online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

ORFFYREUS KORA

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
REOLÓGIA
Lézeres tavolsagmérés
Villamos tér
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Az SI-mértékrendszer
HIÁNYZÓ SZIMMETRIÁK AZ ELEKTRODINAMIKÁBAN
A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN
 
bal also sarok   jobb also sarok

ORFFYREUS KORAOrffyreus élete egy széttagolt, kisebb-nagyobb, szinte egymástól független hercegségekre, választófejedelemségekre bomlott Németországban zajlott le. Ebben az időszakban kezdett Poroszország hatalmi tényező lenni a német politikában, ekkor már túl vagyunk a harmincéves háb 252d35c orú pusztításán, és Németország kezd magára találni. A porosz király, I. Frigyes, aki 1713 és 1740 között uralkodott, lényegében Orffyreus teljes alkotói munkásságát végigkísérte, hiszen a fiatal feltaláló 1712-ben mutatta be működő készülékét először, és 1745-ben halt meg, öt évvel Frigyes halála után, tehát még néhány évig a Mária Teréziával hadakozó Nagy Frigyes Po­roszországa idején is élt.


I. Frigyes abszolutista uralkodó volt, hívő kálvinista, de a gon­dolkozó emberek esküdt ellensége, aki gyakran hangoztatta, hogy minden tanult ember bolond. Mindent utált, ami francia, mindent utált, ami a luxussal vágy a szórakozással volt kapcsolatos. Frigyes viselkedése egyfajta minta volt Európában, de hasonló abszolutista uralkodók találhatók ebben a korban mindenütt - Oroszországban Nagy Péter, Franciaországban a Napkirály és hasonlóképpen a spa­nyol uralkodók is. Számukra a hatalom, a hadsereg fejlesztése az ország nagyobbítása a háborúk segítségével természetes dolog volt.


A nagy és gazdag uralkodók sehol sem értették meg a tudomány és az ipar összekapcsolásának fontosságát. Ebben az időben épült ki a porosz bürokrácia és az úgynevezett poroszos mentalitás is, ami évszázadokra meghatározta aztán a német gondolkodást. Fri­gyes kedvenc mondása volt: "A megváltás Istené, de minden más rám tartozik". Ennek szellemében egy rosszul fizetett, agyondol­goztatott, de mégis tekintélyes bürokratasereg intézte az állam­ügyeket többé-kevésbé mindenütt Németországban, s őket különö­sebben nem érdekelte a műszaki kutatás támogatása. Szabadalmi törvények ekkor még nem léteztek, a gyakorlatban semmi sem tudta megvédeni egy feltaláló találmányát a másolástól.


Így Orffyreus számára nem maradt más, csak áz állandó titko­lózás, ami már paranoid méreteket öltött nála, valószínűleg azért, mert a szerkezet maga egyáltalán nem volt bonyolult. Ha egyszer valaki meglátta volna, hogy a súlyok amilyen pályán mozognak a kerék belsejében, talán kisebb-nagyobb munkával maga is le tudta volna másolni, így a feltalálónak semmilyen haszna nem származott volna ebből a találmányból.


Az egész német birodalmat VI. Károly irányította, uralta, akit : 1 -ben választottak meg a szent Római Birodalom élére. Ő deklarálta 1713-ban, hogy a Habsburg korona örökölhető, és föld­jei oszthatatlanok. Ő kebelezte be Magyarországot és Csehországot, és leánya, egyetlen leszármazottja, Mária Terézia a magyar történelmet is nagyban befolyásolta.


Ennyit hát a történelmi háttérről. Anélkül, hogy megemlítettük volna a világ többi részeit, nagyjából látjuk, hogy Bach, Händel, Vivaldi kortársai hogyan is éltek, milyen uralkodók alatt.


Találat: 1424


Felhasználási feltételek