online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogászfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
jogi
 
bal also sarok jobb also sarok

A NEMZETKÖZI VITÁK BÉKÉS ELINTÉZÉSE ELVÉNEK FEJLŐDÉSE, A NEMZETKÖZI JOGVITA FOGALMA


A nemzetközi viták békés elintézése elvének fejlődése, a nemzetközi jogvita fogalma A nemzetközi viták békés elintézése elvének fejlődése Az államok közötti konfliktusok a nemzetközi kapcsolatok meghatározó elemének tekinthetők, a nemze


A MODERN NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KEZDETEI, A NEMZETKÖZI JOG TUDOMÁNYÁNAK KIALAKULÁSA


A modern nemzetközi kapcsolatok kezdetei, a nemzetközi jog tudományának kialakulása A pápa által irányított Civitas Christiana és a császár hatalmának alávetett birodalmi koncepció a középkor végén elvesztette realitását. A westfáliai b


A KÉPVISELŐ KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGE


A képviselő kiváltságai és mentessége A személyes kiváltságok és mentességek A személyes kiváltságok és mentességek a diplomáciai képviselet tagjait megillető jogokat jelentik. A legszélesebb körű kiváltságok és mentességek a dolog term


AZ ÁLLAMUTÓDLÁS FOGALMA ÉS TÉNYÁLLÁSAI


Az államutódlás fogalma és tényállásai AZ ÁLLAMUTÓDLÁS FOGALMA Az államutódlásról szóló1978. és 1983. évi bécsi egyezményekben a következő megfogalmazásokat találjuk: "Az államutódlás valamely államnak egy másik állam általi felváltás


A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A FELEK KÖZÖS AKARATA ALAPJÁN


A szerződés megszűnése a felek közös akarata alapján A MEGSZŰNÉS ÉS A FELFÜGGESZTÉS FOGALMA ÉS JOGHATÁSAI A nemzetközi szerződés megszűnése feloldja a feleket a szerződés további teljesítésének kötelezettsége alól, nem érinti az


Az eljarasi cselekményekre vonatkozó rendelkezések


Az eljárási cselekményekre vonatkozó rendelkezések 1. Általános eljárási szabályok, a határnap és a határidö A határidö fogalma: A Be 64. §-a alapján az egyes eljárási cselekmények teljesítésére nyitva álló idötart


A nyomozas altalanos rendelkezései


A nyomozás általános rendelkezései 1. Alapvetö rendelkezés, az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata   Alapvetö rendelkezés A Be.164. § (1) bekezdése alapján a büntetöeljárás - ha a törvény eltéröen nem re


A SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI


A SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI 2.1. A szerződés fogalma A szerződés fogalma hosszú múltra tekint vissza. Akkor jöhetett létre, amikor az ember a létfenntartásához szükségesnél többet tudott termelni, és ezt a többletet e


A bűnmegelőzés modellje


Bűnmegelőzés 1. A bűnmegelőzés modellje A bűnmegelőzés modelljét a cselekvési lehetőség és annak címzettjei szempontjából három szinten lehet megközelíteni: -         az elkövetői szint, - &


Polgari jogi alapfogalmak


Polgári jogi alapfogalmak        1.1. A polgári jog fogalma, alapelvei, forrásai        A polgári jog az a jogág, amely az állampolgárok, az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, más személyek vagyoni


Kartérítési felelősség a munkajogban


Kártérítési felelősség a munkajogban             Ha a munkaviszony alanyi, akár a munkavállaló, akár a munkáltató a munkaviszonyból eredő kötelezettségek megszegésével a másik félnek kárt okoz, ezért kártérítési felelősséggel tartozik.


A valasztójog és a valasztasi rendszerek fejlödése


A választójog és a választási rendszerek fejlödése Mi a választójog? Politikai alapjog, a közügyekben való részvétel jogát jelenti. Aktív választójog: valaki választhat. Passzív választójog: valaki választható. Jogsza


Nemzetközi jog II.


Nemzetközi jog II. I. ELŐADÁS   A diplomáciai és a konzuli jog Nemzetközi jogi szabályok: az államok érintkezéséből adódnak. Az állami funkciók közül a nemzetközi feladatok nagyon fontosak. Ez


ÜZLETI JOG


ÜZLETI JOG 1. Az üzleti jog felépítése 1989 előtt a jogtudomány nem tartott nyilván üzleti jog kifejezést, akkor az "üzletelést" a törvény tiltotta. 1990 után, mikor az egységes "nemzetgazdaságot" a "piacgazdaság" vál


Bevezetés a büntetöeljaras-jogba


Bevezetés a büntetöeljárás-jogba   1. A büntetöeljárás fogalma, célja, jogforrásai A büntetöeljárás fogalma: az igazság megállapítására irányuló, a büntetöjogi felelösség eldöntését célzó, hatósági (nyomo


Nemzetközi bíraskodas


Nemzetközi bíráskodás jogviták konfliktusainak megoldása a cél, nem pedig a politikai viták rendezése két megoldási mód alakult ki a történelem során: választott bíróságok és állandó nemzetközi fórumok szuverén a


Az egyes bizonyítasi eljarasok


Az egyes bizonyítási eljárások 1. A szemle A Be 119. § (1) bekezdése alapján szemlét a bíróság, illetöleg az ügyész rendel el, és tart, ha a bizonyítandó tény felderítéséhez vagy megállapításához személy, tárgy vagy helyszín megt


JOGI ALAPFOGALMAK


JOGI ALAPFOGALMAK 1. A kereskedelmi jog elmélete A jogszabály az emberek társadalmi tevékenységének befolyásolására szolgáló magatartásszabály. A jog az állam által alkotott vagy szankcionált, és a társadalom valamennyi tagjára kötelező,


KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A POLGÁRI JOGBAN


KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A POLGÁRI JOGBAN 4.1. A polgári jogi felelősségről általában        A polgári jog a vagyoni viszonyokat szabályozza és azt védi. Legfőbb törekvése az, hogy az okozott kárt reparálja, jóváhagyja, a


A nyomozas lefolytatasa


A nyomozás lefolytatása 1. A nyomozás határideje A Be. 176. § (1) bekezdése alapján a nyomozást a lehetö legrövidebb idön belül le kell folytatni, és az elrendelésétöl, illetve megindulásától számított két hónapon belüoldal:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15

Felhasználási feltételek