online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Egy jogsértö cselekmény allamnak való betudhatósagafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Egy jogsértö cselekmény államnak való betudhatósága.

Az államok felelössége a nemzetközi jog megsértése miatt

(az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának tervezete - 2001 II. FEJEZET - Magatartás betudása egy államnak)

4.cikk - Az állami szervek magatartása

1. Bármelyik állami szerv magatartását a nemzetközi jog szerint az adott állam cselekményének kell tekinteni, füg 818g66i getlenül attól, hogy ez a szerv törvényhozói, végrehajtói, bírói vagy bármely más feladatot végez, és attól, hogy milyen helyet foglal el az állami szervezeten belül, valamint attól is, hogy az állam központi kormányzatának vagy területi egységének-e a szerve.

2. A szerv jelenthet bármely olyan személyt vagy szervezödést, amelynek az állam belsö joga szerint ez a jogállása.

5. cikk - A kormányzati hatalom elemeit gyakorló személy vagy szervezödés magatartása

A 4. cikk értelmében állami szervnek nem minösülö, de az adott állam belsö joga által a kormányzati hatalom elemeinek gyakorlására felhatalmazott valamely személy vagy szervezödés magatartását a nemzetközi jog szerint az adott állam cselekményének kell tekinteni, ha adott esetben a személy vagy szervezödés ezen minöségében jár el.

6. cikk - Egy másik állam által az állam rendelkezésére bocsátott szervek magatartása

Egy másik állam által az állam rendelkezésére bocsátott szerv magatartását a nemzetközi jog szerint az utóbbi cselekményének kell tekinteni, ha a szerv azon állam kormányzati hatalmának elemeit gyakorolja, amelynek a rendelkezésére bocsátják.

7. cikk - A hatáskör túllépése vagy az utasítások megszegése

Az állam szervének, valamint a kormányzati hatalom elemeinek gyakorlására felhatalmazott személynek vagy szervezödésnek a magatartását a nemzetközi jog szerint az állam cselekményének kell tekinteni, ha a szerv, a személy vagy a szervezödés ebben a minöségében jár el, még abban az esetben is, ha hatáskörét túllépi vagy az utasításokat megszegi.

8. cikk - Egy állam irányítása vagy ellenörzése alatt álló magatartás

Egy személy, vagy személyek egy csoportjának a magatartását a nemzetközi jog szerint az állam cselekményének kell tekinteni, ha a személy vagy a személyek e csoportja a cselekmény elkövetésekor ténylegesen az adott állam utasításai szerint, illetve irányítása vagy ellenörzése alatt cselekszik.

9. cikk - A hivatalos hatóságok hiányában vagy helyett kifejtett magatartás

Egy személy, vagy a személyek egy csoportjának a magatartását a nemzetközi jog szerint az állam cselekményének kell tekinteni, ha a személy vagy a személyek csoportja ténylegesen a kormányzati hatalom elemeit gyakorolja a hivatalos hatóságok hiányában vagy helyett, olyan körülmények között, amelyek szükségessé teszik a kormányzati hatalom ezen elemeinek gyakorlását.

10. cikk - Felkelö vagy más mozgalom magatartása

1. Annak a felkelö mozgalomnak magatartását, amely egy állam új kormányává válik, a nemzetközi jog szerint az adott állam cselekményének kell tekinteni.

2. Annak a felkelö vagy más mozgalomnak a magatartását, amelynek sikerül új államot létrehoznia egy létezö állam területének egy részén, vagy az igazgatása alatt álló területen, a nemzetközi jog szerint az új állam cselekményének kell tekinteni.

3. Ez a cikk nem érinti bármely olyan magatartás betudását az államnak, bármilyen módon kapcsolódjon az a kérdéses mozgalomhoz, melyet a 4-9. cikkek szerint, ezen állam cselekményének kell tekinteni.

11. cikk - Az állam által sajátjaként elismert és elfogadott magatartás

A magatartást, amely a megelözö cikkek alapján nem tudható be egy államnak, azonban a nemzetközi jog szerint az adott állam cselekményének kell tekinteni, ha és amennyiben az állam a kérdéses magatartást sajátjaként elismeri és elfogadja.


Találat: 406


Felhasználási feltételek