online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépszerkezettan

jogifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
JOGI ALAPISMERETEK AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPÍTÉSE
A büntetöeljarasban részt vevö személyek
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépszerkezettan
 
bal also sarok   jobb also sarok


OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK52 5442 05 Gépszerkesztö technikusA szakmai vizsga szóbeli tantárgyai:


Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek

Gépszerkezettan
A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket 412/2002. számon kiadom.NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET


Szóbeli vizsgatantárgyak

Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek

A)    Munkajogi, vállalkozói, gazdasági és vezetési ismeretek

B)    Munka- és környezetvédelmi ismeretek


Gépszerkezettan

A)    Gépelemek méretezési alapelvei

B)    A gépek szerkezete és müködése

C)    A géptermi mérések elméleti alapjaiGazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek vizsgatantárgy szóbeli tételei
A) Munkajogi, vállalkozói, gazdasági és vezetési ismeretek


Jogi ismeretek

- Definiálja a jogi személy fogalmát!

- Csoportosítsa a legfontosabb munkajogi fogalmakat!

- Ismertesse a munkaviszony létesítés 616c23g ének, módosításának és megszüntetésének lehetöségeit!

- Ismertesse a Kollektív Szerzödés jellemzöit, fö fejezeteit!


A jogi szabályozás eszközei

- Sorolja fel a közjog ismérveit!

- Sorolja fel a magánjog ismérveit!

- Ismertesse a polgárjog alapfogalmai!

- Mi a különbség a törvények, a rendeletek és a jogszabályok között?


A vállalkozás fogalma, fajtái

- Értelmezze az életforma cég, megalapozó vállalkozás, nagyreményü cég
fogalmakat!

- Ismertesse az egyéni vállalkozás fogalmát!

- Ismertesse a társas vállalkozások fogalmát, jogi szabályozásukat!


A felelösség

- Ismertesse az anyagi és a jogi felelösség fogalmát!

- Ismertesse a korlátlan, a korlátolt, az egyetemleges és a személyes felelösség fogalmát!

- Ismertesse a jogi személyiség és a jogi személyiség nélküliség fogalmát!


Tárgyalóképesség és kommunikáció

- Ismertesse az együttmüködö és a versengö tárgyalás jellemzöit!

- Ismertesse a beszéd-, a meta- és az íráskommunikáció jellemzöit!


A konfliktus és a stressz

- Ismertesse a konfliktusmegoldó stratégiákat és ábrázolásukat!

- Jellemezze a stressz és a különbözö élmények összefüggését, ábrázolásukat!


A vállalkozások indítása

- Ismertesse a társasági formákat!

- Ismertesse a vállalkozások indításának feltételeit, a cégbírósági ügyintézést!

- Ismertesse a gazdasági környezet felmérésének módszereit (piackutatás, marketingtevékenység)!


A vállalkozások gazdasági környezetének jellemzése

- Mit ért alatta: infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import?

- Ismertesse a nemzetközi gazdasági szervezeteket és jellemzöiket!

- Ismertesse Magyarország gazdasági célkitüzéseit!


A pénzügyi terv

- Ismertesse a pénzügyi számviteli- és az adatszolgáltatási kötelezettséget!

- Jellemezze a pénzügyi terv elemeit

= jövedelemterv;

= nyitómérleg;

= nyereség-veszteség;

= készpénzforgalom;

= zárómérleg!

- Jellemezze a fedezeti pontot, ismertesse számítási és ábrázolási módját!


10. A vállalkozások adózása

- Ismertesse az adózás alapfogalmait, az adó- és járulékfizetési kötelezettséget!

- Ismertesse az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA) föbb jellemzöit!


11. Vállalkozások irányítása

- Ismertesse a tervezés lépéseit!

- Jellemezze a gazdasági növekedés tényezöit!

- Ismertesse a társaságok irányító szerveit!


12. A vállalkozások müködtetése

- Ismertesse a nyilvántartási, számlaadási kötelezettséget!

- Ismertesse a pénztárkönyv vezetésének elöírásait!

- Ismertesse a megszünés és átalakulás szabályait!


13. A költségek elemzése

- Csoportosítsa és ismertesse a költségeket szerkezetük, eredetük szerint!

- Ismertesse a költségcsökkentés módszereit!


14. A vállalati gazdálkodás eszközei

- Csoportosítsa és jellemezze a vállalati gazdálkodás eszközeit:

- Tárgyi eszközök.

- Forgóeszközök.

- Ismertesse az anyaggazdálkodás feladatait!

- Jellemezze a beruházást!


15. Üzemszervezési ismertetek

- Jellemezze az anyagi folyamatokat!

- Ismertesse a minöségellenörzés szerepét!

- Ismertesse az ergonómia fogalmát, alkalmazását!


16. A munkaértékelés

- Sorolja fel a vállalkozások szervezeti egységei!

- Ismertesse a létszámelemzés célját!

- Ismertesse a munkabér-felhasználás elemzését!

- Ismertesse a munkaerö hatását a vállalati eredményességre!

- Ismertesse az idökiesések elemzésének célját, módszereit!


17. A szervezés folyamatai

- Ismertesse a zavartalan müködés biztosításának lehetöségeit!

- Ismertesse az irányítási folyamatok szerepét!

- Ismertesse a munkaszervezési módokat!


18. Vezetési elvek

- Ismertesse a lineáris vezetési elv jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

- Ismertesse a funkcionális vezetési elv jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

- Ismertesse a törzskari vezetési elv jellemzöit, elönyeit, hátrányait!


19. Vezetöi stílusok

- Ismertesse az autokrata vezetöi stílus jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

- Ismertesse a demokratikus vezetöi stílus jellemzöit, elönyeit, hátrányait!

- Ismertesse a liberális vezetöi stílus jellemzöit, elönyeit, hátrányait!


20. A vezetö személyisége

- Ismertesse az eredményes vezetés általános stílusjegyeit!

- Ismertesse a vezetö személyiségével szemben támasztott követelményeket!

- Ismertesse a hatékony vezetés megszervezésének feltételeit!

- Sorolja fel és ismertesse a vezetöi magatartás leggyakoribb hibáit!


B) Munka- és környezetvédelmi ismeretek


A munkavédelem alapkérdései

- Ismertesse a munkavédelem feladatát, területeit!

- Ismertesse a munkavédelmi törvény hatályát!

- Ismertesse a munkavédelem magyarországi irányítási rendszerét!


A munkavédelem alapkérdései

- Ismertesse a munkavédelmi oktatás és vizsgáztatási rendszere.

- Ismertesse a Munka Törvénykönyve munkavédelemmel kapcsolatos rendelkezéseit!

- Ismertesse a Munkavédelmi Törvény fö részeit!

- Ismertesse a Kollektív Szerzödés munkavédelemmel foglakozó részeit!

- Ismertesse a vállalati munkavédelmi szabályzatok tartalmi követelményeit!


A baleset

- Definiálja a baleset, a foglalkozási ártalom és a munkabaleset fogalmát!

- Ismertesse a baleset bejelentésének formáit!

- Ismertesse a kártérítési lehetöségeket!

- Sorolja fel a baleseti dokumentációkat és tartalmi követelményeiket!


A foglalkozási ártalom

- Ismertesse a foglalkozási ártalom lényegét!

- Mit ért egyoldalú igénybevétel alatt?

- Mi jellemzi a monotonitást, és milyen következményekkel járhat?

- Ismertesse a foglalkozási ártalmak megelözésének ergonómiai lehetöségeit!


A zajártalom

- Ismertesse az audiometriás mérések fajtáit!

- Ismertesse a halláskárosodást, a halláskárosodás megelözési módjait!


Különbözö technológiák során keletkezö sugárzások

- Ismertesse a különféle sugárzások káros hatását az emberi szervezetre!

- Sorolja fel és jellemezze az egyéni és a kollektív védöeszközöket!

- Ismertesse a meghozandó müszaki, szervezési és egészségügyi intézkedéseket!


Különbözö technológiák során keletkezö rezgések

- Csoportosítsa a rezgések fajtáit!

- Ismertesse a rezgések hatását az emberi szervezetre!

- Ismertesse a meghozandó müszaki, szervezési és egészségügyi intézkedéseket!


A klimatikus munkahelyek

- Ismertesse a klímatényezök hatását az emberi szervezet só-víz háztartására!

- Ismertesse az effektív hömérséklet meghatározási módjait!

- Ismertesse a müszaki megelözés lehetöségeit!

- Ismertesse a védöital jelentöségét!

- Ismertesse a munkahely szellöztetésének lehetöségeit.

Világítás-színdinamika

- Sorolja fel a természetes és a mesterséges megvilágítás követelményeit!

- Mutassa be a világítótestekre jellemzö fényeloszlási görbéket!

- Ismertesse a színkép fogalmát, a színek emberre gyakorolt hatását!

- Ismertesse a használatos alak- és színjeleket!


10. A nyomástartó edények biztonságtechnikája

- Ismertesse a nyomástartó edények jellemzö nyomásértékeit!

- Sorolja fel a nyomásszabályozók és nyomáshatárolók jellemzöi!


11. Az anyagmozgatás biztonságtechnikája

- Ismertesse a kézi anyagmozgatás szabályait, az emelhetö teher nagyságának
tényezöit!

- Ismertesse a gépi anyagmozgatás szabályait!

- Ismertesse az anyagtárolás szabályait!


12. Érintésvédelem

- Ismertesse az érintésvédelem feladatait!

- Ismertesse az érintésvédelmi megoldásokat az ide vonatkozó szabványok szerint!

- Ismertesse a villamos berendezések telepítésének szabályait az ide vonatkozó szabványok szerint!


13. Elsö-segélynyújtási alapfogalmak

- Ismertesse az elsösegélynyújtás feladatát, lényegét!

- Ismertesse az elsösegélynyújtás szabályait!


14. Elsö-segélynyújtási eljárások

- Ismertesse az ájulások, rosszullétek ellátási lehetöségeit!

- Ismertesse az újraélesztés alapszabályait!

- Sorolja fel a mérgezések, fagyások, égések tüneteit, ismertesse ellátásukat!

- Ismertesse a sebek, vérzések ellátását!

- Ismertesse a törések tüneteit és ellátásuk módját!

- Ismertesse az elektromos áram élettani hatásait és az áramütéses sérült ellátását!


15. A tüzvédelem szervezése

- Ismertesse a tüzvédelmi oktatás és vizsgáztatás rendszerét!

- Mi a tüzvédelmi utasítás, ismertesse tartalmát!

- Mi a tüzriadóterv, mit tartalmaz, hogyan kell nyilvánosságra hozni?


16. Égéselméleti alapismeretek

- Ismertesse az égések fajtáit, az oltási módokat!

- Ismertesse a tüzoltási megoldásokat!

- Ismertesse a tüzjelzés feladatát, lehetöségeit!


17. Tüzveszélyes anyagok

- Csoportosítsa és jellemezze a tüzveszélyes anyagokat!

- Ismertesse a tüzveszélyes tevékenységek végzésének szabályait!


18. Tüzoltás

- Jellemezze a tüzoltó anyagokat!

- Ismertesse az oltóberendezések fajtáit!


19. A környezetvédelem alapkérdései

- Ismertesse a környezetvédelem kialakulását, feladatait!

- Sorolja fel és jellemezze a környezetvédelem területeit!


20. Ökológiai alapfogalmak

- Mit értünk energia-körforgalom alatt?

- Ismertesse az optimum törvényt!

- Sorolja fel és jellemezze az életközösségek színtereit!


21. Környezetvédelmi módszerek, eszközök, területek

- Ismertesse a vízvédelem módszereit, eszközeit!

- Ismertesse a levegövédelem módszereit, eszközeit!

- Ismertesse az élövilág védelmének módszereit, eszközeit!

- Ismertesse a talaj védelmének módszereit, eszközeit!


22. Környezetvédelmi módszerek, eszközök, területek

- Mi a hulladékkezelés feladata?

- Mit értünk hulladékgazdálkodáson?


23. A környezetvédelem természettudományos alapjai

- Ismertesse az eutrofizációs elv lényegét!

- Ismertesse a génbank elv lényegét!

- Ismertesse az indikátor elv lényegét!

- Ismertesse a múzeum elv lényegét!


24. A környezetvédelem

- Sorolja fel a nemzeti parkok és a természetvédelmi területek feladatait!

- Ismertesse a magyar környezetvédelem és a Környezetvédelmi Világszervezet célkitüzéseit!

- Sorolja fel és jellemezze Magyarország nemzeti parkjait!

Gépszerkezettan vizsgatantárgy szóbeli tételei
A) Gépelemek méretezési alapelvei


Csavarmenetek, mozgatócsavarok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- csavarmenetek származtatása

- szabványos menetprofilok, az önzárás határhelyzete

- mozgatócsavarok és alkalmazásuk

- a csavarmozgatás erö- és nyomatékszükséglete

- mozgatócsavarok igénybevételei és szilárdsági méretezésük

- orsó- és anyamenetek jelképes ábrázolása külön-külön és összeszerelve


Csavarkötések, csavarbiztosítások

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- szabványos élesmenetek jellemzö méretei

- szabványos kötöcsavarok és csavaranyák kialakítása, anyaguk

- a csavarmenet önzárásának feltételei

- csavarbiztosítási megoldások

- sasszeges biztosítású csavarkötés ábrázolása

- a csavarmeghúzás erö- és nyomatékszükséglete

- kötöcsavarok igénybevételei, szilárdsági méretezésük

- hatlapú anya és csavarfej nézeti képének szerkesztési menete


Ék- és reteszkötés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az ékkötés alkalmazási területei, fajtái, ábrázolásuk

- a hossznyírású ékek és az ékhornyok kialakítása

- hossznyírású ékek illesztése, igénybevételei, szilárdsági méretezése

- keresztnyírású ékek kialakítása, szilárdsági méretezése

- a reteszkötés alkalmazási területei, fajtái, ábrázolásuk

- a reteszek és a reteszhornyok kialakítása

- reteszek illesztése, igénybevételei és szilárdsági méretezésük

- íves reteszkötés rész-összeállítási rajza kúpos tengelyvégben

Bordás- és poligonkötés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a bordáskötés alkalmazási területei, fajtái

- a bordázat kialakítása tengelyen és az agyban, szabványos ábrázolásuk

- a bordázat igénybevételei és szilárdsági méretezése

- a poligonkötések alkalmazási területei, fajtái

- a poligonkötések szilárdsági méretezése

- bordás tengelyvég jelképes ábrázolása


Szegecsek és szegecskötések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a szegecskötés alkalmazási területei, fajtái, ábrázolásuk

- a szegecsek anyaga, szegecsfej kialakítások

- a szegecsfej kialakításának szerszámai, technológiái

- a szegecsek igénybevételei különféle szegecskötések esetében

- a szegecskötés szilárdsági méretezése

- kétsoros, kéthevederes szegecskötés ábrázolása, jelképes jelölése


Hegesztett kötések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a lánghegesztés eszközei, anyagai és segédanyagai

- a villamos ívhegesztés eszközei, anyagai és segédanyagai

- a hegesztési varrat helyének tervezési szempontjai, elözetes megmunkálása

- hegesztési varratok igénybevételei, szilárdsági méretezése

- a lángvágás alkalmazási területei, eszközei

- a különféle hegesztési varratok jelképes jelölése


Forrasztott kötések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a lágyforrasztás alkalmazási területei, eszközei, anyagai, segédanyagai

- az összekötendö elemek elözetes felületi kezelése

- a keményforrasztás alkalmazási területei, eszközei, anyagai, segédanyagai

- a lágy- és a keményforrasztással készített kötések szilárdsági jellemzöi

- a lágy- és keményforrasztás jelképes jelölése

Ragasztott kötések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a fémragasztás alkalmazási területei

- az összekötendö elemek elözetes megmunkálása, felületi kezelése

- a helyesen kialakított ragasztott kötés jellemzöi, tervezési szempontok

- ragasztóanyagok fajtái

- a ragasztott kötések ábrázolása


Zsugorkötések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a zsugorkötés alkalmazási területei

- a különféle zsugorkötési eljárások eszközei, segédanyagai

- a szükséges túlfedés értékének meghatározása

- adott túlfedés esetében létrehozandó hömérsékletkülönbség meghatározása

- a felsajtolás eröszükségletének meghatározása

- csapágylehúzó szerkezeti vázlata


10. Tengelyek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a különbözö kialakítású fö tengelytípusok

- a különbözö típusú tengelyek hordozó felületeinek kialakítása

- tengelyvégek kialakítása

- a különbözö rendeltetésü és kialakítású tengelyek igénybevételei, szilárdsági méretezése

- a lépcsös tengely kialakításának elve


11. Gördülöcsapágyak

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a csapágyak feladatai, fajtái

- a különbözö irányú terhelések felvételére alkalmas gördülöcsapágy-típusok

- gördülöcsapágyak kenési, tömítési és porvédelmi megoldásai

- a gördülöcsapágyak szerelésének technológiája, eszközei, szerszámai, segédanyagai

- gördülöcsapágyak kiválasztásának menete SKF katalógusból

- különbözö csapágybeépítési és rögzítési megoldások vázlata

- golyós zsírzó vázlata, müködése

12. Siklócsapágyak

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a csapágyak feladata, fajtái

- az olajfilm kialakulásának feltételei és folyamata siklócsapágyaknál

- siklócsapágyak fö szerkezeti részeinek anyagai, igénybevételei

- siklócsapágyak kenési rendszerei, tömítése, porvédelme

- a különbözö kialakítású és terhelésü siklócsapágyak kenöanyagai

- csapok és perselyek szilárdsági méretezése

- kúpos perselyü szemcsapágy vázlata, utánállítás


13. Rugók, lengéscsillapítók

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- rugók feladata, anyagai, kialakításuk

- a különbözö kialakítású rugók igénybevételei, alakváltozásai, szilárdsági
méretezésük

- rugók jellemzése karakterisztikájuk alapján

- csoportrugók

- a rugók soros és párhuzamos kapcsolásának hatása az eredö rugókarak-terisztikára

- a lengéscsillapítók feladata, szerkezeti kialakításaik


14. Fékek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- fékek rendeltetése, fö szerkezeti kialakításuk, müködésük

- a mozgó tömegek fékezésekor végbemenö energiaátalakulás folyamata

- a fékezésben résztvevö szerkezeti elemek igénybevételei

- a fékezés erö- illetve nyomatékszükségletének meghatározása

- a fékút és a fékezési idö számítása


15. Szalagfékek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a szalagfékek alkalmazási területei

- a különféle szalagfékek szerkezeti kialakítása

- a fékkaron kifejtendö erö meghatározása a különféle elrendezésü szalagfékeknél

- a fékszalag szilárdsági méretezése

- készítsen szabadkézi vázlatot a fékszalag és a csuklópont kapcsolatáról16. Csövek, csöszerelvények, tömítések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a csövezetékek rendeltetése, anyaguk megválasztásának szempontjai

- a csövezeték szükséges belsö átméröje meghatározásának elve

- a különféle anyagú csövek szükséges minimális falvastagságának meghatározása

- a különféle anyagú és rendeltetésü csövezetékeknél alkalmazott csökötések, tömítö és höszigetelö anyagok

- csökiegyenlítö, alátámasztó és felfüggesztö szerkezetek kialakítása

- a közeg áramlását szabályozó szerelvények szerkezete, szabályozó készsége

- a különféle közegeket szállító csövezetékek zavartalan üzemét biztosító szerelvények

- kúpos csapok utánállítási lehetösége


17. Tengelykapcsolók

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a tengelykapcsolók feladata, csoportosítási szempontjaik

- a különféle tengelykapcsolók föbb jellemzöi, szerkezeti kialakításuk, alkalmazási területeik

- nyomatékátvitelkor igénybevett szerkezeti elemek szilárdsági méretezése

- súrlódó lemezes tengelykapcsoló metszeti képe


18. Dörzskerékhajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a dörzskerékhajtás fö jellemzöi, alkalmazási területei

- állandó és változtatható áttételü dörzskerékhajtások kialakítása

- adott nyomaték átviteléhez szükséges összeszorító erö meghatározásának elve

- irányváltós dörzskerék-hajtómüvek

- szerkezeti megoldás fokozatnélküli fordulatszám-válzoztatásra


19. Laposszíj-hajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a laposszíj-hajtás fö jellemzöi, alkalmazási területei

- a szíj hosszúságának meghatározása adott elrendezésü szíjhajtásnál

- a szíjágakban ébredö erök meghatározása adott nyomaték átvitele esetén

- a szíj szükséges elöfeszítésének meghatározása, szíjfeszítök alkalmazása

- az üzemszerü szíjcsúszás, és csökkentésének lehetöségei

- a laposszíjak végtelenítése, szilárdsági méretezése

- vázlatokkal mutasson be néhány szíjvégtelenítési megoldást

20. Ékszíj-hajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az ékszíj-hajtás fö jellemzöi, alkalmazási területei

- szabványos ékszíjak és ékszíj-tárcsák kialakítása, jellemzö méretei

- súrlódási viszonyok elemzése ékszíj-hajtásnál

- a szükséges tárcsaátmérök, ékszíj-keresztmetszet, és az alkalmazandó darabszám meghatározásának elve adott teljesítmény és fordulatszám esetében

- vázlatokkal mutassa be egy ékszíj-tárcsa tengelyre szerelési megoldásait


21. Egyenes fogazatú hengeres fogaskerékhajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések

- az evolvens fogprofil jellemzöi, származtatása

- az elemi fogazatú hajtás jellemzöi, geometriai méretei

- az alámetszés fogalma, következményei

- alámetszés elkerülésére kompenzált hajtás geometriai méretezése

- a fogak legördülésekor fellépö csúszás oka, a relatív csúszás

- csúszáskiegyenlítés szükségessége és lényege

- hengeres fogaskerekek ábrázolása metszetben


22. Ferdefogazatú és nyílfogazatú hengeres fogaskerékhajtás

- a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések

- az evolvens fogprofil jellemzöi, származtatása

- ferdefogazatú és nyílfogazatú hajtás alkalmazásának indítékai

- ferdefogazatú fogaskerekek kapcsolódása, eröhatások vizsgálata

- ferdefogazatú fogaskerekek geometriai méretezése, normál- és homlokmetszeti kép

- nyílfogazatú fogaskerekek kapcsolódása, a fellépö eröhatások

- ferdefogazatú fogaskerekek ábrázolása


23. Kúpkerék-hajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések

- az evolvens fogprofil jellemzöi, származtatása

- kúpkerekek kapcsolódása, síkkerék geometriai jellemzöi

- elemi kúpkerék-hajtás geometriai méretezése, vázlata a jellemzö méretek jelölésével


24. Általános fogazatú hajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések

- az evolvens fogprofil jellemzöi, származtatása

- az általános fogazatú hajtás alkalmazásának indítékai

- az általános fogazatú hajtás geometriai méretezése, fogalak torzulása

- az adattáblázat tartalma fogaskerekek alkatrészrajzán


25. Belsöfogazatú hajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések

- az evolvens fogprofil jellemzöi, származtatása

- a belsöfogazatú hajtás alkalmazásának indítékai

- a belsöfogazatú hajtás geometriai méretezése, vázlata a jellemzö méretek jelölésével


26. Csigahajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a csigahajtás alkalmazási területei

- a csigahajtás elemei, szabványos jelölések és megnevezések, az áttétel számítása

- elemi csigahajtás geometriai méretezése, vázlata a jellemzö méretek jelölésével

- a csigahajtás hatásfokának meghatározása

- önzáró csigahajtómüvek

- a csigahajtás ábrázolása metszeten


27. Lánchajtás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a lánchajtás alkalmazási területei

- az evolvens fogazatú lánckerekek kialakítása, jellemzö méretei

- az alkalmazott láncfajták szerkezete, végtelenítése

- a lánckerék ábrázolása nézetben


28. Bütykös mechanizmus

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- bütykös mechanizmusok osztályozása, alkalmazási területei

- adott mozgásdiagram alapján bütyökprofil szerkesztésének menete

- adott bütyökprofilhoz tartozó mozgásdiagram szerkesztésének menete

- a bütyök és az emeltyü állandó kapcsolatát biztosító szerkezeti megoldások


29. Forgattyús mechanizmus

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az egyszerü négycsuklós mechanizmus elemei, elnevezések, mozgásviszonyok

- a forgattyús mechanizmus származtatása egyszerü négycsuklós mechanizmusból

- forgattyús hajtómüvel rendelkezö géptípusok

- állandó forgattyú-fordulatszámot feltételezve, a löket függvényében:

= a hajtott tag (dugattyú) sebességváltozásának vizsgálata

= a hajtott tag (dugattyú) gyorsulásváltozásának vizsgálata

= a mechanizmus egyes elemeire ható erök vizsgálata


30. Kulisszás mechanizmus

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az egyszerü négycsuklós mechanizmus elemei, elnevezések, mozgásviszonyok

- a kulisszás mechanizmus származtatása egyszerü négycsuklós mechanizmusból

- kulisszás hajtómüvel rendelkezö gépek

- állandó forgattyú-fordulatszámot feltételezve, a löket függvényében:

= a hajtott tag (kos) sebességváltozásának vizsgálata

= a hajtott tag (kos) gyorsulásváltozásának vizsgálata

B) Gépek szerkezete és müködése


Egyszerü emelögépek, felvonók

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az egyszerü emelögép fogalmának meghatározása

- az egyszerü emelögépek fö típusainak szerkezete, müködése (mechanikus, hidraulikus és pneumatikus)

- különféle egyszerü emelögépek terhelt elemeinek igénybevételei, szilárdsági méretezése

- a teheremelés, illetve süllyesztés erö- és teljesítményszükséglete különféle egyszerü emelögépeknél, csigasoroknál és felvonóknál

- fogasléces emelö vázlata


Daruk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a daru fogalmának meghatározása

- különbözö kialakítású és mozgású darutípusok szerkezete, müködése

- a hárommotoros futódaru szerkezete, a híd- és a macskamozgatás, valamint a teheremelés erö- és teljesítményszükséglete

- forgó- és toronydaruk ellensúly meghatározásának elve

- futómacskán lévö kötéldob vázlata a hozzá tartozó kötélvezetö csigákkal és daruhoroggal, négykötélágas teherfelfüggesztés esetén


Szállítóberendezések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- helyhez kötött és mobil szállítógépek fogalmának meghatározása

- csúszdák, görgösorok, szállítócsigák és szállítószalagok szerkezete, szállítóteljesítménye

- különféle meghajtású és kialakítású targoncák, villás emelök szerkezeti kialakítása

- elevátorok, konvejorok és markolók szerkezeti kialakítása, müködése és alkalmazási lehetöségei

- markoló szerkezete, a markoló zárását és nyitását biztosító kötélrendszer vázlata

Dugattyús szivattyúk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a szivattyúk feladata, föbb típusai, üzemük során fellépö veszteségek

- az egyhengeres, egyszeres müködésü dugattyús szivattyú szerkezete, müködése

- a dugattyús szivattyúhoz kapcsolódó csövezetékben lévö légüstök feladata, szerkezete és müködése

- a többhengeres és a kettösmüködésü dugattyús szivattyúk szerkezete, müködése

- a dugattyús szivattyúk indítása, folyadékszállítása

- a dugattyús szivattyúk fö méreteinek és teljesítményszükségletének meghatározása


Örvényelven müködö szivattyúk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a szivattyúk feladata, föbb típusai, üzemük során fellépö veszteségek

- a centrifugálszivattyú szerkezete, müködése, indítása

- a különféle lapátkialakítások hatása a szivattyú folyadékszállítására

- a turbinaszivattyúk szerkezete, müködése

- a folyadék útja a szívócsonktól a nyomócsonkig

- az örvény elven müködö szivattyúk szabályozása, soros és párhuzamos kapcsolásának feltételei

- szivattyúk teljesítményszükségletének meghatározása


Egyéb rendszerü szivattyúk

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a szivattyúk feladata, föbb típusai, üzemük során fellépö veszteségek

- különféle lengödugattyús, radiáldugattyús és szárnylapátos szivattyúk szerkezete, müködése, alkalmazási területe

- különféle membránszivattyúk szerkezete, müködése, alkalmazási területe

- fogaskerék-szivattyúk szerkezete, müködése, folyadékszállítása, alkalmazási
területe

- csavarszivattyú szerkezete, müködése, alkalmazási területe

- szivattyúk teljesítményszükségletének meghatározása

Dugattyús kompresszorok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a kompresszorok feladata, föbb típusai, üzemük során fellépö veszteségek

- egyfokozatú dugattyús kompresszor szerkezete, müködése

- a dugattyús kompresszor indikátordiagramjának elemzése különféle tartálynyomások esetében

- a többfokozatú dugattyús kompresszorok szerkezete, müködése, a közbensö fokozat(ok) nyomásának meghatározása

- a dugattyús kompresszor hütési rendszerei


Fúvók és turbókompresszorok, ventillátorok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a légszállító gépek csoportosítása az elérhetö végnyomás és müködési elvük szerint

- fúvók szerkezete, müködése, felhasználási területei

- turbókompresszorok szerkezete, müködése, felhasználási területei

- a levegö-visszahütés szükségessége

- ventillátorok szerkezeti megoldásai, lapátkialakítások


Négyütemü Otto-motorok szerkezete, müködése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az elméleti Otto-körfolyamat elemzése

- a négyütemü Otto-motor szerkezeti felépítése, müködése

- a négyütemü Otto-motor indikátordiagramjának elemzése

- szelepvezérlési rendszerek, szelephézag és állításának lehetöségei

- a dugattyús belsöégésü motorok teljesítményét befolyásoló tényezök

- Otto-motorok szabályozása

- belsöégésü motorok hütési rendszerei

= léghütési megoldások

= vízhütési megoldások

- adott paraméterekkel rendelkezö motor hütöfolyadék-szükséglete meghatározásának elve

10. Kétütemü Otto-motorok szerkezete, müködése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az elméleti Otto-körfolyamat elemzése

- a kétütemü Otto-motor szerkezeti felépítése, müködése

- a kétütemü Otto-motor indikátordiagramjának elemzése

- a dugattyús belsöégésü motorok kenési rendszerei

- Otto-motorok gyújtási rendszerei

= a mágnesgyújtás elemei, müködése

= az akkumulátoros gyújtóberendezés elemei, müködése

= a tirisztoros gyújtás elemei, müködése

- az elögyújtás szükségessége, az elögyújtás szabályozása, gyújtási sorrend

- a villamos gyújtógyertya szerkezete, jellemzöi


11. Otto-motorok tüzelöanyag-ellátó berendezései

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az Otto-motorok tüzelöanyag-ellátó berendezésének feladata, fö szerkezeti egységei

- keverékképzés az Otto-motorokban, föfúvóka rendszerek

- a karburátorok kiegészítö berendezései

= hidegindító berendezés lényege

= alapjárati fúvóka, és az alapjárati fordulatszám szabályozása

= a gyorsító berendezés feladata, kialakítása

- a benzin tápszivattyú feladata, szerkezete, a mozgató mechanizmus müködése

- a benzinbefecskendezési rendszerek

- belsöégésü motorok tüzelöanyag-fogyasztása, a fajlagos tüzelöanyag-fogyasztás meghatározása


12. Négyütemü dízelmotorok szerkezete, müködése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az elméleti Diesel-körfolyamat elemzése

- a négyütemü dízelmotor szerkezeti felépítése, müködése

- a négyütemü dízelmotor indikátordiagramjának elemzése

- dízelmotorok égéstérkiképzése

- keverékképzés a dízelmotorban

- dízelmotorok szabályozása

13. Kétütemü dízelmotorok szerkezete, müködése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az elméleti Diesel-körfolyamat elemzése

- a kétütemü dízelmotor szerkezeti felépítése, müködése, öblítési rendszerek

- a kétütemü dízelmotor indikátordiagramjának elemzése

- a dízelmotorok feltöltésének lényege, feltöltési rendszerek

- a dízelmotorok hidegindítása, izzítógyertyák feladata, kapcsolása


14. Dízelmotorok tüzelöanyag-ellátó berendezése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a dízelmotorok tüzelöanyag-ellátó berendezésének feladata, fö szerkezeti egységei

- keverékképzés a dízelmotorokban, dízelmotorok szabályozása

- a befecskendezö porlasztók kialakítása, müködése

- az állandó löketü adagolószivattyúk szerkezete, müködése, a szállított tüzelöanyag mennyiségének szabályozása

- a regulátor feladata, a röpsúlyos regulátor vázlata, szerkezete, müködése


15. Dugattyús belsö égésü motorok jellemzö adatai

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a motor teljesítményének, nyomatékának és fajlagos tüzelöanyag-fogyasztásának alakulása a fötengely fordulatszámának függvényében

- a motor rugalmassága

- a motorok veszteségei, az effektív hatásfok meghatározása

- a motor hömérlege

- a motorok fö méreteinek meghatározása az effektív középnyomás alapján


16. Gázturbinák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a gázturbinák müködési elve, szerkezeti felépítése, fajtái

- energiaátalakulás a gázturbinákban

- a gázturbinák szabályozása

- a gázturbinák tüzelöanyagai

17. Gözkazánok, gözturbinák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- szilárd tüzelöanyagok elégetésére szolgáló tüzelöberendezések

- folyékony és légnemü tüzelöanyagok elégetésére szolgáló tüzelöberendezések

- különféle tüzelöberendezések höteljesítményének számítási eljárásai

- a különféle rendszerü gözkazánok szerkezeti kialakítása, müködése

- a kazánba kerülö tápvíz túlhevített gözzé alakulásának folyamata különféle típusú kazánoknál

- a gözkazánok üzemeltetése során fellépö veszteségek okai és azok csökken-tésének lehetöségei

- a gözkazánok kiegészítö és biztonsági berendezései, kazánszerelvények

- gözturbinák szerkezeti felépítése, müködése

- a gözturbinákban lejátszódó energiaátalakulás folyamata

- a gözturbinák szabályozása


18. Erömüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az erömüvek rendeltetése, a különféle erömüvek fö szerkezeti egységei

- vízenergia hasznosításának lehetöségei adott vízmennyiség és esésmagasság esetében

- a szabadsugár (akciós) vízturbinák müködési elve, fajtái, szerkezeti kialakítások

- a réstúlnyomásos (reakciós) vízturbinák müködési elve, fajtái, szerkezeti kialakítások

- vízturbinák szabályozási lehetöségei

- höerömüvek csoportosítása a felhasznált energiahordozók jellemzöi alapján

- turbinák és generátorok együttmüködése


19. Esztergagépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az egyetemes esztergagép fö szerkezeti részei, azok mechanikus kapcsolata

- a munkadarab befogásának és megtámasztásának eszközei

- a megmunkáló szerszámok befogásának eszközei

- a föorsó feladata, kialakítása, meghajtása és megvezetése

- a föorsó fordulatszám-változtatásának módjai

- a fö- és mellékhajtómü kapcsolata, kinematikai vizsgálata


20. Marógépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a marógépek típusai, fö szerkezeti részei, azok mechanikus kapcsolata

- a munkadarab befogásának eszközei

- a megmunkáló szerszámok befogásának eszközei

- marógépek fö- és mellékhajtómüvének kinematikai vizsgálata


21. Fúrógépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a fúrógépek típusai, fö szerkezeti részei, azok mechanikus kapcsolata

- a munkadarab befogásának eszközei

- a megmunkáló szerszám befogásának eszközei

- az orsó fordulatszám-változtatásának módjai


22. Gyalugépek, vésögépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a gyalu- és vésögépek alkalmazási területei

- a lengöhimbás hajtómü szerkezeti felépítése, a lökethossz szabályozásának lehetösége

- a kos sebességváltozásának elemzése a löket mentén

- a hosszgyalugép szerkezeti felépítése, asztalmozgató hajtómüvek

- vésögépek szerkezeti felépítése


23. Köszörügépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a köszörügépek általános jellemzöi, munkaterületük

- a palástköszörügép szerkezei felépítése, müködése

- a lyukköszörügép szerkezeti felépítése, müködése

- a síkköszörügépek szerkezeti felépítése, müködése

- munkadarab-befogási módok

- koronglehúzó szerkezetek


24. Numerikus vezérlésü szerszámgépek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a numerikus vezérlésü szerszámgépek koordináta-rendszerei

- a pontvezérlés jellemzöi, alkalmazási területe

- a szakaszvezérlés jellemzöi, alkalmazási területe

- a pályavezérlés jellemzöi, alkalmazási területe

- a közvetlen és a közvetett útmérö rendszerek

- jellemzö pontok a gép mozgásterében


25. Hütögépek, klímaberendezések

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a mesterséges hütés elve

- a kompresszoros és az abszorpciós hütögépek szerkezeti kialakítása, müködése

- hütögépekben alkalmazott hütö- és oldóanyagokkal szemben támasztott követelmények

- leggyakrabban alkalmazott hütö- és oldóanyagok

- klímaberendezések müködési elve, fö szerkezeti kialakításaik


26. Épületek fütése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- höátadás, hövezetés és hösugárzás útján idöegység alatt átszármaztatható hömennyiség számítása

- a gyakorlatban alkalmazott lég és sugárzó fütési megoldások

- a központifütés-rendszerek fö jellemzöi, szerkezeti egységei, biztonsági és kiegészítö berendezései

- a melegvíz és a gözfütö rendszerek fö jellemzöi, szerkezeti egységei, biztonsági és kiegészítö berendezései


27. Épületek vízellátása, csatornázása

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a közmühöz csatlakozó vízellátó rendszerek fö szerkezeti egységei

- a saját vízforrásból táplált vízellátó rendszerek fö szerkezeti egységei

- az épületek belsö csöhálózatának kialakítása a hideg- és a melegvízellátás biztosítására

- az épületek csapadék- és szennyvízelvezetö rendszerének kialakítási elve és a közcsatorna-hálózatba csatlakoztatás megoldásai

- a közcsatorna-hálózat kialakításának elve28. Közúti jármüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a közúti teherszállító jármüvek típusai, szerkezeti felépítésük, alkalmazási
területeik

- speciális áruk szállítására alkalmas közúti jármüvek szerkezete

- adott útviszonyok és jármüsebesség esetében a jármü vontatási ellenállásának meghatározása

- a vontatási ellenállás és jármüsebesség ismeretében a jármü vonóerö- és teljesítményszükségletének meghatározása


29. Vasúti jármüvek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- vasúti vontató és vontatott jármüvek felépítése, fajtái, szerkezeti kialakításuk

- speciális áruk szállítására alkalmas vasúti kocsik fajtái, szerkezeti felépítésük és alkalmazásuk


30. Közúti és vasúti áruszállítás

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a közúti áruszállítás megszervezésének forgalmi irányelvei

- a vasúti áruszállítás megszervezésének forgalmi irányelvei

- a kombinált fuvarozás megvalósításának feltételei


C) A géptermi mérések elméleti alapjai


Körforgó szivattyúk vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a körforgó szivattyúk szerkezeti elemeinek vizsgálata

- a szívó- és a nyomócsövezeték vizsgálata

- az üzem közben mérendö paraméterek, a szükséges mérömüszerek

- a szivattyú indítását megelözö feladatok, a szivattyú indítása

- a mérési folyamat lépései

- a mérési eredmények kiértékelése

- a mérési jegyzökönyvben rögzítendö:

= adatok

= számítási eljárások

= diagramok (jelleggörbék)

= következtetések


Egyfokozatú dugattyús kompresszor vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a dugattyús kompresszor szerkezeti elemeinek vizsgálata

- a szívó- és a nyomócsövezeték vizsgálata

- az üzem közben mérendö paraméterek, a szükséges mérömüszerek

- a kompresszor indítását megelözö feladatok, a kompresszor indítása

- a mérési folyamat lépései

- a mérési eredmények kiértékelése

- a mérési jegyzökönyvben rögzítendö:

= adatok

= számítási eljárások

= diagramok (jelleggörbék)

= következtetések


Dugattyús belsö égésü motor fékpadi vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a motor fékpadra szerelése

- üzem közben mérendö paraméterek, a szükséges mérömüszerek

- a motor indítását megelözö feladatok, a motor indítása

- a mérési folyamat lépései

- a mérési eredmények kiértékelése

- a mérési jegyzökönyvben rögzítendö:

= adatok, számítási eljárások

= diagramok (jelleggörbék),

= következtetések


Állandó löketü adagolószivattyú vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az adagolószivattyú-vizsgáló próbapad szerkezete, müködése, jellemzöi

- az adagolószivattyú próbapadra szerelése

- a befecskendezett tüzelöanyag mennyiségének megengedett eltérései

- a befecskendezett tüzelöanyag mennyiségének állítási lehetösége

- a mérési folyamat lépései

- a mérési eredmények kiértékelése

- a szükséges korrekciók elvégzésének módjai

- a mérési jegyzökönyvben rögzítendö:

= adatok

= számítási eljárások

= diagramok (jelleggörbék)

= következtetések


Befecskendezö porlasztó vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a porlasztóvizsgáló készülék szerkezete, müködése

- a porlasztó készülékre szerelése

- a befecskendezési nyomás és sugárkép módosításának lehetöségei

- a mérési folyamat lépései

- a mérési eredmények kiértékelése

- a szükséges korrekciók elvégzésének módjai

- a mérési jegyzökönyvben rögzítendö:

= adatok

= diagramok (jelleggörbék)

= következtetések


Szerszámgépek pontossági vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a szerszámgépek pontossági vizsgálatának célja, a pontosság fogalma

- a szerszámgépek pontossági osztályai

- a geometriai pontosság jellemzöinek vizsgálata

= a vizsgálatok általános irányelvei

= a geometriai pontossági vizsgálat eszközei és azok kialakítása

- a megmunkálási pontosság vizsgálata

= a próbamunkadarab kialakítása

= a próbamunkadarabok vizsgálata


Hajtómüvek terhelhetöségének vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a hajtómüvek terhelhetöség-vizsgálatának célja, módszerei

- szíjak és szíjtárcsák terhelhetösége

- fogaskerekek terhelhetösége, a kritikus kerék kiválasztása

= a fogtö ellenörzése hajlításra

= a fogak ellenörzése felületi nyomásra

- hajtómü tengelyeinek terhelése, csapágyazásuk

- szerszámgépeken alkalmazott súrlódó tengelykapcsolók terhelhetösége


Akkumulátorok vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az akkumulátorok feladata, jellemzöi

- az akkumulátorok típusai

- a savas és a lúgos akkumulátor összehasonlítása, alkalmazási területeik

- savas akkumulátorok töltése és kisütése

- akkumulátortöltö berendezések


Egyenáramú gépek vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- egyenáramú generátorok fajtái, kapcsolási vázlataik

- egyenáramú generátorok külsö jelleggörbéi

- egyenáramú motorok terhelés-fordulatszám jelleggörbéi


10. Aszinkron gépek vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- háromfázisú aszinkronmotorok felépítése

- háromfázisú aszinkronmotorok indítása, fordulatszám szabályozása

- háromfázisú aszinkronmotorok forgásirányának változtatása

- háromfázisú aszinkronmotorok nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje


11. Szinkrongépek vizsgálata

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- háromfázisú szinkrongép szerkezeti felépítése

- szinkrongépek hálózatra kapcsolásának feltételei

- háromfázisú szinkrongép szabályozása


12. Villamos jellemzök mérése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- az áramerösség mérése, ampermérö bekötése egyfázisú rendszerbe

- az ampermérö méréshatárának kibövítése

- a feszültség mérése, a voltmérö bekötése egyfázisú rendszerbe

- a voltmérö méréshatárának bövítése

- a villamos teljesítmény mérése


13. Tolómérök

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a tolómérök alkalmazási területei

- a nóniusz elv

- tolómérök fajtái, kialakításuk


14. Méröhasábok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- méröhasábok alkalmazási területei

- pontossági osztályok, hibák

- a méröhasábok anyaga, kezelésük

- méröhasábkészletek, tartozékok

- a méröhasábok ellenörzése


15. Mikrométerek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a mikrométerek alkalmazási területei

- a mikrométerek elve, méréshatárok

- a mikrométerek hibái, ellenörzésük


16. Méröórák

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a méröórák alkalmazási területei

- a méröórák szerkezete, tartozékai

- a méröórák pontossága, ellenörzésük


17. Mikroszkópok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a mikroszkópok alkalmazási területei, fajtái

- a mikroszkópok fö szerkezeti részei

- a mühelymikroszkóp felépítése, kezelése


18. Idomszerek

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- idomszerek alkalmazási területei

- idomszerek fajtái, anyaguk, kialakításuk

- idomszerek gyártási türései

- idomszerek ellenörzése


19. Kúpos felületek mérése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- kúposság megadása, türések

- külsö kúpfelületek mérési eljárásai, eszközei

- belsö kúpfelületek mérési eljárásai, eszközei


20. Hengeres fogaskerekek ellenörzése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a fogaskerekek jellemzö méretei

- a jellemzö méretek türései

- a jellemzö méretek ellenörzésének eszközei, segédletek

- a mérési eredmények kiértékelése


21. Menetmérés

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- különféle profilú menetek jellemzö méretei, azok türései

- menetmérés eszközei

- menetek jellemzö méreteinek mérése


22. A helyzetpontosság mérése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a különféle helyzettürési elöírások megadása rajzokon

- a különféle helyzettürési értékek ellenörzésének eszközei

- a különféle helyzettürési értékek ellenörzésének módszerei


23. Forgó alkatrészek ellenörzése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a körfutás és a tengelyirányú ütés türésének megadása

- a körfutás ellenörzésének módszerei

- a tengelyirányú ütés ellenörzésének elve


24. A felületi érdesség mérése

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a felületi érdesség fogalma

- a felületi érdesség megadásának fajtái

- a felületi érdesség méröszámai, megadásuk rajzokon

- szubjektív vizsgálatok

- az objektív érdességmérés eszközei


25. Szövetszerkezeti vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- szövetszerkezetei vizsgálatok célja

- a mikroszkópi csiszolatok készítése

- következtetések az acél tulajdonságaira szövetszerkezetük alapján


26. Szakítóvizsgálat

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a szakítóvizsgálat célja

- szakítógépek szerkezeti felépítése

- a szabványos próbapálcák jellemzö méretei

- a szakítóvizsgálat során mért jellemzök

- a szakítóvizsgálat eredményeinek meghatározása


27. Keménységvizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a keménységvizsgálat célja

- a különféle keménységvizsgáló eljárások eszközei

- a különféle eljárások során mérendö adatok

- az anyagok keménységére jellemzö méröszámok meghatározása


28. Dinamikus vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a fajlagos ütömunka fogalma, mértékegysége

- próbatest kialakítása

- a fajlagos ütömunka-vizsgáló berendezés felépítése

- a vizsgálat lefolytatásának menete

- a mért adatok kiértékelése

- a fárasztóvizsgálat célja


29. Technológiai vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a technológiai vizsgálatok célja

- a különféle technológiai vizsgálatok berendezései

- a mérési eredmények értékelése


30. Hibakeresö vizsgálatok

A rendelkezésére álló idöben részletesen fejtse ki ismereteit az alábbi vázlat szerinti csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázataiban törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzök kiemelésére!

- a hibakeresö vizsgálatok célja, alkalmazási területei

- a festékdiffúziós repedésvizsgálat célja és eszközei

- a mágneses repedésvizsgálat alkalmazási területe

Találat: 4125


Felhasználási feltételek