online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A MEGSZAKÍTOTTSÁG ALAKZATAI AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN elhallgatas, kihagyas, nézőpontvaltas

irodalom

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Babits Mihaly
Kanyadi Sandor 1929 -
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (1773-1805)
SAMANIZMUS
A 'haborús bunös' (Novella a Magyar örökség címu kötetbol)
MÓRICZ ZSIGMOND: AZ ISTEN HÁTA MÖGÖTT
Szilagyi Domokos 1938-1976
HAMVAS BÉLA ÉS A TRADICIONALITÁS
Jules Verne: Kétévi vakació
Ady Endre 1877-1919
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A MEGSZAKÍTOTTSÁG ALAKZATAI AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN elhallgatás, kihagyás, nézőpontváltás

JÓKAI MÓR Egy magyar nábob című regényében többféle eszközt felhasználva szakítja meg a mesélés, történet fonalát. A párizsi eseménysorozat után Rudolf által ismét visszakerülünk Budapestre, megszakítva a pár 212h71c izsi helyszínt és Rudolf történetét is "Tehát ismét itthon vagyunk, a kedves, szegény Magyarhonban." mondattal mesélni kezd a Pünkösdi királyságról, s visszatér a régen elhanyagolt Jancsi úrhoz. Az Ezernyolcszázhuszonöt című fejezet közvetlenül a pünkösdi király története után áll, de azt nem folytatja, hanem korrajzba, a társadalomról való elmélkedésbe kezd, a téma sem, az idő sem egyezik az előző fejezetben taglaltakkal. (Az idő valóban 1825- a pozsonyi országgyűlés, de gondolatmenetében saját jelenét is emlegeti "nem szólok azon év politikai eseményeiről, országgyűlési tusáiról; sem elég eszesnek, sem elég botornak nem tartom magamat arra, hogy most (1853!) e tárgyról írni tudjak."). Ez a rész teljesen "kilóg" a történetből, a regényből, mintha egy tudományos írást tartanánk a kezünkben. A történet fő szála szintén megakad a Mayer család bemutatásával, s azok történetével, hiszen három fejezeten keresztül róluk van szó, s csak pár eddig már szerepelt személy által (Rudolf, Abellino) kapcsolódnak (jobban mondva Fanny kapcsolódik) a történet folyamához.

MÓRIZC ZSIGMOND Barbárok című novellájában a dialógusok uralkodnak, az írói közlés, leírás csak a legszükségesebbekre szorítkozik, csaknem teljesen háttérbe szorul, s ez teszi rendkívül tömörré, balladaszerűvé az elbeszélést. A novella három része a drámai események három "felvonása". Ritmikusan változik az időtartam is. Az első és utolsó rész legfeljebb pár órát, a középső több mint egy évet ölel fel. Bodri juhász felesége a népmesék lehetetlent is legyűrő hőseként keresi férjét és fiát. Ebben a részben az író is a népmesék ritmikus stílusfordulatait használta fel: "Haza se nézett, csak elment, addig ment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Addig ment, addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is általment, ladikos embert lelt, az áttette. És ment." A harmadik rész, a vizsgálóbiztos vallatása, csupán párbeszédekből áll.KOSZTOLÁNYI DEZSŐ Édes Anna című regényében az eddigiekhez képest más módon szakítja meg elbeszélésének folyamát: nézőpontváltással. Egy ideig Annát követjük (mintegy kamerán keresztül néznénk a történteket), az ő mozdulatait látjuk, gondolataiba pillanthatunk be - majd hirtelen teljesen más szereplőt követhetünk nyomon. Pl. a gyilkosság előtti részben, jelenetben Anna"az előszoba ajtajára borult, mintha ki akarna innen menni valahová. De mást gondolt, hangosan a fürdőszobába futott, onnan a sárga tapétaajtón a hálóba. - Vizyné arra ébredt, hogy az ágya szélén valaki ül."


Találat: 2582Felhasználási feltételek