online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A FELEK KÖZÖS AKARATA ALAPJÁN

jogifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
EGYES SZERZŐDÉSFAJTÁK
Polgari eljaras jog
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK
A büntetöeljaras megindítasa nyomozassal
A munkaidő és a pihenőidő
A nyomozas lefolytatasa
JOGI ALAPFOGALMAK
Az egyes bizonyítasi eljarasok
Kartérítési felelősség a munkajogban
 
bal also sarok   jobb also sarok

A szerződés megszűnése a felek közös akarata alapjánA MEGSZŰNÉS ÉS A FELFÜGGESZTÉS FOGALMA ÉS JOGHATÁSAI


A nemzetközi szerződés megszűnése feloldja a feleket a szerződés további teljesítésének kötelezettsége alól, nem érinti azonban azokat a jogokat és kötelezettségeket, illetve jogi 939b16j helyzeteket, amelyek megszűnésig létrejöttek. E szabály kivétele az, amikor új cogens norma keletkezése miatt szűnik meg a szerződés, mely esetben a szerződés alapján létrejött jogok és kötelezettségek, illetve jogi helyzetek csak annyiban maradhatnak fenn, amennyiben azok fenntartása nem áll ellentétben a nemzetközi jog ilyen szabályával. A szerződés általában a maga egészében szűnik meg. Kivételesen azonban szó lehet részleges megszűnésről is, a szerződéses rendelkezések szétválaszthatóságára vonatkozó feltételek figyelembe vételével. A szerződés megszűnéséhez hasonló eset a szerződés alkalmazásának felfüggesztése, azaz a teljesítés időleges megszakítása. A felfüggesztés következményei a következők:

azokat a feleket, melyek között a szerződés fel van függesztve, egymás közötti viszonylatukban erre az időtartamra feloldja a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól;

egyébként nem érinti a felek között a szerződés által létrehozott jogviszonyokat;

a felfüggesztés időtartama alatt a részes feleknek tartózkodniuk kell minden olyan cselekménytől, amely a szerződés alkalmazása felújításának megakadályozására szorul.


A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS AKARATA ALAPJÁN


A szerződés időtartamának lejárta. A szerződések túlnyomó többségét a felek meghatározott időre kötik (mely lehet 1,2,3,510,20,50, sőt99 év is). A határidő kapcsolódhat felbontó feltételhez is, azaz valamely jövendő esemény bekövetkeztéhez vagy elmaradásához (pl. a társulási szerződés hatályát veszti az EU-hoz való csatlakozás után).

A felmondás gyakori módja a szerződés megszüntetésének. Egyoldalú aktus, mellyel az azzal élő magára nézve a szerződést megszünteti, de ezzel a joggal a fél csak a szerződés rendelkezései vagy a felek szándéka szerint élhet. Ha ilyen rendelkezés nincs, vagy a felek szándéka nem állapítható meg, a határozott időre szóló szerződés nem mondható fel. A felmondás a dolog természete szerint a bilaterális szerződést megszünteti, a multilaterális szerződéseknél az egyik fél felmondása - a szerződés ellentétes rendelkezésének hiányában - nem érinti a szerződés hatályát a többi szerződő fél egymás közötti viszonylatában.

A szerződés közös megszüntetése is lehetséges, hiszen a felek "urai" szerződésüknek, így azt közös egyetértéssel - kifejezetten vagy hallgatólagosan - bármikor megszüntethetik (pl. Varsói Szerződés).

A szerződés megszüntethető új szerződéssel. Az új szerződés a korábbit akkor szünteti meg, ha maga az új szerződés így rendelkezik, vagy a felek erre irányuló szándéka megállapítható, vagy az újabb szerződés a korábbival összeegyeztethetetlen, azaz céljukra és tárgyukra tekintettel együttesen nem alkalmazhatók.


Találat: 2697


Felhasználási feltételek