online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

számítógépes

Számítógépes program, Számítógépes grafika

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
számítógépes
 
bal also sarok jobb also sarok

Irodalom


Irodalom Könyvek: Ullman, J.D.: Principles of DATABASE SYSTEMS, Computer Science Press, Inc., 11 TAft Ct., Rockville, Maryland 20850, 1982 Ullman, J.D. - Widom, J.: Adatbázisrendszerek - Alapvetés, Panem Kft., 1998


Relaciókon végezhető műveletek


Relációkon végezhető műveletek 1     Projekció (egy tábla vertikális megszorítása) Def: Legyen , akkor R projekciója -ra. Ekkor = Példa: Az OLVASO (o_azon, vnev, unev, lakcim, kiad_azon, beir_dat, okod) tábla projekc


Adatvédelem


Adatvédelem   Egy adatbáziskezelö rendszerben az adatvédelemnek három területét szoktuk megkülönböztetni. Ezek az adatok integritása, a hozzáférési jog és az adatok fizikai védelme.   Az adatok integritásán tulajdonképpen az


Megoldasok


Megoldások 1.1     CLIPPER 1.1.1     A DBU segédprogram használata 1.          A DBU program elindítása után meg kell nyitni az adatállományt


Az ORACLE adatbaziskezelö eszköztara


Az ORACLE adatbáziskezelö eszköztára   Az ORACLE adatbázisok kezelésére az SQL nyelven kívül rendelkezésünkre áll még számos software-eszköz, melyek kiküszöbölik a rutin programozói munkát, programgenerátorként müködnek, segíts


Képek tarolasa az adatbazisban


Képek tárolása az adatbázisban   Számos nyilvántartásban a dolgok, vagy személyek adatai mellett fontos azok fényképének a tárolása is. Például egy ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanok adatai (cím, alapterület, ár stb.) mellett az i


Megoldasok


Megoldások 1.1     CLIPPER 1.1.1     A DBU segédprogram használata 1.          A DBU program elindítása után meg kell nyitni az adatállományt


Szöveges adatbazisok


Szöveges adatbázisok   Az eddig látott adatbázisokban az adatok szigorú szabályok szerint kerültek tárolásra, az adatok között meglévö összefüggések szerint. A szöveges adatbázisok ezzel szemben folyamatos, vagy bizonyos szempontok sz


Adatbazis-típusok


Adatbázis-típusok   Attól függöen, hogy az adatmodellben milyen logikai kapcsolatokat engednek meg az egyedhalmazok között és ezeket a kapcsolatokat hogyan kezelik, az adatbáziskezelö rendszereket három fö típusba sorolhatjuk


Adatbazis vezérelt webhelyek


 Adatbázis vezérelt webhelyek Bevezetés         A 6. Munka az adatbázisokkal című fejezet azoknak a PHP-s eszközöknek a hasz­nálatát mutatta be, amelyekkel az adatbázisokban tárolt információkhoz férhe­tünk hozzá. Az előző fejezetben


Relaciós adatbaziskezelö nyelvek


Relációs adatbáziskezelö nyelvek   Az 1970-es évektöl kezdve számos nyelvet dolgoztak ki a relációs adatbázisok kezelésére, azonban sokáig egyik sem tudott népszerüvé válni. A személyi számítógépek megjelenésével azonban


Interaktív adatbaziskezelö rendszerek


Interaktív adatbáziskezelö rendszerek   Az interaktív adatbáziskezelö rendszerek használatakor a felhasználó párbeszédet folytat a számítógéppel. Vagyis a felhasználó megadja parancsait, vagy kérdéseit, amelyekre azonnali vála


A CLIPPER relaciós adatbaziskezelö nyelv


A CLIPPER relációs adatbáziskezelö nyelv   A dBASE III gyorsan népszerüvé vált, számos alkalmazás készült ezen a nyelven, azonban ez a nyelv alapvetöen felhasználó-orientált. Ezért a Nantucket Corporation kifejlesztette a


A dBASE adatbaziskezelö rendszer


A dBASE adatbáziskezelö rendszer   A dBASE adatbázis táblázatokat tartalmazó adatállományokból és a hozzájuk tartozó indexállományokból áll. Egy adat-file egy táblázatot (relációt) tartalmaz, kiterjesztése - alapértelmezés szerint


Az alapvető fizikai tarolasi szerkezetek összehasonlítasa


Az alapvető fizikai tárolási szerkezetek összehasonlítása 1. Alapfogalmak A fizikai szervezés célja, hogy egy rekordokból álló állomány kezelése megoldható legyen a következő műveletekkel: beszúrás, törlés, keresésé, módosítás. Ez a külső tá


Feladatok


Feladatok 1.1     CLIPPER 1.1.1     DBU program 1.      Állapítsa meg egy adatállomány struktúráját tartalmát a DBU program segítségével! 2.  


Osztott adatbazisok


Osztott adatbázisok   A számítógép-hálózatok kialakulásával felmerült az igény arra, hogy fizikailag különbözö helyeken tárolt adatokat együtt használjanak. Így jöttek létre az osztott adatbázisok.   Az osztott adatbázis különb


Az adatbazis fogalma, fontosabb összetevöi, felhasznalasi módjai


Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevöi, felhasználási módjai 1. Adatbáziskezelö rendszer (DBMS - DataBase Management System) A DBMS komplex SW-HW rendszer, mely adatok magas szintü kezelését szolgálja. A "magas szint


A GUPTA adatbaziskezelö rendszer


A GUPTA adatbáziskezelö rendszer   A GUPTA cég az 1980-as évek közepén jelent meg az adatbáziskezelö rendszerek piacán az elsö kliens-server architektúrájú, SQL alapú relációs adatbáziskezelö rendszerével. A cég cél


Az adatbaziskezelö rendszerek üzemeltetése


Az adatbáziskezelö rendszerek üzemeltetése   Az adatbázisokhoz általában több felhasználó hozzáférését kell biztosítani, ezért többnyire valamilyen hálózaton történik az adatbázis elhelyezése. Söt elöfordulhat, hogy az adoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22


Felhasználási feltételek