online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

fizikai

fizika feladatok, fizikai érdekességek, fizikai kísérletek, atomfizika, fizika képletekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
fizikai
 
bal also sarok jobb also sarok

HENDERSHOT ÉLETE


HENDERSHOT ÉLETE Lester Hendershot a század végén, 1898-ban született, és 1961­ben halt meg. Pennsylvania állam Elizabeth nevű kisvárosában ne­velkedett. Számos alkalmi munkája volt, tűzoltótól kezdve postásig és gépkezelőig. Az 1920-as é


A HELYZET MA


A HELYZET MA Az 1980-as években indult a mindez ideig legígéretesebb ipari kísérlet, amit egy Kanadában lakó portugál házaspár, Alexandra és Paulo Correa kezdeményezett. Több szabadalmat kaptak készülé­kükre, melyet laboratóriumi körülménye


Az elektrosztatikai és magnetosztatikai - ismeretek attekintése


Az elektrosztatikai és magnetosztatikai - ismeretek áttekintése 1. Bevezetés             Mivel az előadás hallgatói, az "Elektrotechika I." előadássorozatot megelőző félévben "Általános fizika" előadást hallgatnak, melynek kereté


LEVÉL NEWTONNAK


LEVÉL NEWTONNAK Most idézzünk hosszan Gravesande leideni fizikaprofesszor le­veléből, amelyet Isaac Newtonnak írt: "Doktor Desaguliers való­színűleg mutatta Önnek azt a levelet, amit Fischer báró írt neki nemrég Orffyreus kerekéről, ahol a


Sztatikus terek


Sztatikus terek 1. Az örvénymentes - forrásos tér tárgyalása (skalárpotenciál)             Az örvénymentes-forrásos tereket általánosan a következö két egyenletböl alkotott egyenletrendszer írja le:


EGY DOGMA SZÜLETÉSE


EGY DOGMA SZÜLETÉSE Meyer, Joule, Helmholtz, Thomson és mások munkássága bár teljesen jószándékú volt, mégis katasztrófát jelentett az emberiség számára. Itt azzal a jelenséggel találkozunk, hogy amikor egy gon­dolat elindul, akkor egyre töb


A FIATAL TESLA


A FIATAL TESLA Nikola Tesla 1856. július 9-én éjfélkor született az Osztrák Ma­gyar-Monarchia területén, Horvátország Lika provinciájának Smil­ján nevű falucskájában. Szerb családból származott, apja a helyi ortodox templom papja, Milutin


COLORADO - VILLÁMOK KÖZÖTT


COLORADO - VILLÁMOK KÖZÖTT   A múlt század utolsó évében Tesla egy új, nagyszabású vállal­kozásba kezdett, aminek alapötletét horvátországi és magyaror­szági látogatása adta meg: a villámokkal kezdett foglalkozni, pontosabban azzal, hog


A SZIMMETRIA TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE


A SZIMMETRIA TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE Lehet, hogy most az olvasó papírízűnek és szőrszálhasogatónak véli az egyenes és a körmozgás vizsgálgatását, ám népek, konti­nensek, kultúrák sorsát befolyásolta, hogy meg tudták-e ismerni ezeket a szimm


A SZIMMETRIA MATEMATIKAI FOGALMÁNAK TÖRTÉNETE


A SZIMMETRIA MATEMATIKAI FOGALMÁNAK TÖRTÉNETE Láttuk, hogy többféleképpen el lehetett volna jutni a szennyezés­mentes energiatermelő gépek felfedezéséhez. Orffyreus kész szerke­zetének elterjedését butaság és irigység akadályozta meg. Itt


A LÁTÁST IS TANULNI KELL


A LÁTÁST IS TANULNI KELL Furcsa dolog a látás, mert a közhiedelemmel ellentétben azt is ta­nulni kell. Ha egy kismacskát olyan környezetben nevelnek föl, ahol csak vízszintes csíkok vannak, akkor néhány hónap után már nem ismeri fel a függ


AZ ÉLŐVILAG ÉS A MÉRNÖKÖK LEHETŐSÉGEI


AZ ÉLŐVILAG ÉS A MÉRNÖKÖK LEHETŐSÉGEI Az élővilág alkotásai általában kicsinyek, nedves, vizes közegben létrejövő, állandóan változó "szerkezetek", tiszta fémet rendkívül ritkán használnak, forgó alkatrészt nem tartalmaznak, és rugalmas al


A HIDEGFÚZIÓ


A HIDEGFÚZIÓ A fúzióról szinte mindenki hallott már. A magfúziós folyamat az élet alapja, a csillagok motorja. Hidrogén atommagok, protonok fu­zionálnak, egyesülnek nagyobb rendszámú anyaggá, héliummá, és ebben a folyamatban a héliummagnak


EGY OPTIMISTA MEGOLDÁS


EGY OPTIMISTA MEGOLDÁS   Ahhoz, hogy a tudomány mint módszer és mint intézmény is működőképes legyen, néhány fontos változtatásra lenne szükség. A kutatók közösségét olyan testületnek kellene vezetni, mely alulról választható, s az aktí


A KÉRDÉSEK


A KÉRDÉSEK E1 kell gondolkodni azon, hogy mi az, ami életminőségünket, jövőnket a legnagyobb mértékben befolyásolja. A legfontosabb kérdések a következők: l. Vajon választott képviselőink (bármely ország bármely szintjén) tisztában


P. CURIE FELFEDEZÉSE


P. CURIE FELFEDEZÉSE Az a megfigyelés, hogy a természetben lejátszódó folyamatok­nál mindig valami fizikai okot lehet sejteni, találni, nem olyan régi feltételezés. Hosszú ideig a legfontosabb kérdéseket egysze­rűen elintézték egy vállrándí


A TUDOMÁNY MINT MÓDSZER


A TUDOMÁNY MINT MÓDSZER Az olyan szavak, mint hit, szocializmus, szeretet, haza stb. na­gyon sokféleképpen értelmezhetőek, és egyes országokban, ember­csoportokban más-más értelemben használják őket. A szocializmus szó Svájcban, Svédországb


TESLA, A FELTALÁLÓ


TESLA, A FELTALÁLÓ 1889 után Tesla már nem foglalkozott a váltóáram kérdéseivel. A Westinghouse-nál maradt még egy darabig konzultánsként, azonban idejének nagy részét New York-i laboratóriumában töltötte; ahol a nagyfrekvenciás, nagyfeszül


TANULUNK-E A HIBÁKBÓL?


TANULUNK-E A HIBÁKBÓL? Abba Ebban egykori izraeli külügyminiszter mondta: "Az ember nagyon értelmes, nagyon okos, kompromisszumképes tud lenni - ha már minden más lehetőséget kimerített." Ez a mély bölcsesség természetesen a tudományra is


TÖBBLETENERGIA POLARIZÁLT DIELEKTRIKUMOKBAN


TÖBBLETENERGIA POLARIZÁLT DIELEKTRIKUMOKBAN. HENDERSHOT, MAYER, HORVÁTH GÉPEI. Nemcsak mágnesesen polarizálható, hanem elektromosan polari­zálható készülékekben is létrejön a többletenergia-termelés, ha ugyanazt az alapelvet követjük - azazoldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7

Felhasználási feltételek