online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

AZ NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOG ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS A KODIFIKÁCIÓ


Az nemzetközi környezetvédelmi jog általános elvei és a kodifikáció Általános elvek Az ENSZ 1972-ben Stockholmban tartott környezeti konferenciáján elfoga­dott deklaráció kinyilvánította egyrészt a természeti erőforrások kiaknázá­sának


A NEMZETKÖZI SZOKÁSJOG FOGALMA


A nemzetközi szokásjog fogalma A nemzetközi szokásjog klasszikus meghatározása a Nemzetközi Bíróság Statútumában található, mely a bíróság által alkalmazandó források között megemlíti "a nemzeti szokást, mint a jog gyanánt elismert ált


KÖTELEZETTSÉGSZEGÉS ÉS FELELŐSSÉG MÁS ÁLLAM NEMZETKÖZI JOGSÉRTÉSÉÉRT?


Kötelezettségszegés  és felelősség más állam nemzetközi jogsértéséért? A NEMZETKÖZI JOGSÉRTÉS FOGALMA A Nemzetközi Jogi Bizottság tervezete szerint: "Az állam nemzetközi jogsértése az, ha a)      a cselekvés


Közös tulajdon természetbeni megszüntetése iranti kereseti kérelem elbíralasanal a bírósagnak vizsgalnia kell az ingatlan adottsagait, és törekednie k


Közös tulajdon természetbeni megszüntetése iránti kereseti kérelem elbírálásánál a bíróságnak vizsgálnia kell az ingatlan adottságait, és törekednie kell az érdekek összhangjának a megteremtésére is. II. A megosztással kialakított ingatlanok térm


A KONZULI JOG


A konzuli jog A konzuli képviselet A konzuli kapcsolatok jogát az 1963. évi bécsi egyezmény szabályozza, melyhez - Magyarország vonatkozásában - több mint 30 két­oldalú konzuli szerződést kell hozzátenni. Ezenkívül a konzuli jogot is érin­t


A LESZERELÉS TÖRTÉNETE


A leszerelés története A háborúkat lezáró békeszerződésekben gyakran kötelezték a legyőzött államokat olyan intézkedések megtételére, melyeket jelenleg a leszerelés körébe sorolnánk. Pl. a vasvári béke (1664) várak lerombolását rendelte


A DELICTA IURIS GENTIUM ÜLDÖZÉSE


A delicta iuris gentium üldözése Bár a nemzetközi közösség nemzetközi szerződésekkel, valamint a nem­zetközi jog általános szabályainak szintjén elvileg elfogadja a delicta iuris gentium intézményét, azaz a termé­szetes személyeknek a


Ha a közös tulajdon természetben megosztas útjan nem szüntethető meg, a bírósagnak arra kell törekednie, hogy az egyik tulajdonostars a masik tulajdon


Ha a közös tulajdon természetben megosztás útján nem szüntethető meg, a bíróságnak arra kell törekednie, hogy az egyik tulajdonostárs a másik tulajdonostárs hányadát magához váltsa. A házingatlant birtokában tartó tulajdonostárs anyagi helyzetétő


A NEMZETKÖZI- ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK


A nemzetközi- és a nem nemzetközi fegyveres összeütközések A nemzetközi fegyveres összeütközés és a nem nemzetközi fegyveres összeütközés közötti különbség elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az erőszak tilalmának elve csak a nemzetkö


A NEMZETKÖZI BÉKE ÉS BIZTONSÁG VESZÉLYEZTETÉSE, MEGSZEGÉSE ÉS TÁMADÓ CSELEKMÉNYEK ESETEIBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS


A nemzetközi béke és biztonság veszélyeztetése, megszegése és támadó cselekmények eseteiben alkalmazandó eljárás A nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos ENSZ-feladatok legalább négy csoportba sorolhatók: a viták békés


A NEMZETKÖZI JOGSÉRTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI


A nemzetközi jogsértés jogkövetkezményei A nemzetközi felelősségi jogviszony tartalma alatt azokat a jogi következményeket értjük, melyek a nemzetközi jogsértést elkövető államra hárulnak, azaz melyek teljesítését a sértett állam vagy államo


AZ EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI RENDSZERÉNEK MEGJELENÉSE, FEJLŐDÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI


Az emberi jogok nemzetközi rendszerének megjelenése, fejlődése és következményei Az emberi jogok nemzetközi szabályozása lényegében 1945-ben az ENSZ Alapokmányának elfogadásával kezdődött, tehát alig több mint 50 éves múltra tekinthet v


A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETEI


A nemzetközi kapcsolatok elméletei A nemzetközi kapcsolatok elmélete, mint önálló tudományág a II. világháború után alakult ki az USA-ban és onnan terjedt el a világ más részeibe - különösen Nyugat-Európába. Realista irányzat és


A NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS FOGALMA, ELNEVEZÉSEI ÉS FAJAI


A nemzetközi szerződés fogalma, elnevezései és fajai FOGALMA Az 1969-es bécsi egyezmény szerint  "a szerződés államok között írásban kötött és a nemzetközi jog által szabályozott megállapodást jelent, tekintet nélkül arra, hogy eg


A VITÁK BÉKÉS ELINTÉZÉSE AZ ENSZ KERETÉBEN


A viták békés elintézése az ENSZ keretében A nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos ENSZ-feladatok legalább négy csoportba sorolhatók: a viták békés rendezése, a béke veszé­lyeztetése, megszegése és támadó cselekmények e


A NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK JOGÁNAK FEJLŐDÉSE ÉS KODIFIKÁCIÓJA


A nemzetközi szerződések jogának fejlődése és kodifikációja A nemzetközi jogalkotásnak két módja van: egyrészt nemzetközi szerződések megkötése, másrészt a nemzetközi jog általános szabályainak kialakítása. A nemzetközi szerződés a nemze


A LÉGIKÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA


A légiközlekedés biztonsága A légiutasok és repülőgépek elleni terrortámadások gyakorisága (közel 1000 ügy) és különösen a látványos akciók szükségessé tették a légikalózkodás elleni nemzetközi fellépést, az ilyen bűncselekmények megelő


A IUS AD BELLUM-TÓL AZ ERŐSZAK TILALMÁIG


A ius ad bellum-tól az erőszak tilalmáig A XX. század nemzetközi jogának legfontosabb vívmánya az, hogy jogilag megszüntette az erőszak alkalmazásának lehetőségét a nemzetközi közösség tagjai között, és ezzel a nemzetközi jogot elvileg


Közös tulajdon megszüntetése esetén a bírósag a közös tulajdon targyait vagy azok egy részét csak megfelelő ellenérték fejében adhatja egy vagy több t


Közös tulajdon megszüntetése esetén a bíróság a közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét csak megfelelő ellenérték fejében adhatja egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába. A megfelelő ellenérték meghatározása a bíróság feladata. Ennek érdeké


A volt hazastarsi közös lakas hasznalatat rendező ítélet utan a közös tulajdon megszüntetésénél iranyadó szempontok [Ptk. 148. §, 296. § (1) bek., PK


A volt házastársi közös lakás használatát rendező ítélet után a közös tulajdon megszüntetésénél irányadó szempontok [Ptk. 148. §, 296. § (1) bek., PK 10. sz., Csjt. 31. §]. A peres felek 1972-ben kötöttek házasságot. Együttélésük alatt szereztéoldal:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15

Felhasználási feltételek