online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A TUDOMÁNY MINT MÓDSZER

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
REOLÓGIA
Mihaly György: Mire jó a kvantumfizika?
S7 300/400 időzítők és szamlalók
A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN
MIT TANULHATNÁNK AZ ÉLŐVILÁGTÓL
ORFFYREUS KORA
TANULUNK-E A HIBÁKBÓL?
TESLA, A FELTALÁLÓ
A TUDOMÁNY MINT MÓDSZER
 
bal also sarok   jobb also sarok

A TUDOMÁNY MINT MÓDSZER


Az olyan szavak, mint hit, szocializmus, szeretet, haza stb. na­gyon sokféleképpen értelmezhetőek, és egyes országokban, ember­csoportokban más-más é 616e49g rtelemben használják őket. A szocializmus szó Svájcban, Svédországban, Albániában és Kambodzsában telje­sen más fogalmat takar. Hasonlóképp vagyunk a tudománnyal is, amit megint csak többféle, egymásnak is ellentmondó értelemben használunk. A tudomány sokféle értelmezése között elsősorban a tudományt mint módszert kell kiemelni, azaz a kutatás módsze­reit. A megfigyelés, a kísérletezés, a hipotézis fölállítása, a kísérlet elvégzése, az eredmények elemzése tartozik ehhez az értelmezés­hez. Ezekben a módszerekben sosem csalódtunk a történelem során erről biztosan tudjuk, hogy használható eredményeket ad. A társa­dalomtudományokat és az egzakt természettudományokat épp a kutatási módszerek eltérő jellege választja el, ezért a két területet nagy hiba volna egy kalap alá venni. Bár mindkét típusú kutatás nagyon fontos és hasznos, de alapvetően eltérő módszerekkel dol­gozik. Általában a társadalmi kísérletek mert vannak, voltak ilyenek a legdrágább és legfájdalmasabb eredményeket szokták szolgáltatni, az élő és élettelen egzakt tudományban általában ke­vesebb bajjal úszunk meg egy-egy kísérletet.


Találat: 1497


Felhasználási feltételek