online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

ORFFYREUS KORA

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
REOLÓGIA
Lézeres tavolsagmérés
Villamos tér
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Az SI-mértékrendszer
HIÁNYZÓ SZIMMETRIÁK AZ ELEKTRODINAMIKÁBAN
A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN
 
bal also sarok   jobb also sarok

ORFFYREUS KORAOrffyreus élete egy széttagolt, kisebb-nagyobb, szinte egymástól független hercegségekre, választófejedelemségekre bomlott Németországban zajlott le. Ebben az időszakban kezdett Poroszország hatalmi tényező lenni a német politikában, ekkor már túl vagyunk a harmincéves háb 252d35c orú pusztításán, és Németország kezd magára találni. A porosz király, I. Frigyes, aki 1713 és 1740 között uralkodott, lényegében Orffyreus teljes alkotói munkásságát végigkísérte, hiszen a fiatal feltaláló 1712-ben mutatta be működő készülékét először, és 1745-ben halt meg, öt évvel Frigyes halála után, tehát még néhány évig a Mária Teréziával hadakozó Nagy Frigyes Po­roszországa idején is élt.


I. Frigyes abszolutista uralkodó volt, hívő kálvinista, de a gon­dolkozó emberek esküdt ellensége, aki gyakran hangoztatta, hogy minden tanult ember bolond. Mindent utált, ami francia, mindent utált, ami a luxussal vágy a szórakozással volt kapcsolatos. Frigyes viselkedése egyfajta minta volt Európában, de hasonló abszolutista uralkodók találhatók ebben a korban mindenütt - Oroszországban Nagy Péter, Franciaországban a Napkirály és hasonlóképpen a spa­nyol uralkodók is. Számukra a hatalom, a hadsereg fejlesztése az ország nagyobbítása a háborúk segítségével természetes dolog volt.


A nagy és gazdag uralkodók sehol sem értették meg a tudomány és az ipar összekapcsolásának fontosságát. Ebben az időben épült ki a porosz bürokrácia és az úgynevezett poroszos mentalitás is, ami évszázadokra meghatározta aztán a német gondolkodást. Fri­gyes kedvenc mondása volt: "A megváltás Istené, de minden más rám tartozik". Ennek szellemében egy rosszul fizetett, agyondol­goztatott, de mégis tekintélyes bürokratasereg intézte az állam­ügyeket többé-kevésbé mindenütt Németországban, s őket különö­sebben nem érdekelte a műszaki kutatás támogatása. Szabadalmi törvények ekkor még nem léteztek, a gyakorlatban semmi sem tudta megvédeni egy feltaláló találmányát a másolástól.
Így Orffyreus számára nem maradt más, csak áz állandó titko­lózás, ami már paranoid méreteket öltött nála, valószínűleg azért, mert a szerkezet maga egyáltalán nem volt bonyolult. Ha egyszer valaki meglátta volna, hogy a súlyok amilyen pályán mozognak a kerék belsejében, talán kisebb-nagyobb munkával maga is le tudta volna másolni, így a feltalálónak semmilyen haszna nem származott volna ebből a találmányból.


Az egész német birodalmat VI. Károly irányította, uralta, akit : 1 -ben választottak meg a szent Római Birodalom élére. Ő deklarálta 1713-ban, hogy a Habsburg korona örökölhető, és föld­jei oszthatatlanok. Ő kebelezte be Magyarországot és Csehországot, és leánya, egyetlen leszármazottja, Mária Terézia a magyar történelmet is nagyban befolyásolta.


Ennyit hát a történelmi háttérről. Anélkül, hogy megemlítettük volna a világ többi részeit, nagyjából látjuk, hogy Bach, Händel, Vivaldi kortársai hogyan is éltek, milyen uralkodók alatt.


Találat: 1358Felhasználási feltételek