online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A munkavégzés szabalyai

jogifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
JOGI ALAPISMERETEK AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPÍTÉSE
A büntetöeljarasban részt vevö személyek
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépszerkezettan
EGYES SZERZŐDÉSFAJTÁK
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK
A munkaügyi jogvita
 
bal also sarok   jobb also sarok

A munkavégzés szabályai


A munkavégzés szabályai a munkáltató és a munkavállaló jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Munkáltató kötelezettségei

- a munkavállsló foglalkoztatása a munkaszerződésben 131c25b megahtározott feltételek szerint

- egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása

- munka megszerzésére, munkaképzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás megadása

- munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani

- munkabér fizetése

Munkavállaló kötelezettségei

- előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkával tölteni, ill. munkavégzés céljából rendelkezésre állni

- munkáját az elvárható szakértelemmel, gondossággal végezni

- munkatársaival együttműködni, munkáját úgy végezni, hogy az más egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, ne zavarja, anyagi károsodást ne ióokozzon

- munkáéját személyesen ellátni

- a munkájához kapcsolódó előkészítő- és befejező munkákat a törvényes munkaidőn belül elvégezni

- a munkája során tudomására jutott, tevékenységére és a munkáltatóra vonatkozó alapvető fontosságú információk, adatok, üzleti titok megőrzése

- munkabérének, költségeinek megtérítése mellett a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésben részt venni, előírt vizsgákat letenni, kivétel, ha személyi, családi körülményeire ez hátrányos

- különösen indokolt esetben munkakörébe nem tartozó munkát is köteles végezni, ill. állandó munkahelyén kívül is kötelezhető munkavégzésre, de ez beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára nézve aránytalan sérelemmel nem járhat. Ilyenkor a ténylegesen végzett munka szerinti díjazás jár, de ez eredeti munkaköre átlagkereseténél kevesebb nem lehet. Ha eredeti munkakörét is ellátja, helyettesítési díj jár.

A munkakörben nem tartozó, ill. más munkahelyen történő munkavégzés valószínű időtartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell, ez az idő naptári évenként 2 hónapnál több nem lehet, kivéve, ha eltérően állapodnak meg.

Kirendelés

A munkavállaló ideiglenesen más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető. Írásban kel ezt közölni a munkavállalóval, valamint azt is, hogy ilyen esetben ki a munkáltatói jogkör gyakorlója.


Találat: 1857


Felhasználási feltételek