online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE TÉMAKÖR


A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE TÉMAKÖR 1. Határozza meg a közigazgatás fogalmát és alapvető feladatát. Mutassa be a közigazgatás szervezetrendszerének kettősségét. Határ


A munkaidő és a pihenőidő


A munkaidő és a pihenőidő             6.1. Munkaidő             Munkaidő az az időtartam, ami alatt a munkavállaló jogosult és köteles is munkát végezni, ill. munkavégzés céljából rendelkezésre állni.             A munkaidő napi 8


A bizonyítas altalanos szabalyai


A bizonyítás általános szabályai 1. A bizonyítás fogalma, tárgya, célja, A bizonyítás fogalma: az eljárásban résztvevö hatóságok és más résztvevök megismerö tevékenysége, melynek során egy múltbeli eseményt próbálna


KÖZTISZTVISELŐI JOGVISZONY


KÖZTISZTVISELŐI JOGVISZONY 1.      TÉTEL: Sorolja fel a közszolgálat jellemzöit és ismertesse a közszolgálati jogviszony alanyait! Közszolgálat: Munkavégzés céljából létesített különleges jogvisz


Büntetöeljarasi kényszerintézkedések


Büntetöeljárási kényszerintézkedések 1. A kényszerintézkedések fogalma, csoportosítása A hatóságok a büntetöeljárás során az eljárás sikeressége érdekében felkutatják és biztosítják a büntetöjogi felelösség megá


Az egyes bizonyítasi eszközök


Az egyes bizonyítási eszközök 1. Tanúvallomás A Be. 79. § alapján, tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényröl tudomása lehet. A tanú: az a személy, akinek a büntetöeljárásban releváns ismeret vagy információ


VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK


VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1. A piacgazdaság és a vállalkozások             1989. október 23-án kihirdetésre került az új Magyar Alkotmány, az 1989. évi XXXI. tv, amellyel a rendszerváltozás jogi alapjai megteremtődtek.           


Külön eljarasi szabalyok


Külön eljárási szabályok   1. A fiatalkorúak elleni eljárás A fiatalkorúval szemben az eljárást az életkori sajátosságainak figyelembe vételével, és úgy kell lefolytatni, hogy az elösegítse a fiatalkorúnak a törvények iránti


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI 1. Mutassa be az állam szerepét és a Magyar Köztársaság államszervezetét! Az állam olyan intézmények rend


A büntetöeljaras megindítasa nyomozassal


A büntetöeljárás megindítása nyomozással 1. A nyomozás megindításának alapja A Be. 170. §-a alapján nyomozás az ügyésznek vagy a nyomozó hatóságnak hivatali hatáskörében, valamint a nyomozó hatóság tagjának hivatali minösé


Polgari jog tulajdonvédelmi eszközei


Polgári jog tulajdonvédelmi eszközei   I./ Önhatalom: a tulajdonos a birtokvédelem szabályai szerint önhatalommal is kizárhat, vagy elháríthat minden olyan jogellenes behatást, mely a tulajdonjog gyakorlását akadályozza, korlátozza, v.


A munkavégzés szabalyai


A munkavégzés szabályai             A munkavégzés szabályai a munkáltató és a munkavállaló jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Munkáltató kötelezettségei:             - a munkavállsló foglalkoztatása a munkaszerződésben megahtározo


A munkaügyi jogvita


A munkaügyi jogvita             A munkáltató és a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos igényének érvényesítésére munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A munkaügyi jogvitában bíróság jár el. A felek a bírósági eljárás előtt azonban békéltet


AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK


AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK TÉMAKÖRBŐL 1. Határozza meg az államháztartás fogalmát, mutassa be az államháztartás funkcióit. Az államháztartás fogalma Az


Polgari eljaras jog


Polgári eljárás jog 1./ A magyar Polgári Jogrendszer: A polgári jogviszonyok legalapvetőbb szabályait a kódexigényű Polgári Törvénykönyv (Ptk.) az 1959 évi IV. tv. szabályozza. (közel 30-szor módosították.) Hat részből áll (+ címek és fej


EGYES SZERZŐDÉSFAJTÁK


EGYES SZERZŐDÉSFAJTÁK             3.1. Az adásvétel        Az adásvételi szerződés a legáltalánosabban előforduló szerződéstípus. Szükségleteink kielégítésének nagy része adásvételi szerződések útján bonyolódik. Fontos


A büntetöügyekben eljaró hatósagok


A büntetöügyekben eljáró hatóságok 1. A bíróság, az ügyészség és a nyomozóhatóság A bíróság A bíróságok feladata az igazságszolgáltatás, továbbá döntéshozatal a szabadságelvonással és szabadság korlátozással járó kényszerint


A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépszerkezettan


OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 52 5442 05 Gépszerkesztö technikus A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai:   Gazdasági, munkajogi, munka- és környeze


A büntetöeljarasban részt vevö személyek


A büntetöeljárásban részt vevö személyek A büntetöeljárásban részt vevö személyek azok a hatósági- és magánszemélyek, akiknek büntetö eljárási jogaik és kötelezettségeik lehetnek, és a büntetöeljárás során elj


JOGI ALAPISMERETEK AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPÍTÉSE


JOGI ALAPISMERETEK AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPÍTÉSE 1. Az államhatalmi ágak megosztása A modern jogállamok szervezete bonyolult képződmény, a gyakran eltérő szervezeti formák ellenére mégis jól megfigyelhető egy rendező elv. Ez az államhatalmi áoldal:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15

Felhasználási feltételek