online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

Az emberi jogok védelme az ENSZ keretében, valamint az afrikai és amerikai kontinensen


Az emberi jogok védelme az ENSZ keretében, valamint az afrikai és amerikai kontinensen I. Az emberi jogok védelme az ENSZ keretében: Az emberi jogok eredetét illetöen még máig nem dölt el a vita: đKovács István szerint az emberi


Az allam fogalma és keletkezése. Az allamkapcsolatok.


Az állam fogalma és keletkezése. Az államkapcsolatok. Az állam keletkezésének folyamatát a nemzetközi jog nem szabályozza, nincs elöírás, hogy az államnak milyen módon, milyen eljárással kell létrejönnie. Az új állam keletkezése jogi tény


A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. A nemzetközi pénzügyi szervezetek. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség.


A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. A nemzetközi pénzügyi szervezetek. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. I. ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet): A szervezet 1919-ben jött létre, alapokmánya az I. vh.-t lezáró békeszerzödések melléklet


Az allam megszünése, az allamazonossag


Az állam megszünése, az államazonosság I. Az állam megszünése: Az állam megszünése nem mindig jogon kívüli jelenség, ugyanis az államot idegen hatalom eröszakos ténye is megszüntetheti. ilyen jogellenes állammegsz&


Az Állandó Valasztott (Nemzetközi) Bírósag


Az Állandó Választott (Nemzetközi) Bíróság Az 1. hágai békekonferencián az orosz delegáció jogi tanácsadójának Fjodor Fjodorovics Martensznak a javaslatára az orosz delegáció elöterjesztett egy elképzelést, hogy az ott megjelent összes áll


Az allamelismerés fogalma és joghatasai, terjedelme, módjai és formai


Az államelismerés fogalma és joghatásai, terjedelme, módjai és formái Az állam keletkezésével szükségképpen felvetödik az elismerésének problémája, amely a nemzetközi jogközösségbe való beilleszkedését rendezi. Az elismerés a már elöb


Revíziós politika és területgyarapodas a Horthy-korszakban


Revíziós politika és területgyarapodás a Horthy-korszakban Az 1920-ban megtartott választások eredményeként létrejött a Magyar Nemzetgyülés, amely március 1. napján Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választotta meg, az államforma t


A nemzetközi jog fogalma, sajatossagai, és elhatarolasa mas jogterületektöl


A nemzetközi jog fogalma, sajátosságai, és elhatárolása más jogterületektöl I. A nemzetközi jog: a jogalanyok (az államok vagy nemzetközi szervezetek) között jogalkotási szándékkal létrejött akarat-megegyezésböl származó olyan magata


Az eröszak tilalma, az agresszió meghatarozasa az ENSZ Közgyülés hatarozata szerint. A Nicaragua elleni katonai jellegü akciók ügye.


Az eröszak tilalma, az agresszió meghatározása az ENSZ Közgyülés határozata szerint. A Nicaragua elleni katonai jellegü akciók ügye. I. Az eröszak tilalma: Az elv fokozatosan alakult ki. Amíg a szuverenitás ismérve volt a


A szarmaztatott felelösség lényege és esetei


A származtatott felelösség lényege és esetei ˇ        Segítség a jogellenes cselekményben ˇ        Irányítás és ellenörzés (pl. protektorátus, katonai megszállás


Jogi alapismeretek kérdései


Jogi alapismeretek kérdései 1.     Jog fogalma (a három fogalmi ismérv ). A jog olyan magatartási szabály, amelyet az állam, illetve erre rendelt szervei alkotnak meg, és amelynek be nem tartása esetén az állam


A tényleges kormanyok fajai, elismerésének joghatasai és feltételei


A tényleges kormányok fajai, elismerésének joghatásai és feltételei I. Elismerés szempontjából a kormány lehet: 1) de jure: vagy más néven legális kormány, mely az alkotmánynak megfelelö módon szerezte meg a hatalmat, ez a kormány nem


A jóvatétel (reparació)


A jóvátétel (reparáció) A jóvátétel (reparáció) - mint a jogellenes magatartás következménye - gyüjtöfogalom, magában foglalja mindazokat az intézkedéseket, amelyek a jogsérelem eltüntetéséhez szükségesek. Így az állhat: đ az er


A védett személyek köre és nemzetközi jogi védelmük haborúban


A védett személyek köre és nemzetközi jogi védelmük háborúban A humanitárius nemzetközi jog alatt azokat a szabályokat értjük, amelyek a háború áldozatainak a védelmére szolgálnak, ez az ún. genfi jog. Ezen jog által védett személyek helyzetére


Az 1947 évi parizsi magyar békeszerzödés


Az 1947 évi párizsi magyar békeszerzödés A békeszerzödés megkötése elött Magyarországnak tisztáznia kellett a békecélokat, tehát, hogy milyen álláspontot képviseljen a kormány Párizsban. Az 1945. évi választásokon létrejött egy k


A menedékjog a nemzetközi jogban


A menedékjog a nemzetközi jogban Menedékjog az államnak az a joga, hogy az üldözött személyek részére védelmet nyújthat és kiadásukat más állam részére megtagadhatja. Attól függöen, hogy az állam hol nyújtja a menedéket lehet: đ terület


A diplomaciai képviselet személyzete, feladata. A diplomaciai megbízatas.


A diplomáciai képviselet személyzete, feladata. A diplomáciai megbízatás. I. A diplomáciai képviselet személyzete: Diplomaták: Ide tartozik a képviselet vezetöje és az érdemi, ügyintézö munkát végzö beosztottak. A diplomatá


A Duna jogi helyzete


A Duna jogi helyzete A Dunán való szabad hajózás elvét az 1815. évi Bécsi Kongresszus után az 1856. évi Párizsi Kongresszus erösítette meg. A párizsi konferencián hozták létre az európai nagyhatalmak és Törökország képviselöibö


A be nem avatkozas elve és a beavatkozas jogellenességét kizaró körülmények


A be nem avatkozás elve és a beavatkozás jogellenességét kizáró körülmények I. A be nem avatkozás elve az állam külsö és belsö szuverenitását védi az idegen behatásokkal szemben. Intercesszió = barátságos tanácsadás Intervenció


Közös tulajdon esetén önmagaban a tulajdoni aranytól eltérö hasznalat nem vezethet a többletterület elbirtoklasahoz


BH1991. 431. Közös tulajdonban álló ingatlan használata tárgyában létrejött megállapodás nem akadálya annak, hogy a megállapodásnál figyelembe vett körülmények lényeges megváltozása esetén az érdekelt fél a bíróságtól újabb elrendezést és töboldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Felhasználási feltételek