online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

AZ ÖSSZETETT ÁLLAMOK

jogi

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK
Büntetöeljarasi kényszerintézkedések
Kartérítési felelősség a munkajogban
A bűnmegelőzés modellje
A közös tulajdon megszüntetése soran az ingatlanban lakó volt hazastars a körülmények olyan megvaltozasa nélkül, amely a hasznalat mas módjanak a mega
A NEM-HAJÓZÁSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSOK JOGÁNAK KODIFIKÁCIÓJA ÉS IDENTIFIKÁCIÓJA
AZ ÁLLAMELISMERÉS
 
bal also sarok   jobb also sarok

Az összetett államokAz államok többsége, így Magyarország is az unitárius állam kategóriájába tartozik, mely azt jelenti, hogy az ilyen államnak nincsenek az államiság bizonyos jegyeit hordozó területi egységei. A történelem 252j96c és más tényezők másik államszerkezeti formát is létrehoztak, nevezetesen az összetett államot, melyhez tartozó részek speciális jog helyzetben vannak és ennek következtében e belső jogi megoldás nemzetközi jogi relevanciával rendelkezhet.

Az összetett államoknak léteztek történeti formái:

Perszonáluniónak nevezzük azt, amikor két vagy több országnak közös uralkodója van. (pl. Nagy Lajos egyszerre magyar és lengyel király is volt)

Reálunió esetében nem annyira a közös ügyek és közös szervek létezését kell hangsúlyozni, hanem azt, hogy a nemzetközi jog alanya az unió. (pl. Osztrák-Magyar Monarchia)

A gyarmatbirodalmak is bizonyos fajta összetett államnak minősíthetők, hiszen a függő területek, azaz a gyarmati státusban lévő területek mellett léteztek protektorátusok.
Az összetett államnak két mai formája létezik: a föderáció (szövetségi állam, pl. Svájc, Ausztria, Belgium, Németország, USA) és a konföderáció (államszövetség, pl. FÁK).

A föderáció és a konföderáció közötti legfontosabb különbségek a következők:

A föderáció rendelkezik nemzetközi jogalanyisággal, a konföderáció esetében viszont a tagállamok nemzetközi jogalanyisága érintetlen marad, a szövetség viszont nem alanya a nemzetközi jognak.

A föderáció és a tagállamok viszonyán a föderáció alkotmánya szabályozza, melynek módosítása a szövetségi szervek hatáskörébe tartozik, de a tagállamok többsége közös akarattal - a szövetségi szervek megszüntetésével - megszüntetheti magát a föderációt. Ezzel szemben a konföderáció alapja nemzetközi szerződés, mely a nemzetközi szerződések jogának hatálya alatt áll.

Csak föderáció esetében merül fel a szövetségi állam másodlagos felelőssége a tagállamok által elkövetett nemzetközi jogsértések miatt.


Találat: 3282Felhasználási feltételek