online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Arany Janos

irodalombal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Tóth Árpad 1886-1928
ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Vörösmarty Mihaly 1800-1855
A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA
Az angol reneszansz színhaz
Balassi Balint 1554 - 1594
ZRÍNYI MIKLÓS: SZIGETI VESZEDELEM
AZ ANEKDOTIKUS REGÉNY
Petőfi Sandor 1823-1849
DRÁMAI KÖLTEMÉNY
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Arany János


Ø      Született: 1817. márc. 2. - Nagyszalonta

Ø      Elszegényedett hajdúcsalád

Ø      Tanult:

o        nagyszalontai elemi iskola

o        debreceni református kollégium

Ø      Ideiglenes tanítói állás Kisújszálláson

Ø      Elveszíti anyját, apja megvakul

Ø      Nagyszalontán marad

Ø      Felesége: Ercsey Julianna

Ø      Megírja a Toldit 1847-ben

Ø      MTA titkára, majd főtitkára

Ø      Elveszíti lányát

Ø      1877-től Margit-szigeten alkotott

Ø      1882. okt. 22. - meghalt

Pályaképe

Ø      A 19.sz. második felének legtekintélyesebb, legjelentősebb alkotója.

Ø      Eddigi irodalmi hagyományunk betetőzője és összegzője

Ø      A világost követő irodalmi életünk fő szervezője; drámafordító, tanulmányíró, kritikus.

Ø      A 19. sz. epikus költőként tekintette

Ø      A 20. századtól a lírai alkotásai kerültek a középpontba

Ø      Pályájának 4 szakasza van:

o      I. Alkotói korszaka (1845-49.) àEpikus korszak
àItt írja a Toldit

o      II. Alkotói korszaka (1850-51.) ànagykőrösi líra korszaka
          
à lírai művek
          
à balladák - kisepikai művek

o      III. Alkotói korszaka (1860-77.) à Irodalomszervező korszaka
          
à drámákat fordít
          
à műveket ír

o      IV. Alkotói korszaka (1877-82.) à Kései költészetének korszaka à "Őszikék"

Alkotói korszaka


Ø     

elégikus, keserves hangulat

pl.: Toldi estéje,  Toldi szerelme

 

A világ rendje megbomlott, vágy és valóság összeegyezhetetlen, az erre tett kísérlet kudarcos.

 

A rend felbomlik, az egység megszűnik, de sikerül helyreállítani azt.


 

derűs, idillikus

pl.: Toldi

 
Az epikus korszak

Toldi estéje


Ø      Nagyfalun van

Ø      Ássa a sírját, mert nincs rá szükség. à este van, Bencével

Ø      Ősz van = öreg lett Toldi

Ø      3 éve eljött az udvarból, mert összeveszett a királlyal

Ø      Toldi:

o        erő

o       

közösség a fontos

 
bátorság

o       

maradás                               haladás

 
hazaszeretet

o        maradás

Ø      Lajos király:

o        haza ügye

o       

egyén a fontos

 
tanulás

o        haladás

o        erkölcs

o        hírnév

Alkotói korszaka


è    lírikus korszaka

è    elégikus létszemlélet

Ø      van valós oka: 1. Elveszett a magyar szabadság ügye
                          2. Elvesztette Petőfit

Ø      van belső oka: alkati

Letészem a lantot


Ø      keretes

Ø      lant = költészet

Ø      paradoxon (=ellentmondás)

Ø      ars poeticus

Ø      műfaja: elégia

Ø      A költészetet azért akarja abbahagyni, mert nincs hallgatósága


Jelen

Múlt

letészem, nevárjon dalt

mosoly

nem az vagyok

bársony, palást

kihalt

madár zeng

a tűz nem melegít

hímzettebb

árvaság

égtek húrjaim


negatív érték                                             pozitív érték


temető, kísértet, szemfedél à halál jelképe
idő-és értékszembesítő verstípus

Petőfi elvesztése a gond
sszel

Ø      elégikus hangulatú vers

Ø      idő-és értékszembesítő

Homérosz


Osszián

kék


szürke

fehér


fekete

bíbor


köd, homály

aranyzöldKertben


Ø      a címből ítélve valamilyen nyugalmat, vidámságot várunk (nem!)

Ø      1. vsz.: A lírai én:

magányos

bíbelek

szemfödél

Ø      2-3-4. vsz.: szomorú életkép (szegény család)

Ø      5. vsz.: ismét a kertben a lírai én à reflektál à önzés

Ø      6-7. vsz.:

filozófiai általánosítás a létezésünkről

ítéletet alkot

Visszatekintés


Ø      létösszegző verstípus

Ø      elégia


Arany Balladái

*Ballada: tragédia dalban elbeszélve

kisepikai műfaj

könnyebb, humoros változata a románc

è    műballada (18. sz. szülötte)

è    népballada (középkor végén)

Kifejtő eszközei: kihagyás, homály, párbeszédes forma, nézőpontváltás


Arany balladáinak csoportosítása:

v      A megszólalás/előadás módja szerint:

Ø      Népi jellegű (Ágnes asszony)

Ø      Drámai (V. László)

Ø      Históriás ének szerű

Ø      Románcos (Rozgonyiné)

Ø      Kísérteties (Hídavatás)

Ø      Anekdotikus (Pázmán lova)

v      A világkép és a közvetített érték szerint:

Ø      A lét a gondviselés által elrendezett, az értékvilág hősiesség, bátorság, erő

Ø      Ezekben az elrendezettség felbomlik, de a hősök küzdenek a harmónia visszaállításáért, sikerrel.

Ø      Ezekben az értékek felbomlanak, eltűnik a gondviselés, helyette káosz van, bizonytalanná válik az erkölcsi rend.


v      Szerkezetük szerint:

Ø      Egyenes vonalú (Walesi bárdok)

Ø      Párhuzamos szerkesztésű (V. László)

Ø      Nagykőrösi balladái

Őszikék balladái

  Kör-körös szerkezetű (Ágnes asszony)

v      Témái szerint:

Ø      Történelmi balladák

Ø      Lélektani balladák

Ø      Népi jellegű balladák

Nagyk rösi balladái:


V. László

Ø      történelmi ballada

Ø      két szálon fut a cselekmény
V. László nyugtalan


Kanizsa, Rozgonyi (rabok) szökése

halálig

éj, zivatar,

zápor, vihar

őket támogatja a szökésben


lelki állapota a királynakØ      szerkesztésmódja: párhuzamos

Ø      kihagyás à csak párbeszédekből jövünk rá, mert nem meséli el az egész történetet

Ø      Tele van párbeszéddel (2. vsz.)

Ø      Az utolsó versszak üzenet saját korának à elbukott a szabadságharc, de feltámad a rab


Ágnes asszony

Ø      nagykőrösi ballada

Ø      bűn - bűnhődés

Ø      lélektanilag utal a mű

Ø      kör-körös szerkezetű (keretes)

Ø      börtön tér = lelki állapot

Ø      helyszínek:

o        patak (1-4.vsz.)

o        börtön (5-9.vsz)

o        bíróság (10-19.vsz)

o        patak (20-26.vsz)


Őszikék balladái:

è    népi élet témájú

è    kísérteties balladák

è    a balladák világképe a káoszt mutatja

Tengeri-hántás

Tuba Ferkó - Dalos Eszti à szép, de árva; fiatal; deli karcsú; Ferkóhoz lopakodik; meghalt

è    juhot őriz

è    legelőt megunta

è    meghalt

Elbeszélő: megadja a szituációt à tengeri-hántás

Elbeszélő: elmeséli Tuba Ferkó és Dalos Eszti tragikus szerelmét


Hídavatás

Ø      Margit-híd felavatása: öngyilkosok sorozata (ugrás a hídról)

Ø      A fiú éjfélkor megy a hídra

Ø      Hajnali 1-kor már üres a hídAz Őszikék korszak lírái


Ø      Arany ekkor megszabadul a nemzet költője kötelezettségtől, ezért a legszemélyesebb, legbelsőbb érzéseit tudja papírra vetni.

Ø      Sokszor érzelmeit a természethez köti

Ø      Változik költészetének hangulata, a keserűséget bölcs beletörődés váltja fel.

Ø      Sokszor humorral, öniróniával él.

Ø      Változik az ars poétikája

Ø      A Mindvégig c. versében megjelöli a költészet témáját, tárgyát.


Epilógus

Ø      = zárszó

Ø      létösszegző vers

Ø      lemondó hangulatú

Ø      3 szerkezeti rész:
à I. MÚLT (1-5.vsz)

o        "Az életet már megjártam"

o        út-vándor toposza

o       

megelégedés

 
lírai én = vándor

o        metonimikus képek

o        virág = érték

o        önirónia, humor

à II. JELEN (6-10.vsz)

o        megelégedés + elégedetlenség

o        "Mily temérdek munka várt még."

à III. JÖVŐ (11-15.vsz)

o        elégedetlenség végleges állapottá válik

o        helyzete végleges

o        szegett szárny = visszautalás


Mindvégig

Ø      biztató, buzdító hangulat

Ø      önmegszólító verstípus

Ø      halálig költeni fog

Ø      "Ami derűs, élvezd."

Ø      ars poétikussá válik: 5320


Felhasználási feltételek