online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK FOGALMA


A nemzetközi szervezetek fogalma Napjainkban a nemzetközi kapcsolatok elképzelhetetlenek nemzetközi szervezetek nélkül. Prima facie a nemzetközi szervezet fogalma egyértel­mű: a nemzetközi életben részt vevő, a nemzetközi kapcsolatok sa


A FOLYAMI HAJÓZÁS NEMZETKÖZI JOGI SZABÁLYOZÁSA


A folyami hajózás nemzetközi jogi szabályozása Mint a történeti rész bemutatta, a nemzetközi folyami jog kialakulása és fej­lődése az általános nemzetközi jogon alapuló szabad hajózás elvének kö­szönhető. A folyami hajózás jelentőségének


A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG ELJÁRÁSA


A Nemzetközi Bíróság eljárása Az eljárás megindítása Az eljárás vagy a kompromisszum, illetve külön megállapodás közlésével, vagy írás­beli keresettel indulhat. Az utóbbi akkor alkalmazha­tó, ha a Nemzetközi Bíróság joghatóságát joghatós


A DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK LÉTESÍTÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE


A diplomáciai és konzuli kapcsolatok létesítése, működése és megszűnése A ius legationis A ius legationis (követségi jog) alatt a követek küldésének és fogadásának jogát értjük (aktív és passzív követségi jog). A ius legationistól meg


AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYE: AZ EMBERI JOGOK VÉDELMI MECHANIZMUSA


Az emberi jogok európai egyezménye: az emberi jogok védelmi mechanizmusa Az 1950. évi európai egyezmény (és fakultatív jegyzőkönyvei) emberi jogi katalógusa sok vonatkozásban emlékeztet a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi


A SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA


A szerződések módosítása Ha a szerződés élettartama hosszú, a dolog természete szerint gyakran felmerül a módosítás szükségessége. A szerződéseket, amennyiben a felek meg kívánják őrizni, hatályban akarják tartani, időről időre hozzá ke


AZ HONOSSÁG A NEMZETKÖZI JOGBAN


Az honosság a nemzetközi jogban A honosság fejezi ki a jogi személyek meghatározott államhoz való kap­csolódását, így sok szempontból hasonlóságot mutat az állampolgársággal. A jogi személyek honossága mellett meg kell említeni az egyes


AZ ÖSSZETETT ÁLLAMOK


Az összetett államok Az államok többsége, így Magyarország is az unitárius állam kategóriájába tartozik, mely azt jelenti, hogy az ilyen államnak nincsenek az államiság bizonyos jegyeit hordozó területi egységei. A történelem és más tény


A NEMZETKÖZI FELELŐSSÉG PARADOXONA, A FELELŐSSÉG KODIFIKÁCIÓJA


A nemzetközi felelősség paradoxona, a felelősség kodifikációja A NEMZETKÖZI FELELŐSSÉG A NEMZETKÖZI JOGRENDBEN Minden jogrend jogi következményeket kapcsol szabályainak megsértéséhez, a jogsértőnek helyt kell állnia jogellenes m


A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG ÍTÉLETEI ÉS AZ ÍTÉLETEK VÉGREHAJTÁSA


A Nemzetközi Bíróság ítéletei és az ítéletek végrehajtása A Nemzetközi Bíróság ítéletei A Bíróság tanácskozása Miután az elnök a tárgyalást berekesztette, a Bíróság ítélethozatalra visszavonul. A Bíróság tanácskozásai titkosak. Az íté


AZ ANTARKTISZ


Az Antarktisz Az 1959. évi washingtoni szerződéssel az Antarktisz különböző részeire bejelentett és néha egymást részben keresztező területi igények realizálódása helyett sajátos vonásokat mutató nemzetközi rezsim jött létre. E 30 év


AZ ÁLLAMELISMERÉS


Az államelismerés AZ ÁLLAMELISMERÉS FOGALMA Az államelismerés a már létező állam (az elismerő állam) olyan egyoldalú aktusa, mellyel a maga vonatkozásában kifejezetten vagy hallgatólagosan államként elfogadja az újonnan létrejött


A NEMZETKÖZI JOG ÉS A BELSŐ JOG VISZONYA


A nemzetközi jog és a belső jog viszonya Nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi közösség tagjai - elsődlegesen és döntő mértékben az államok - közötti kapcsolatokat, viszonyokat szabályozó jogi normák rendszere. Belső jo


A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG MINT INTÉZMÉNY


A Nemzetközi Bíróság mint intézmény A Nemzetközi Bíróság összetétele A Nemzetközi Bíróságnak 15 bírája van, mely testületben mint egészben biztosítani kell a civilizáció nagy alakzatainak és a világ fő jogi rendszerei­nek képviseletét. E


AZ 1971. ÉVI NEW YORK-I EGYEZMÉNY


Az 1971. évi New York-i egyezmény Az 1968. évi atomsorompó-egyezménnyel megkezdődött az általános és tel­jes leszerelés szakaszonkénti megvalósításának folyamata. A logikusan kö­vetkező lépés - a-hivatalos elnevezést átvéve - a bakterio


AZ ENSZ, A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG ÉS A SZAKOSÍTOTT INTÉZMÉNYEK LÉTREJÖTTE


Az ENSZ, a Nemzetközi Bíróság és a szakosított intézmények létrejötte Az ENSZ megalakulása A Népszövetség tevékenységét a II. világháború kitörése után beszüntette, bár formális feloszlatására csak 1946-ban került sor. Az amerikai


AZ ENSZ KÖZGYŰLÉSÉNEK SZERVEZETE ÉS HATÁSKÖRE


Az ENSZ Közgyűlésének szervezete és hatásköre A Közgyűlés szervezete A Közgyűlés az ENSZ egyetlen olyan főszerve, amelyben minden ENSZ tag­állam képviselettel rendelkezik, az ülésszakokon minden tagállam képvise­lője részt vehet. Ennek a


A PACTA SUNT SERVANDA ÉS A TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI


A pacta sunt servanda és a teljesítés biztosítékai A  PACTA SUNT SERVANDA A bécsi egyezmény szerint (26. cikk) "Minden hatályos szerződés kötelezi a részes feleket és a szerződést jóhiszeműen kell végrehajtaniuk." A szerző


A SZUVERENITÁS FOGALMA ÉS A SZUVERENITÁSVITA


A szuverenitás fogalma és a szuverenitásvita A SZUVERENITÁSVITA Az állam nemzetközi jogi státusának leírásánál - rendszerint - a szuverenitás fogalmát használják, e terminus technikushoz folyamodva kísérelik meg az adott államnak


AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOGELVÉNEK KETTŐS ÉRTELMEZÉSE


Az önrendelkezési jogelvének kettős értelmezése Az Alapokmány rendelkezéseiből az önrendelkezési jog két oldalára következtethetünk. 1.      Az Alapokmány először a népeket megillető egyenjogúságról beszél, meoldal:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15

Felhasználási feltételek