online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

AZ EPOSZPARÓDIÁK

irodalom

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Pilinszky Janos 1921-1981
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ESTI - NOVELLÁK
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY Még egyszer Lillahoz című versének pozitivista megközelítése
AZ ANEKDOTIKUS REGÉNY
Janus Pannonius 1434-1472
ELBESZÉLÉS ÉS TANÍTÁS A KÖZÉPKORI LEGENDÁBAN
ÉNSZERKEZET, ÖNTEREMTÉS - JÓZSEF ATTILA ÜZENETE
A DAL (NÉPDAL ÉS MŰDAL) VÁLTOZATAI
A HIMNUSZ ÉS ÓDA ROMANTIKUS VÁLTOZATA
 
bal also sarok   bal jobb sarok

AZ EPOSZPARÓDIÁK

Az eposz szó az elbeszélő műnembe tartozó, kötött formájú műfaj, illetve műalkotás, melynek rendkívüli képességekkel rendelkező hőse természetfeletti lényektől is támogatva -de nem varázserő révén- vagy egy egész közösség s 818i84i orsára is kiható tetteket hajt végre. Eposzi kellékek:

  1. költői segélykérés: istenség felidézése; a költő eszköze a rajta keresztül szóló istenségnek
  2. tárgymegjelölés: miről beszéljen a felidézett istenség
  3. in medias res kezdés: a cselekmény megindítása
  4. seregszemle: szereplők bemutatása
  5. állandó jelzők: "Harangláb, e fondor lelkületű egyházfi"
  6. ismétlődő kifejezések
  7. epikus hasonlatok: nagy terjedelmű, szinte önálló életet élő hasonlat
  8. csodás elem, isteni beavatkozás: istenségek beavatkozása nem számított csodás dolognak

A stílusparódia legfőbb eszközei: az eposzi jelzők, értelmezők állandó használata "szemérmetes Erzsók"; szándékoltan bonyolult és fölösleges körülírások "Már az idén negyvenedikszer értem meg a krumplikapálást"; a hosszadalmasra elnyújtott, aprólékosan részletező hasonlatok "szintén úgy kiderül/ A sötétlő konyha is éjjel."; a meghökkenést kiváltó tréfás fordulatok, ellentétek "s ha leugranám:/ nyakamat szegném/ vagy más bajom is esnék.". A főszereplő nem hős, életmentő, hanem erkölcsileg elég negatív jellem: bujaság jellemzi, ezzel ellentétben áll neve, mintegy ironikusan: "szemérmetes Erzsók". A cselekmény nem bonyolult, egy szálon fut; a harcnak egyszerű, értéktelen oka van, s a konfliktust egy kívülálló oldja meg. Maga a téma is sokkal alantasabb, nem olyan fennkölt, mint amilyen a hagyományos eposzokra jellemző: a szerelem, de nem a tiszta, hanem a hűtlenkedő, buja, erkölcstelen szerelem. A szereplők példáik által nem tanítanak, sőt inkább megbotránkoztatnak, és nevetésre késztetnek. Nem történelmileg hiteles eseményt dolgoz fel, s ez által is "ironizálja, gúnyolja" a hősi eposzokat. A gyönyörködtetés célja sincs kitűzve, bár tetszetős alkotás, főleg humora és iróniája miatt.A mű egy magát értékesnek mutató, de voltaképpen kiüresedett művészi nyelvhasználat, magatartás és szemlélet értéktelenségéről rántja le a leplet. Így nem csak az eposz műfaját mutatja anakronisztikusnak, hanem a romantika költészetfelfogását is, azt az ellentmondást, mely a költészet vágyvilága és a valóság között egyre észrevehetőbbé vált. A romantika által teremtett világot minduntalan meghazudtolta a valóság. A romantikus költészet által kimunkált költői nyelv Petőfi szerint nem alkalmas igazi költői világ teremtésére, mesterkéltsége, az élettől való eltávolodottsága miatt. A Helység kalapácsa ezért nemcsak műfaj- és stílusparódia, hanem egy új költészeteszmény. Annak a köznapi realitáson túli, költői világnak a megteremtéséhez, amely igazi, esztétikai tapasztalatban akarja részesíteni az embereket (amely a képzelet teremtő ereje által az emberi kiteljesedésnek a valóságban rejlő lehetőségeit tudja megmutatni), olyan nyelv szükséges, amely átsegíti az olvasókat ebbe a világba. Ezért Petőfi az élettelen, mesterkélt, "kényes" irodalmiassággal a természetesség és az őszinteség esztétikáját állította szembe.


Találat: 1969