online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

Csokonai Vitéz Mihaly 1773-1805

irodalom

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A REALISTA REGÉNY
Dsida Jenő 1907-1938
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (1773-1805)
IMPRESSZIONIZMUS 1874
A magyar nyelv történetének fö korszakai
Arany Janos 1817-1882
AZ ANEKDOTIKUS REGÉNY
Petőfi Sandor 1823-1849
Juhasz Gyula 1883-1937
 
 

Csokonai Vitéz Mihály 1773-1805


„Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon” – vallja magáról az alig húszéves debreceni poéta, de e vallomásban a felvilágosodás-kori művészsors keserű felismerése fogalmazódik meg. A korabeli elmaradott viszonyok között még nem vált anyagi megélhetést biztosító foglalkozássá a művészet. Csak 626g64g alkalmi mecénások, pártfogók estleges támogatására számított az alkotó. Így lett az ország vándorpoétája Csokonai, aki korának egyik legműveltebb embere, a felvilágosodás stílusainak kitűnő művelője, stílusszintézist teremtő költője. A barokkos diákköltészet hangja, a klasszicista fegyelmezettség, a rokokó miniatür túldiszítettség és a szentimentalista érzelmesség sokszor egy művén belül is föllelhető: poeta doctus és poeta natus ergyszerre. Formakészségéért, verseinek nagyfokú zeneiségéért méltán nevezték Cimbalomnak. Nemcsak formagazdagság, hanem tematikus sokszínűség is jellemzi. A könnyed daloktól a nagy gondolati versekig valamennyi műfaj fellelhető költészetében.


Tartozkodó kérelem


A hatalmas szerelemnek
     Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek,
     Gyönyörű kis tulipánt!

Szemeid szép ragyogása
     Eleven hajnali tűz,
Ajakid harmatozása
     Sok ezer gondot elűz.

Teljesítsd angyali szókkal,
     Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia csókkal
     Fizetek válaszodért.


Csokonai szívesen nyúlt a dal műfajához, melynek főként két változatát művelte: a népies és a rokokó dalt. Rokokó dalai úgynevezett anakreoni dalok, amelyek főként Vajda Juliannához, Lillához fűződő szerelmének boldog korszakában születtek. Az életvidámságtól áradó daltípust az antikvitás költőjétől, Anakreontól vette át. Anakreon életfilozófiáját sugározzák e dalok: „éljünk vidáman és minél kevesebb gonddal, mert egyszer meghalunk, s ha élünk és örülünk, hagyjunk élni és örülni másokat is”.


Csokonai átveszi az anakreonai dalok életbölcsességét, hangulatát, versei rájátszanak e műfaj képeire és formai kellékeire is.

A vers a magyar rokokó költészet csúcsteljesítménye.


A cím két szavának jelentése megteremti az udvarlás helyzetét. A kérelem, a beteljesülésre való vágyakozást fejezi ki, az előtte álló jelző visszafogottságra, bátortalanságra utalhat. A visszafogottság azonban a vers során egyre inkább feloldódik, nyílt kéréssé válik. A három versszak az udvarlás epikus mozzanatait is felvillantja.


Az első versszakban a versbeszéd a népköltészet hagyományait idézi fel. A hagyományos virágszimbolika helyett a magyar népköltészetben ritka, de a népi himzés és fafaragás kultúránkban gyakori tulipánt szerepelteti. A tulipán a nőiesség jelképe, de a múlékony, szenvedélyes szerelmet, az érzéki örömöket is szimbolizálja.


A második versszakban az udvarló a megszólított nő szépségét magasztalja. A szemek „ragyogása”, az ajkak „harmatozása” az udvarló számára jelentéssel bíró válaszok. A versszak „tűz” metaforája: „szemed szép ragyogása/ eleven hajnali tűz” visszautal a lírai én első versszakban megfogalmazott vágyakozására: „A hatalmas szerelemnek/ Megemésztő tüze bánt”. A „tűz” jelzője „megemésztő” egyszerre idézi fel a szerelem szenvedélyét és a szerelem okozta szenvedést is. A „tűz” metafora mellett a „hajnal” időtoposz és a „harmatozás” igemetafora egymásra utalnak a két versszakban és egymást felidézik. A hajnal egyszerre jelölheti a szerelmi vágy kezdetét, a kedves fiatalságát, tisztaságát is.


A verszárlatban felszólító módban ismétli meg kérését a lírai én. Alkudozik a kedvessel igenlő válasza esetén „ambrózia csókkal” fog fizetni.

Feltűnő a vers zeneisége, melyet a tiszta rímek, asszonáncok keresztrímes elhelyezése és a szimultán verselés hoz létre. Kétütemű nyolcas sorai ionicus a minore-ként is ritmizálható.


Találat: 1562