online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A FOLYAMI HAJÓZÁS NEMZETKÖZI JOGI SZABÁLYOZÁSA

jogifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A büntetöügyekben eljaró hatósagok
Polgari eljaras jog
Nemzetközi jog II.
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETE AZ EURÓPAI HEGEMÓNIA KIALAKULÁSA ELŐTT
A IUS IN BELLO FORRÁSAI
AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG A NEMZETKÖZI JOGBAN
AZ ÁLTALÁNOS JOGELVEK
A NEM KORMÁNYKÖZI SZERVEZETEK
AZ HONOSSÁG A NEMZETKÖZI JOGBAN
A DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK LÉTESÍTÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
 
bal also sarok   jobb also sarok

A folyami hajózás nemzetközi jogi szabályozásaMint a történeti rész bemutatta, a nemzetközi folyami jog kialakulása és fej­lődése az általános nemzetközi 424d32e jogon alapuló szabad hajózás elvének kö­szönhető. A folyami hajózás jelentőségének háttérbe szorulása és a nem hajózási hasznosítások jogának előtérbe kerülése azzal a következménnyel is járt, hogy az előbbi területre alkalmazandó nemzetközi szokásjog léte­zése is megkérdőjeleződött..

Ennek fontos jele az, hogy szóba sem került a folyami hajózásra vonat­kozó általános nemzetközi 424d32e jogi elvek kodifikációja.

A Nemzetközi jogi Egyesület által elfogadott 1966. évi Helsinki Szabá­lyok azonban önálló fejezetet szentel a hajózásnak. A Hel­sinki Szabályok szerint a hajózás szabadsága a nemzetközi szokásjog alap­ján csak a parti államokat illeti meg, csak a parti államok rendelkeznek a kis cabotage jogával (területének két kikötője közötti forgalom), ugyanakkor kötelesek a hajózási útvonalat fenntartani, és ésszerűen fejleszteni.


Találat: 1677


Felhasználási feltételek