online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Jules Verne : Kétévi vakació

irodalombal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ESTI - NOVELLÁK
Barokk vonasok a Szigeti veszedelemben:
KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN
SWIFT Gulliver utazasai (1726)
A ROMANTIKUS REGÉNY
Wass Albert
Tornyai Janos (1869-1936)
Weöres Sandor 1913-1989
ESTERHÁZY PÉTER: PÁPAI VIZEKEN NE KALÓZKODJ
Jules Verne : Kétévi vakació
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Jules Verne : Kétévi vakáció


1. fejezet 1860. március 9-e van. A nyílt tengeren egy Sloughi nevü hajó hánykolódik rettenetes vihar-ban. A kormánykereket 4 fiú, Gordon, Briant, Doniphan és Moko, a hajósinas fogja. Egyszer csak egy hullám csap végig a fedélzeten és Mokot a ladikokkal és sok fontos dologgal elsöpri. A hajósinast végül Briant menti meg. Késöbb Moko egy ködhasadékon keresztül keleti irányban földet lát meg.


2. fejezet A fiúk a partot távcsövel szemlélik, de semmi életre utaló nyomot nem találnak. Közben Baxter észreveszi, hogy az egyik ladik mégis me 747g66h gmaradt. Apálykor mindenki a fedélzetre hordja a legfonto-sabb dolgait. Reggeli után Briant egy kötéllel szeretne kiúszni a partra, hogy azt odakösse egy szirtsorhoz, hogy ki lehessen vontatni a hajót. Kísérlete sajnos kudarcba fullad. Majd nem sokkal dél után egy akkora hullám jön, hogy a Sloughit a partra veti, egy fövényzátonyra.


3. fejezet Ebben a fejezetben részletesen megismerkedünk a szereplökkel, és a történet elözményeivel. Az író elöbb bemutatja a gyerekek kollégiumát, a Chairman intézetet, valamint a gyerekeket is jellemzi. Megtudjuk, hogy 13 gyereknek lehetösége nyílt arra, hogy a szünidöt a tengeren egy hajón töltse. Míg a gyerekek elhelyezkedtek a hajón a legénység Moko kivételével a kocsmába ment. Ezalatt tört ki a vihar és szabadult el a hajó. Pár nappal a hajó eltünése után a szülök expedíciót indítottak a gyerekek felkutatására, de csak a hajóról letört darabokat találták meg, és így végleg elveszettnek hitték öket.


4. fejezet Ebben a részben Briant és Gordon felfedezö útra megy. Egy magas sziklafalat találnak, de barlangot nem látnak rajta, ezért a Sloughit, mint ideiglenes lakhelyt használják. Másnap leltárba veszik a megmaradt dolgokat, élelmiszereket, italokat, szerszámokat, fegyvereket, ruhákat. Délután pedig elmennek halászni.


5. fejezet Briant és Moko a matrózruhákat átalakítja meleg ruhákká a kicsinyek számára, mert hüvösebb idö jön. Március 16-án Briant felmászik az öböltöl északra fekvö hegyfokra és onnan terepszemlét tart. A hegyfokról hajókat vesz észre, de azok továbbállnak. Találkozik fókákkal is. Nyugat felé észreveszi a tengervonalát, és ebböl megbizonyosodik arról, hogy szigeten vannak.


6. fejezet Briant közli a nagyokkal felfedezését. Nem hisznek neki, ezért terepszemlére akarnak menni, de a zivataros idö miatt elhalasztják. A kicsinyek minden nap halászni mennek, Coaster még teknösbékát is fog. Az idö javulásával Doniphan vezetésével elmennek az expedícióra.


7. fejezet Brianték a patakon egy gátat találnak. Az éjszakát az ajupákban töltik, mely az indiánok lakhelye volt. Másnap elérnek a Briant által felfedezett tengerparthoz. A kutya, Phann fölfedezi, hogy amit tengernek hittek, az egy édesvizü tó.


8. fejezet Briant egy köböl épített töltést, valamint egy hajóroncsot, egy ásót, és egy bükkfa karcolást talál : B. F. 1807. felirattal. Egy barlangot is felfedeznek, ahol sok hasznos eszközt találnak. A barlang elött megtalálják a barlanglakó csontvázát.


9. fejezet Megállapodnak, hogy a barlangban fognak lakni. Leltárt készítenek a tárgyakról. Rájönnek arra is, hogy a barlang lakóját Baudoin Ferencnek hívták. Az ö emlékére a barlangot Francia-barlangnak nevezik el. Egy térképet is találnak, mely szerint szigeten vannak. A csontvázat eltemetik, és visszamennek a Sloughihoz.


10.fejezet Gordonnak beszámolnak az elmúlt napokban tett felfedezésekröl. A hajójukat teljesen szétszedik és a használható alkatrészeket tutajon elszállítják a Francia-barlanghoz.


11.fejezet Behordják az ágyakat, az asztalt, a tüzhelyt és a többi a hajóról elhozott holmit. Csapdákat állítanak állatok elejtésére. Sok növényt begyüjtenek. Struccmadarat fognak, melyet Service idomítani akar. Elkezdik az oktatást a hajón talált könyvekböl.


12.fejezet Elkezdik a barlang kibövítését. Phann eltünik, de a barlangbövítés után egy nagy üregben megtalálják. Az új barlangrészt is berendezik, a régi barlangból raktár lesz. Még két fülkét vájnak. A sziget különbözö helyeinek nevet adnak. Gordont megválasztják fönöknek.


13.fejezet Felállítanak egy munkaprogramot. Naptárat, és naplót vezetnek. Leesik az elsö hó, hógolyóznak. Egészségügyi, vízellátási, élelmezési, és tüzelési gondok merülnek fel.


14.fejezet Mikor jobbra fordul az idö, többször is kirándulnak. Expedíciót indítanak a Családi-tó megkerülésére.


15.fejezet Gordon fölfedezi a trulkabokrot, és az algarobbét, melyekböl szeszesitalt lehet készíteni. Felfedezik a winterákat is, mely a fahéjhoz hasonlít, és a parnettiát, a teafát. Kecskékhez hasonló állatokat is találnak. Este egy csorda vadállat támadja meg öket, de sikerül puskalövésekkel elüzni öket. Másnap egy guanakot fognak el.


16.fejezet Ólat építenek a számára. Gordon cukortartalmú juharfákat talál a Verem-erdöben. Expedíciót indítanak a Sloughi-öbölbe. Sok fókát lönek, amelyeknek a zsírját tüzelésre használják.


17.fejezet Expedíciót indítanak a Családi-tó keleti oldalára. Briant csalódik, keleten is tenger terül el.


18.fejezet Expedíciót indítanak a Déli-mocsár felkutatására. Fecskékre kötöznek üzenetet hogy hírt adjanak magukról, a Chairman-szigetröl. Az elsö év elteltével Briantot választják a telepítvényesek fönökének.


19.fejezet Brianték korcsolyázni mennek a befagyott Családi-tóra. Doniphan és Cross eltünik. Jakab megy utánuk. Doniphánék visszajönnek, de Jakab nélkül. Késöbb Jakab két medve társaságában érkezik meg, melyektöl Doniphan szabadítja meg.


20.fejezet Doniphan, Wilcox, Cross, és Webb szakítani akar a többiekkel és a Családi-tó keleti részére akarnak költözni, ahol Briant nyolc hónappal ezelött expedíción volt.


21.fejezet Doniphan itt talál egy szállásra alkalmas üreget, a Medve-barlangot, a folyó torkolatánál, és elhatározza, hogy ide költöznek. Mielött visszatérnek a holmijukért a Francia-barlangba, szemügyre veszik a sziget északkeleti részét is. Útközben egy hajóroncsra, és emberekre akadnak, de óvatosságból nem mennek oda hozzájuk. Másnapra az emberek eltünnek.


22.fejezet        Brianték egy sárkányt eresztenek fel, hogy majd könnyebben lehessen visszatalálni a barlanghoz. Phann nyugtalankodik, követik, és egy ájult nöt találnak, Katát. Mikor jobban érzi magát elmeséli a hajója, a Savern és a maga történetét. Ebböl megtudjuk, hogy a Katával együtt hajótörést szenvedettek gonosztevök és öket látták Doniphanék. Briant és Moko elindul, hogy értesítse Doniphanéket. Éppen jókor érkeznek, hogy megmentsék Doniphan életét akit egy jaguár támadott meg. Utána együtt visszamennek a Francia-barlangba.


23.fejezet Kata fölfedezi a barlang közelében lévö tehénfát, melynek nedve tej ízü. Briant örült ötletet talál ki, a sárkány vigyen föl egy embert, hogy onnan megnézzék, a gonosztevö, Waltson a szigeten van-e még.


24.fejezet A sárkányt elkezdik megnagyobbítani, hogy elbírja a csónak, és egy gyerek súlyát. Jakab közben bevallja, hogy egy évvel ezelött ö oldotta el a Sloughi kötelét. Ennek köszönhetik, hogy most itt vannak. Mikor elkészül Briant száll föl a levegöbe a sárkánnyal. Briant fentröl tüzet lát égni, de messzebb, nem a szigeten. Késöbb Waltsonék tüzét is észreveszi, de nem messzebb, mint hat angol mérföldnyiröl. A sárkány kötele elszakad, Briant a vízbe ugrik, kiúszik, majd közli társaival észrevételét.


25.fejezet Coaster megbetegszik, és ágyban kell maradnia. A fecskék visszatérnek, de nem hoztak választ. Doniphan Mokoval a Családi-tó mellett egy meglött guanakot talál. Mikor a Zéland-folyó túloldalára kirándulnak a telepítvényesek, Briant rálép egy pipára. Ezután Waltsonéktól való félelmükben a barlangot megerösítik. Phann szimatol, és a csarnokba beront a Savern vitorlamestere, Evans.


26.fejezet Evans elmeséli a Savern partra vetödését, a Medve-barlang felfedezését, Waltson terveit, és a saját szökését. Majd a hazatérésük terveiröl beszélnek.


27.fejezet Tovább vitatják a visszatérés lehetöségeit egy földabrosz fölött. Evans végignézi a Francia-barlang védelmét, és ahol tudja megszilárdítja. Evans arra az eshetöségre is felkészül, ha Waltsonék cselhez folyamodnának, és barátságosnak mutatkoznának. Így is lett, Rock és Forbers hajótörötteknek adták ki magukat, és szállást kértek, majd éjjel ki akarták nyitni az ajtót Waltsonnak, de Evans megállította öket ebben. Rock ugyan elmenekült, de Forberst lekötözték.


28.fejezet Forberst faggatják Waltson terveiröl. Evans, Briant, Gordon, Doniphan, Cross, Service, Webb, Wilcox, és Garnett az Auckland-dombok tövében haladnak felfedezö útra. Egyszer csak két lövés hallatszik, az egyik Briantot súrolja, a másik pedig eltalálja Doniphant, aki még elsüti puskáját, és megöli Pikét, az egyik gonosztevöt. Egy harmadik golyó Servicét találja el. Briant eltünik, késöbb Copepal küzködve találják meg. Doniphan közéjük veti magát és Cope öt szúrja le. Visszamennek a Francia-barlanghoz, amelyet Waltson, Brandt, és Cook közben megtámadott. Waltson túszul ejti Jakabot, Brandt pedig Costart és a ladik felé vonszolják, ahol Cook áll. A kutya ráugrik Brandtre, aki elengedi a túszt. Ekkor Forbers rohan ki, és ráugrik Waltsonra, hason döfik. Eközben Waltsont Jakab a revolverével szíven lövi. A ladikot Moko az ágyúval szétlövi.


29.fejezet Forest másnap meghal, és Baudoin Ferenc mellé temetik. Rockot egy verembe találják halottan, Copeot meg egy bokorban elvérezve. Evans, Briant, és Baxter a Családi-tavon keresztül a Medve-szikla kikötöbe mennek, és elhozzák onnan Waltsonék ladikját, és kitatarozzák. Doniphan állapota egyre javul. Mikor kész a hajó, mindent bepakolnak, majd elindulnak.


30.fejezet Útközben egy gözössel találkoznak. A Grafton nevü hajó elviszi öket Új-Zélandba. A gyerekek hazamennek, és persze nagy az öröm, mert már mindenki, azt hitte, hogy a Sloughi elsüllyedt és a gyerekek is vele vesztek. A Baxter által vezetett napló megjelenik nyomtatásban, az újság pedig tele van a gyerekek szenzációjával.

Egy kollégium tanulói valószínüleg sosem fognak ilyen körülmény közé keveredni, hogy egy lakatlan szigeten éljenek két éven keresztül. Mire a gyerekek hazaértek két évvel idösebbek lettek, megedzödtek, és persze sokat tanultak. Többet, mint az iskolában, mert az ö oktatójuk a természet volt...


Találat: 2670


Felhasználási feltételek