online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A héber írasbal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A héber írás

Az egész kabbala számára a héber ábécé szolgál kiindulási alapul. A héber írásmód huszonkét jellel rendelkezik, melyeknek sorrendje nem véletlenszer 252j98c 69;. Minden bet 252j98c 69; megfelel egy számnak és több más jelképnek.

Minden a héber nyelvben használt jel a Jod bet 252j98c 69;b 252j98c 3 252j98c 7;l vezethet 252j98c 3 252j98c 7; le, ahogy err 252j98c 3 252j98c 7;l nemsokára szót ejtünk. A következ 252j98c 3 252j98c 7; séma szerint keletkeztek a Jod szóból :

 1. Három anya:

A

(Alef)

M

(Mem)

S

(Sin)

 1. Hét kett 252j98c 3 252j98c 7;s jel (kett 252j98c 3 252j98c 7;s, mivel két hangot fejeznek ki: egy pozitívat - er 252j98c 3 252j98c 7;set, és egy negatívat - gyengét)

B

(Bet)

G

(Gimel)

D

(Dalet)

K

(Kaf)

P

(Pe)

R

(Res)

T

(Tav)

 1. Tizenkét egyszer 252j98c 69; jel, melyek a többi bet 252j98c 69;t alkotják. Minden héber bet 252j98c 69; három fogalmat képvisel. Ezt a következ 252j98c 3 252j98c 7; áttekintésben figyelhetjük meg:

Sorszám-
név

Hieroglifa

Név

Saját
bet 252j98c 69;ink

Kabbalisztikus
érték

Számérték
megfelel 252j98c 3 252j98c 7;je

1.

Alef

A

Anya

1

2.

Bet

B

kett 252j98c 3 252j98c 7;s

2

3 252j98c .

Gimel

G

kett 252j98c 3 252j98c 7;s

3 252j98c

4.

Dalet

D

kett 252j98c 3 252j98c 7;s

4

5.

He

E

egyszer 252j98c 69;

5

6.

Vav

V

egyszer 252j98c 69;

6

7.

Zajin

Z

egyszer 252j98c 69;

7

8.

Chet

H

egyszer 252j98c 69;

8

9.

Tet

T

egyszer 252j98c 69;

9

10.

Jod

J

egyszer 252j98c 69;
és eredet

10

11.

Kaf

K

kett 252j98c 3 252j98c 7;s

20

12.

Lamed

L

egyszer 252j98c 69;

3 252j98c 0

13 252j98c .

Mem

M

Anyag

40

14.

Nun

N

egyszer 252j98c 69;

50

15.

Samech

S

egyszer 252j98c 69;

60

16.

Ajin

Gh

egyszer 252j98c 69;

70

17.

Pe

P

kett 252j98c 3 252j98c 7;s

80

18.

Cade

C

egyszer 252j98c 69;

90

19.

Kof

K

egyszer 252j98c 69;

100

20.

Res

R

kett 252j98c 3 252j98c 7;s

200

21.

Sin

S

Anya

3 252j98c 00

22.

Tav

T

kett 252j98c 3 252j98c 7;s

400

A héber jelek kombinálása egyben a számok és gondolatok kombinálását is jelenti. Ebb 252j98c 3 252j98c 7;l keletkezett a tarot. Minden jel többé-kevésbé kapcsolatban áll az Univerzum alkotó er 252j98c 3 252j98c 7;ivel. Mivel ezek az er 252j98c 3 252j98c 7;k képesek három világban pszichikai, asztrális, és tipikus - feloldódni, ezért minden bet 252j98c 69; kezdeti és végpontja sok kapcsolatnak. A héber jelek kombinálása magára az Univerzumra való hatást jelenti.

Ezért a héber kifejezések mágikus formulákban és ceremóniákon találhatók meg. Most, amikor általánosságban megismerkedtünk a héber bet 252j98c 69;kkel, meg kell ismernünk mind a huszonkét jel jelent 252j98c 3 252j98c 7;ségét és kapcsolatait.

Lenainnel együtt vessünk egy pillantást minden Istenre, angyalra és szefirára vonatkozó bet 252j98c 69;re. Az öreg rabbik, filozófusok és kabbalisták saját rendszerükben a huszonkét jel segítségével magyarázzák a mennyei szférák harmóniáját és befolyását, melyek a régi héberek misztikus bet 252j98c 69;it tartalmazzák.

Ez a jelrendszer a következ 252j98c 3 252j98c 7;ket jelenti:

 1. Az Alef bet 252j98c 69;t 252j98c 3 252j98c 7;l egészen a Jod bet 252j98c 69;ig a láthatatlan világot, azaz az angyalok világát (magasztos intelligenciákat, melyek elfogadják az els 252j98c 3 252j98c 7; örök fény az Atyának tulajdonított áramlatát, melyb 252j98c 3 252j98c 7;l minden kisugárzik).
   
 2. A Kaf bet 252j98c 69;t 252j98c 3 252j98c 7;l egészen az Ajin bet 252j98c 69;ig különféle látható világot tartalmazó el 252j98c 3 252j98c 7;írásokat és angyali csoportokat, azaz asztrális világot, mely Isten Fiának, az Isteni Bölcsességnek van tulajdonítva, mely a végtelen térben számtalan kering 252j98c 3 252j98c 7; mennyei testet hozott létre. Mindezen testek egy intelligencia védelme alatt állnak, mely a Teremt 252j98c 3 252j98c 7; által azért lett felhatalmazva, hogy a mennyei test annak pályáján maradjon, és hogy egyetlen csillag se sértse meg a Teremt 252j98c 3 252j98c 7; által megállapított el 252j98c 3 252j98c 7;írásokat és harmóniát.
   
 3. A Pe bet 252j98c 69;t 252j98c 3 252j98c 7;l egészen a Tav bet 252j98c 69;ig elementáris világot, melyet a filozófusok a Szentléleknek tulajdonítanak. Ez a lények bens 252j98c 3 252j98c 7;je, mely minden teremtménynek lelket és életet biztosít.

Következzék az egyes jelek értelmezése:
 


1.

Alef

megfelel Isten Ehieh els 252j98c 3 252j98c 7; nevének, mely isteni lényegként magyarázható. A kabbalisták azokat nevezik így, akiknek szeme nem tekint annak magasságába. Ain sof világban trónol, a Végtelenben, és ennek ismertet 252j98c 3 252j98c 7;jele Kefer, Korona, melyet angyalok viselnek és amelyet a héberek Hiaot-nakodisnak neveznek, azaz a szentség állatának; ez alkotja az angyalok els 252j98c 3 252j98c 7;, Serafimnek nevezett csoportját.
 


2.

Bet

megfelel Isten Bahir második nevének, mely megvilágítást és fiatalkort jelent. Másodrangú angyalokat - ofanim (mennyei formák vagy kerekek) és cherubim jelöl, melyeknek segítségével Isten káoszt teremtett. Számszer 252j98c 69; jelölés és szefira, melyeknek a Chochma felel meg, egyben teoretikus értelem is.
 


3 252j98c .

Gimel

megfelel Gadol (Magnus, Nagy) nevének. Erelem angyalt, azaz nagyságot és er 252j98c 3 252j98c 7;t, Trónokat jelöl. Ezek közrem 252j98c 69;ködése révén hozzájutunk Isten - Tetra-grammaton, Elohim által - anyagi formájához. Bina mint szefira megfelel a gyakorlati elmének.
 


4.

Dalet

megfelel Dagoul nevének (Insignis, Magasztos). Hasmalin (Fels 252j98c 3 252j98c 7;bbség) angyalait jelöli. Ezek segítségével alkotja meg Isten a test képeit, El-t és minden anyagi alakot. Megfelel a Szerelem és jóság ismertet 252j98c 3 252j98c 7;jelének, Chesed sefirának.
 


5.

He

megfelel Hadom nevének (Formosus, Majestuuosus, Szép, Fenséges). Serafim angyalait jelöli. Ezek segítségével Isten létrehozza Elohim Gibor elementjeit. A szám Pachad, félelem az ítélett 252j98c 3 252j98c 7;l; az ismertet 252j98c 3 252j98c 7;jel megfelel Gebura szefirának, az er 252j98c 3 252j98c 7;nek és hatalomnak.
 


6.

Vav

megfelel Vatbik nevének (Cum splendore, Megáldott ragyogás). Malakim angyalainak hat rendjét, az erényesség kórusát jelöli. Ezek szolgálatának segítségével alkotta meg Isten Elohim kövét és minden olyan dolgot, mely az ásványok birodalmában létezik. Ennek ismertet 252j98c 3 252j98c 7;jele Tif'eret, a Nap és csillogás szefirája.
 


7.

Zajin

megfelel Zakai nevének (Mundus clarus, Ragyogó világ). Az angyalok hét rendjét, Elohim gyermekeit jelöli. Isten ezek segítségével alkotta meg a növények Tetragrammaton Sabaoth-ját és mindent, ami a növényi birodalomban megtalálható. Ismertet 252j98c 3 252j98c 7;jele szefira Necach, gy 252j98c 3 252j98c 7;zelem és igazságosság.
 


8.

Chet

megfelel Ehosid nevének (Misericoris, Könyörületes). Az angyalok nyolc rendjét, René Elohimot, Isten fiait - arkangyalok kórusát jelöli. Szolgálataiknak révén alkotta meg Isten az állat Elohim Sabaoth-ot és az állatok birodalmát. Ismertet 252j98c 3 252j98c 7;jele Hod, dics 252j98c 3 252j98c 7;ség vagy gyönyör 252j98c 69;ség.
 


9.

Tet

megfelel Tehor nevének (Tiszta világ). Az angyalok kilenc rendjét jelöli, melyek az embert születését 252j98c 3 252j98c 7;l kezdve irányítják. Ezt Sadaj és Elhoi, mint az emberiség 252j98c 3 252j98c 7;rangyalai sugározzák ki. Ezek szefirája Jesod, alap.
 


10.

Jod

megfelel Jah nevének (Deus, Isten). Ismertet 252j98c 3 252j98c 7;jele a birodalom és Isten temploma. H 252j98c 3 252j98c 7;söket jelöl, akiknek közrem 252j98c 69;ködésével az emberek intelligenciához, igyekvéshez és Isten dolgainak ismeretéhez jutnak.

- Ezzel ér véget az angyalok világa -
 


11.

Kaf

megfelel a potens elnevezésnek (Hatalmas). El 252j98c 3 252j98c 7;ször a mennyországot - primum mobile - jelöli, azaz a kezdeti okot, mely mindent mozgásba hoz, ami összefügg Isten nevével és amelyet egyetlen jeggyel lehet kifejezni.

Az egyik legmagasztosabb intelligencia, mely irányítja a primum mobilét, azaz a csillagok világának els 252j98c 3 252j98c 7;dleges mennyországát, rá van ruházva egy hármas csoport második személyére, melynek neve Mittatron. Ismertet 252j98c 3 252j98c 7;jele a Fejedelem arcai. Ennek feladata azok bemutatása, akiknek megengedett megjelenni a magasztos Isten szeme el 252j98c 3 252j98c 7;tt.

Ezután következik Orifiel fejedelem végtelen számú alárendelt intelligenciával. A kabbalisták állítják, hogy Mittatron közvetítésével Isten beszélt Mózessel és rajta keresztül minden kisebb hatalmasság az Isteni er 252j98c 3 252j98c 7;k érzékelhet 252j98c 3 252j98c 7; világába jut. Kaf, mint e forma utolsó bet 252j98c 69;je: megfelel Isten mindkét nagyszer 252j98c 69; nevének, melyekb 252j98c 3 252j98c 7;l két héber jel születik: El és Tah. Ezek a másodrend 252j98c 69; intelligenciák felett uralkodnak, irányítják az égbolt állócsillagait, mindenekel 252j98c 3 252j98c 7;tt az állatövek tizenkét jegyét, melyeket a héberek Galgol hamnazelotnak hívnak. Az intelligenciák másodrend 252j98c 69; mennyországának neve Raziel. Annak ismertet 252j98c 3 252j98c 7;jele Isten meglátása és Isten nevetése.
 


12.

Lamed

megfelel Lamnud nevének (Doctus, Tanult). Szintén kapcsolódik Sadaj nevéhez, Isten öt bet 252j98c 69;jének nevéhez; a harmadik mennyországban és a harmadrend 252j98c 69; intelligenciák felett uralkodik, melyet a szaturnuszi szféra irányít.
 


13 252j98c .

Mem

megfelel Meborrak nevének (Benedictus, Megáldott). A negyedik mennyországhoz és Jehovah negyedik nevéhez kapcsolódik; a Jupiter szférában uralkodik. A Jupiter által irányított intelligencia neve Cadkiel. Cadkiel Isten kisugárzását Sebtalies révén fogadja, ekképp az intelligencia átkerül az ötödik rendbe. Mem, a legf 252j98c 3 252j98c 7;bb jel, úgyszintén megfelel az ötödik égboltnak és Isten ötödik nevének és a Mars szféra az uralkodó. Annak az intelligenciának neve, melyet a Mars irányít, Samael. Samael az Isteni kisugárzást Cakiel közrem 252j98c 69;ködésével fogadja és átviszi az intelligencia hatodik rendjébe.
 


14.

Nun

megfelel Nora nevének (Formidabilis, Szörny 252j98c 69;); kapcsolódik még Emmanuel nevéhez, nobiscum deus, Isten velünk van. A hatodik rendben - Nap - uralkodik; a Nap legmagasztosabb intelligenciája Rafael. A bet 252j98c 69; alakja, melyet utolsóként használ, Isten hetedik nevére - Ararita - vonatkozik. Változatlan és hét jelb 252j98c 3 252j98c 7;l áll össze. A hetedik mennyország és Vénusz felett uralkodik. Vénusz intelligenciája Haniel, Isteni szeretet, Igazságosság és Isteni könyörület.
 


15.

Samech

megfelel Isten nyolcadik nevének, Sameknak (Fulciens, Firmans, Támaszkodó, Er 252j98c 3 252j98c 7;lköd 252j98c 3 252j98c 7;). Ennek a Merkur felel meg és a Merkur els 252j98c 3 252j98c 7; intelligenciája, Mikael.
 


16.

Ajin

megfelel Hazad nevének (Fortis, Bátor, Er 252j98c 3 252j98c 7;s). Kapcsolódik Jehovah Sabaoth nevéhez; a kilencedik égbolton uralkodik. Mint csillag ennek megfelel a Hold és a Hold intelligenciája, Gabriel.
 


17.

Pe

megfelel Fode tizennyolcadik nevének (Redemptor, Megváltó, "intellektuális lélek") - lásd Kircher, II., 227. Ez a bet 252j98c 69; tüzet, elemet jelöl, melyben Szalamandrák fészkelnek, továbbá a t 252j98c 69;z intelligenciáját, Serafimot és sok alacsonyabb fokozatot. Nyáron délen uralkodik. Az alkalmazott jel végén leveg 252j98c 3 252j98c 7;t, Cherubimot és sok alacsonyabb fokozatot jelöl. A leveg 252j98c 3 252j98c 7; intelligenciája tavasszal keleten uralkodik.
 


18.

Cade

megfelel a Cadik nev 252j98c 69; univerzális anyagnak (Justus, Igazságos). Ez a jel vizet jelöl, melyben a Nimfák tartózkodnak, és Tharsis intelligencia. Ez 252j98c 3 252j98c 7;sszel uralkodik nyugaton.
 


19.

Kof

megfelel Kados nevének (Sanctus, Szent). Ez a bet 252j98c 69; a Földet jelöli, melyen a Gnómok és a Föld intelligencia, Arial élnek. Télen északon uralkodik. Általa alárendeltek az ásványok és minden élettelen tárgy - lásd Kircher.
 


20.

Res

megfelel Rodeh (Imperans, Uralkodó) és a vegetáció nevének. Az els 252j98c 3 252j98c 7; Isteni alapelvhez van hozzárendelve, mely az animális életre vonatkozik és minden animális lénynek életet ad.
 

21.

Sin

megfelel Sadaj nevének (Omnipotens, Mindenható) és függ a második Isteni alapelvt 252j98c 3 252j98c 7;l (állatok), melyek Kircher szerint minden növényi szubsztanciát az élet csírájával látnak el.
 


22.

Tav

megfelel Techinot (Gratiosus, Könyörületes), a Mikrokozmosz, a harmadik Isteni alapelv nevének, mely életet ad mindennek, ami az ásványi életben megtalálható. Ez a jel jelképe az embernek, mivel úgy képviseli minden létez 252j98c 3 252j98c 7; dolog jelképét, ahogyan az ember végcélja és befejezése a Teremtés aktusának.

A héber bet 252j98c 69;k számérték szerinti felosztása

Egyesek

9

8

7

6

5

4

3 252j98c

2

1

Els 252j98c 3 252j98c 7; világ

Tízesek

90

80

70

60

50

40

3 252j98c 0

20

10

Második világ

Százasok

900

800

700

600

500

400

3 252j98c 00

200

100

Harmadik világ

A következ 252j98c 3 252j98c 7; táblázat azt jelöli, hogy milyen kapcsolatok léteznek e jelek között és milyen ezek misztikus jelent 252j98c 3 252j98c 7;sége.

1.kapcsolat

2.kapcsolat

3 252j98c .kapcsolat

Alef, azaz kebel
Bet, azaz ház
Gimel, azaz teljesség
Ez azt jelöli, hogy Isten nyitott háza a szent könyvekben mint teljesség jelenik meg.

He (ista), út avagy "ez itt?
Vav (Uncinus), Kampó
Zajin (haec) "ez ott"
Chet, élet
Ez az analóg alapelv ezt, vagy egy másik életet jelöl, és egyidej 252j98c 69;leg van jelen azon írásjelekkel, melyek révén maga Krisztus szenteli meg a hív 252j98c 3 252j98c 7;ket, megjelölve így 252j98c 3 252j98c 7;ket azzal, ami reájuk másik életükben vár.

Angyalok világa

Tet, birtok, eltérés
Jod, alapelv
Ez az analóg alapelv szerint azt jelenti, hogy noha ma már ismerünk sok mindent, de nem eleget, és csak egy részét sejtjük a jóslatoknak. Ha rászolgálunk arra, hogy érezzük Krisztust, akkor mi megismerjük a jóságot.


4.kapcsolat

5.kapcsolat

6.kapcsolat

Kaf, kéz, irányítás
Lamed, félelem
Kézzel érthet 252j98c 3 252j98c 7; a m 252j98c 69;, szívvel és irányítással a megfontolás az érzékelés alapján. Hiszen semmit sem tehetünk megfontolás nélkül.

Mem, ex ipsis, csakis magukból
Nun, sempiternum
Samech, adiutorium, segédforrás
Ez az analógia alapján azt jelenti, hogy az embereknek muszáj kizárniuk a különféle bet 252j98c 69;ket, melyek az örök élethez szükségesek.

A szférák és elemek világa.

Ajin, szemöldök, szem
Pe, száj
Cade, igazság
Ez azt jelenti, hogy a Szentírás forrás vagy szem, mely magában 252j98c 3 252j98c 7;rzi az összes dolog eredetét, melyet az Istenek szája teremtett meg.


7.kapcsolat

Kof, bekapcsolás, hang
Res, fej
Sin,fogak
Tav, mikrokozmosz
Ez azt jelenti, hogy a fej bekapcsolása és alkalmassága a fogak jellemzésével történik. Valódi artikulált hang csak a fogak közrem 252j98c 69;ködésével lehetséges, és a szöveg jelei révén eljutunk Krisztushoz, mindennek és az örök birodalomnak fejéhez.

Földi élet

/Papus: Kabbala/


Találat: 2303


Felhasználási feltételek