online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

számítógépes

Számítógépes program, Számítógépes grafika



felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
számítógépes
 
bal also sarok jobb also sarok

A MYSQL NYELV ALAPJAI


 A MySQL NYELV Alapjai 1.1    Miért Mysql? Az utóbbi években nagyon elterjedt az adatbázisok használata az interneten. Számos olyan  fontos alkalmazás van, amely ilyen adatbázisokat használ. Például: ˇ   &nbs


Utasítas varakoztatas II. (utasítas varakoztató pufferek megvalósítasi alternatívai, operandus lehívasi politikak, értékelésük)


Utasítás várakoztatás II. (utasítás várakoztató pufferek megvalósítási alternatívái, operandus lehívási politikák, értékelésük) Utasítás várakoztató pufferek megvalósításai:             Várakoztató


Harmadik generaciós szuperskalar processzorok: az utasítason belüli parhuzamos végrehajtas attekintése (harom-operandusú utasítasok, SIMD-utasítasok,


Harmadik generációs szuperskalár processzorok: az utasításon belüli párhuzamos végrehajtás áttekintése (három-operandusú utasítások, SIMD-utasítások, VLIW-architektúrák) Utasításon belüli párhuzamosság          Duál-müveletes utasí


Hagyomanyos szamítógépek felépítése, müködése (felépítési vazlat, müködés)


Hagyományos számítógépek felépítése, müködése (felépítési vázlat, müködés) Korlátaink - jellemzök: - minden utasítás két byte hosszú (256 lehetséges cím): 1 byte    


Halózatok - Oktatasi segédlet


A számítógép hálózat: A számítógép hálózat olyan függöségben lévö vagy független számítógépek egymással összekapcsolt együttese, melyek abból a célból kommunikálnak egymással, hogy bizonyos eröforrásokon osztozhassanak, egymásnak


Az aritmetikai egységek felépítése IV. (a lebegöpontos algebrai müveletek és megvalósítasuk. A lebegöpontos multimédia (vektoros képfeldolgozas) probl


Az aritmetikai egységek felépítése IV. (a lebegöpontos algebrai müveletek és megvalósításuk. A lebegöpontos multimédia (vektoros képfeldolgozás) probléma-felvetése és megoldása) Lebegöpontos müveletek Összead


Szamítógép architektúrak osztalyozasa (Flynn-féle, illetve korszerü osztalyozas)


Számítógép architektúrák osztályozása (Flynn-féle, illetve korszerü osztályozás) Flynn féle csoportosítás a hatvanas évekböl:   o      Értelmezett fogalmak: §     &n


Web Container (http request és response; webalkalmazas felépítése; hogyan futtatja a Tomcat a servleteket; hany példany jön létre a servletekböl)


Web Container (http request és response; webalkalmazás felépítése; hogyan futtatja a Tomcat a servleteket; hány példány jön létre a servletekböl) HTML A HTML lehetöséges biztosít arra, hogy az Interneten publikált informáci


Monitorok és nyomtatók


Monitorok és nyomtatók   Monitorok A monitor a perifériák között a kiviteli eszközök csoportjába tartozik. Müködési elv szerint háromféle típust különböztethetünk meg. CRT (Cathode Ray Tube, katódsugárcsöves) Az ilyen típusú mon


Az utasítasok idöben parhuzamos feldolgozasanak alapvetö lehetöségei (prefetching, atlapolt utasítas végrehajtas, futószalag elvü feldolgozas, ebböl a


Az utasítások idöben párhuzamos feldolgozásának alapvetö lehetöségei (prefetching, átlapolt utasítás végrehajtás, futószalag elvü feldolgozás, ebböl adódó szük keresztmetszetek (memória sávszélesség és elágazások) fe


A szekvencialis utasítas-végrehajtas menete (az aritmetikai utasítasok és a feltétlen vezérlés-atadasi utasítas végrehajtasanak sémaja)


A szekvenciális utasítás-végrehajtás menete (az aritmetikai utasítások és a feltétlen vezérlés-átadási utasítás végrehajtásának sémája) -        MK : müvelet


Az elödekódolas megvalósítasa (szükségessége, elve, szükséges többletbitek szama, felhasznalasa, példak)


Az elödekódolás megvalósítása (szükségessége, elve, szükséges többletbitek száma, felhasználása, példák) Szükségessége: A skalár processzoroknak ciklusonként csak 1 utasítást kell dekódolnia. Ezen felül ellenöriznie kell azt is,


Regiszter atnevezés II. (a megvalósítas elve és a föbb feladatok utasítas varakoztatast feltételezve, kiküldéshez kötött operandusz lehívas esetén)


Regiszter átnevezés II. (a megvalósítás elve és a föbb feladatok utasítás várakoztatást feltételezve, kiküldéshez kötött operandusz lehívás esetén) Regiszter átnevezés megvalósítási elve és föbb feladatai utasítás várakoztatást és


Regiszter atnevezés III. (tervezési tere, a regiszter atnevezés kiterjedése (scope), atnevezö regiszterek megvalósítasi alternatívai)


Regiszter átnevezés III. (tervezési tere, a regiszter átnevezés kiterjedése (scope), átnevezö regiszterek megvalósítási alternatívái) Tervezési tere: A regiszter átnevezés kiterjedése (scope): A szuperskalár processzorok m


Dekódolas (alkalmazott eljarasok attekintése, parhuzamos hagyomanyos dekódolók, elödekódolas, a trace cache hasznalata, példak)


Dekódolás (alkalmazott eljárások áttekintése, párhuzamos hagyományos dekódolók, elödekódolás, a trace cache használata, példák) Dekódolási lehetöségek: Hagyományos dekódolók, Elödekódolók (prefetching): L2-b


Szuperskalar processzorok mikroarchitektúrajanak megvalósítasi alternatívai (a processzorok föbb megvalósítasi alternatívait meghatarozó szempontok, m


Szuperskalár processzorok mikroarchitektúrájának megvalósítási alternatívái (a processzorok föbb megvalósítási alternatíváit meghatározó szempontok, megvalósítási alternatívák áttekintése) A processzorok föbb megvalósítási altern


Szamítasi modell (fogalma; kapcsolatai, fajtai, a Neumann-féle és az adatfolyam szamítasi modell)


Számítási modell (fogalma; kapcsolatai, fajtái, a Neumann-féle és az adatfolyam számítási modell) Számítási modell fogalma: A számításra vonatkozó alapelvek absztrakciója. Jellemzöi: Min hajtjuk végre a számítást? Hogyan képe



oldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22

Felhasználási feltételek