDIA


MÓRICZ ZSIGMOND: TRAGÉDIA Tételek: 1.      Elbeszélői és szereplői szólamok egy novellában 2.      Elbeszélő  és elbeszélés viszonya  a XX. századi epikában 3.   
small


KÁRMÁN JÓZSEF: FANNI HAGYOMÁNYAI


KÁRMÁN JÓZSEF: FANNI HAGYOMÁNYAI Valóság és fikció az irodalmi naplóban Szentimentalista életérzés az énregényben A vallomásosság mint önkifejezési forma az irodalmi naplóban Tételek: A levélregény Szentimentalista él
small


Berzsenyi Daniel 1776-1836


Berzsenyi Dániel  1776-1836 Berzsenyi életműve híd a klasszicizmus és a romantika között. Pályája különböző szakaszaiban a két stílusirányzat hatása eltérő mértékben érvényesül. A formai minták követése, a különböző időmértékes strófaszerke
small


ZRÍNYI MIKLÓS: SZIGETI VESZEDELEM


ZRÍNYI MIKLÓS: SZIGETI VESZEDELEM Tételek:    1. Valószerűség és eszményítés a barokk eposzban    2. Mítosz és történelmi hitelesség a barokk eposzban    3. Imitáció a barokk eposzban    4. Eposzi hős a barokk  korban
small


Tornyai Janos (1869-1936)


Tornyai János (1869-1936) Tornyai János A juss 1920 körül 99,3x137,8 cm Tartalomjegyzék §          
bigwith photo


TAMÁSI ÁRON: KIVIRÁGZOTT KECSKESZARVAK


TAMÁSI ÁRON: KIVIRÁGZOTT KECSKESZARVAK Tételek: 1.      A megszakítottság alakzatai a 20. századi epikában 2.      Elbeszélői és szereplői szólamok egy novellában 3. &n
small


Wass Albert


Egységes magyarság Wass Albert Ahhoz, hogy valamit szólhassunk magunkról s arról, ami bennünket összeköt, meg kell vizsgáljuk előbb becsületesen magyarságunk fogalmát, az egység jelentését és tisztáznunk kell az akadályokat, melyek előttünk ál
small


A DZSUNGEL KÖNYVE Rudyard Kipling regénye nyoman - zenés jaték -


A DZSUNGEL KÖNYVE    Rudyard Kipling regénye nyomán  -  zenés  játék -   (A darab egy valaha dicsöséges város vadon-benötte romjain játszódik. Tábortüz. Emberek melegszenek a tüz körül, énekelnek.) &
medium


A ROMANTIKUS REGÉNY


A ROMANTIKUS REGÉNY Jókai Mór: Az arany ember Tételek: 1.      Írjon értekezést, amelyben bemutat egy romantikus regény változatot! 2.      A jellemábrázolás technikái egy rom
medium


Balassi Balint 1554 - 1594


Balassi Bálint 1554 - 1594  A XVI. század halhatatlanul gazdag és eleven irodalmának legnagyobb alakja Balassi Bálint. Őt tekintjük a magyar irodalom első nagy klasszikusának, világirodalmi szintű képviselőjének. Izig-vérig reneszánsz költ
medium


Vajda Janos 1827-1897


Vajda János 1827-1897 Életműve a magyar líra alakulástörténetében a romantika és a klasszikus modenség között helyezhető el. Az eszményképének tartott Petőfi népies romantikájától sokáig nem tudott megszabadulni, de a hetvenes évektől írt a
small


REALIZMUS 1830-1870


 REALIZMUS 1830-1870 Miközben Auguste Comte, francia filozófus kidolgozta Franciaországban a pozitivizmus filozófiáját, a tudomány legkülönbözőbb területein számos felfedezés született, és kibontakozott a társadalmi haladás optimista
small


CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY Még egyszer Lillahoz című versének pozitivista megközelítése


CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY Még egyszer Lillához című versének pozitivista megközelítése        Kollégiumi társai nem hiába hívták Csokonait "Cimbalomnak", hiszen sokhúrú cimbalom, han
medium


Arany Janos 1817-1882


Arany János 1817-1882 Arany Jánost az irodalmi közvélemény  Petőfi mellett az egyik legnagyobb magyar költőnek tartja. "Minden szál hozzávezetett, és minden szál tőle vezet a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja" - írja róla Sze
small


A magyar nyelv történetének fö korszakai


A magyar nyelv történetének fö korszakai Nyelvünk történetét népünk történetének és a müvelödés történetének nagy fordulataihoz kapcsolódóan korszakoljuk. A korszakhatárok inkább jelképesek. A korszakolás a változások áttekintéséb
small


SWIFT Gulliver utazasai (1726)


SWIFT Gulliver utazásai (1726) Minden újabb műtét után világosan megállapítottam, hogy mennél tovább haladunk, a hibák számban és terjedelemben annál inkább növekszenek. Mindebből méltán vontam le magamnak azt a kö
mediumoldal:

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10


Felhasználási feltételek