online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Katona József

irodalom

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS
Katona József és a korabeli színjatszas
József Attila 1905-1937
A MEGSZAKÍTOTTSÁG ALAKZATAI AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN elhallgatas, kihagyas, nézőpontvaltas
AZ ELÉGIA MODERN VÁLTOZATA
A XX, SZÁZADI ÉN-ELBESZÉLÉS
IMITÁCIÓ A FELVILÁGOSODÁS LÍRÁJÁBAN
TÁRGYIAS INTELLEKTUALIZMUS A MAGYAR LÍRÁBAN
A DRÁMAI KÖLTEMÉNY MŰFAJA
Katona József
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Katona József

A Bánk bán címü tragédia szerkezetének elemzése

Katona József a Bánk bán címü tragédiáját 1815-ben írta az Erdélyi Múzeum pályázatára. Semmit sem von le a mü értékeiböl az, hogy a bírálóbizottság említést sem tett róla. Az utókor remekmünek nyilvánította, mert szereplöi gazdagon jellemzett személyiségek, s a darabban úgy tárul fel a magyar történelem egy szakasza, hogy a nemzeti lét sorskérdéseire és az egyes ember létproblémáira is válaszokat kaphatunk. Talán meglepö, hogy egy 24 éves fiatalember a l 151i89b egnehezebb müfajok egyikében ilyen érett müvel lép elö, de tudnunk kell, hogy Katona mögött gazdag színpadi tapasztalatok álltak. Pesti joghallgató korában eleinte statiszta a Nemzeti Színházban, aztán egyre jelentösebb szerepeket játszik, késöbb rendez is, majd pedig drámákat fordít, átdolgoz, és eredeti müveket ír. Jól ismeri tehát a színpad törvényeit, ezért tud sodró cselekményü, tömör szerkezetü darabot formálni. Tudjuk, hogy ismerte Schiller és Shakespeare müveit, s ezeknek a hatása érzödik is a Bánk bánon.

Katona a 13. Századi magyar történelem egyik eseményét, 2. Endre király feleségének meggyilkolását választja témául. Ha történelmi dokumentumdrámát írt volna, joggal marasztalhatnánk el a tények hütlen kezelésében, de katona számára a múlt más miatt fontos. Számára a múlt olyan forrás, amelyböl merítve saját kora problémáira (az idegen hatalom érvényesülése az országban; a megoldatlan jobbágykérdés) keresheti a választ, ezért a müvészi igazság kedvéért túllép a történelmi igazságon. (tudjuk, hogy a királynét nem Bánk bán ölte meg, hanem egy pilisi vadászat során Bánk veje és Péter ispán kaszabolta le.)A Bánk bán hagyományos szerkezetü tragédia. Elnevezése is mutatja, hogy olyan cselekményszervezési elv érvényesül benne, amelyet az ókori tragédiáktól kezdve alkalmaztak a szerzök. Elemeit (expozíció, bonyodalom, cselekmény, tetöpont, megoldás) viszont többféleképpen lehet kezelni, s Katona müvészi erejét bizonyítja, hogy egyénített módon építi fel ezekböl müvét.

Az expozíció a mü bevezetö része. Arra szolgál, hogy megismertesse a nézövel a történelmi kort, a helyszínt és a szereplöket. Az expozíció készíti elö és bontakoztatja ki a drámai szituációt, amelynek az a lényege, hogy feszültség keletkezik a szereplök között.

A Bánk bán expozíciója hosszabb, mint ahogy az más drámákban megfigyelhetö: magában foglalja az elöversengést és az egész elsö szakaszt (felvonást). Katona müvére az jellemzö, hogy fokozatosan adja az információkat, ezért a darab kezdetén a nézö nehezen érti az eseményeket, de aztán egyre inkább magával ragadja a cselekmény lendülete. Az országjáró körútjáról titokban visszaérkezö föhös megdöbbenve értesül a békétlen föurak panaszairól, s maga is tanúja lesz annak, hogy feleségét Ottó, a királyné öccse megkörnyékezi. Hogy nagyformátumú személyiség, azt már színre lépése elött megtudjuk a többi szereplö szavaiból. Eleve felzaklatott lélekkel érkezik haza, hiszen az országban jajt s bánatot talált, mégis megkísérel nyugalmat eröltetni magára. Nem akar elhamarkodottan cselekedni, elöször meg akarja ismerni a körülményeket. Nem sejtheti, hogy késlekedése hozzájárul személyes tragédiájához.

A bonyodalom néha egyetlen esemény, amely elindítja a szembenálló felek nyílt küzdelmét néha, azonban mint a Bánk bánban is egy folyamat eredménye, amikor a föhösben tudatosul helyzete, s erkölcsi elveit adná fel, ha nem vállalná a küzdelmet igaza érvényesítésére. Katona drámájában kettös bonyodalom jön létre. Bánk bánnak, az ország nádorának, a politikusnak fel kell vennie a harcot Gertrudisszal, aki az idegen hatalmi érdekek képviselöje, s Bánknak, a magánembernek fel kell vennie a harcot a Gertrudisz támogatását élvezö Ottóval családi élete tisztaságának védelmében. Ekkor értjük meg, miért volt szüksége Katonának az átlagosnál hosszabb, rengeteg információt adó expozícióra. A kettös bonyodalom próbára teszi a nézö figyelmét, s szükség van arra, hogy minden részletmozzanat kellöen indokolt legyen.

A cselekmény kibontakozása a hagyományos szerkezet elemei közül mindig a legterjedelmesebb. Vannak a feszültséget növelö és vannak késleltetö mozzanatok ebben a szakaszban, de végeredményben az események egyre közelebb visznek a végsö összecsapáshoz. Bánknak a békétlenek gyülésén sorolja elö Petur a nemesség sérelmeit, a merániak érdekeinek érvényesülését, a megaláztatásokat. A nagyúr Tiborc panaszából döbben rá a jobbágyok mérhetetlen nyomorára. Ez az élménye jelentösen hozzájárul elhatározásának, megérlelödéséhez. Tragédiáját sietteti, hogy Melinda elcsábításának körülményeit nem ismeri, és indulataitól vezéreltetve igazságtalanul dönt felesége sorsáról.A tetöpont az a cselekménymozzanat, amelyben a szembenálló erök eljutnak a végsö összecsapás pillanatáig: Bánkban egyre inkább tudatosul Gertrudisz bünössége, s amikor a negyedik szakasz, (felvonás) végén szembefordulnak egymással, összecsapásuk elkerülhetetlen. Katona mesterien építi fel ezt a jelenetet, élve a fokozás eszközeivel. A királyné kezdetben, hatalma tudatában dölyfösen válaszolgat Bánk szavaira, de amikor a nagyúr szemébe vágja, hogy segítette Ottót Melinda elcsábításában (lábat ád a bujálkodónak) már dühödten hazugnak nevezi a férfit, majd átkozódásba fordulnak szavai, amikor Bánk nöi hiúságában sérti meg (kenöcsli testét-lelkét). Az asszony akkor ragad tört, amikor Bánk ezt kiáltja Ottónak:

Örökre átkozott légy, átkozott

És átkozott a hely, melyben megszülettél!

A hazafias érzületében is megbántott királyné megölné a nagyurat, de az, kitekervén kezéböl a tört, agyonszúrja.

A megoldás vagy végkifejlet a cselekményt lezáró esemény, amelyben rohamosan csökken a tetöpontig ívelö feszültség, s benne elcsitulnak az indulatok. Ez általában rövid terjedelmü, Katonánál viszont egy egész felvonásnyi (az ötödik szakasz). De nemcsak terjedelmileg szokatlan ez a rész, hanem azért is, mert a klasszikus tragédiák általában a föhös halálával végzödnek, itt viszont Bánk életben marad. Hiába szolgáltat azonban igazságot neki 2. Endre király, tragédiája kiteljesedik. A tündéri láncokat, a szeretet láncait nem sikerült, elszakítani.


Találat: 7152