online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

számítógépes

Számítógépes program, Számítógépes grafika

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
számítógépes
 
bal also sarok jobb also sarok

Access 2000 kezdő


Tartalomjegyzék Bevezetés.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .. 3 Elméleti alapok.......... ..... ...... .......... ..... ...... .............


Funkcionalis függőségek, normalformak


Funkcionális függőségek, normálformák Funkcionális függőségek: Amikor egy relációt attribútumainak jelentése szerint vizsgálunk, akkor egyes attribútumok között bizonyos függőségeket tapasztalhatunk. Ezek közül a legfontosabb az E.


Sémakezelés és tarolasi struktúrak hierarchikus adatbazisokban


Sémakezelés és tárolási struktúrák hierarchikus adatbázisokban 1. Bevezetés Szemben a hálós modellel ez  az adatmodell úgymond "szervesen" alakult ki, nem egy bizottság munkájának eredménye. Például a hierarchikus adatmodellt haszn


A prezentaciókészítés alapjai


A prezentációkészítés alapjai A fejezet tartalma A prezentáció fogalma. Információátadási formák, ahol prezentáció előfordulhat: előadás, konferencia, automatikus- vagy önműködő prezentáció, grafikon-show, oktatást. A vetített háttér sze


I/19 Vírusok és vírusvédelem


I/19 Vírusok és vírusvédelem Vírusok jellemzöi, csoportosításuk A számítógépes vírusok alatt ma már sok olyan programot is gondolunk, ami valójában nem vírus, de célja a károkozás, akadályozás, roncsolás. I. A vírusoknak az alábbi kri


Az Excel adatkezelése


Az Excel adatkezelése Az Excel rendelkezik bizonyos korlátozott adatbázis-kezelő funkciókkal is. Kezelhetjük az adatbázist teljes egészében az Excelben (ilyenkor minden táblát más munkalapra célszerű tenni), de megnyithatunk pl. Access


SSADM Strukturalt rendszerelemzési és -tervezési módszer


SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 1. Áttekintés.......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................


Outpot perifériak


Outpot perifériák Nyomtatók Sornyomtatók Egyszerre egy sor nyomtatását végzik. Elsősorban nagygépes, nagy terjedelmű, drága, de igen gyors készülékek. A sornyomtatók tipikus és igen gyakran alkalmazott fajtája a betűhengeres nyomtató: Fő r


Az ACCESS adattípusai


Az ACCESS adattípusai Amikor az Access-ben táblákat tervezünk, meg kell adni a táblák mezőinek nevét és típusát. A mezők típusa (szöveges, szám, dátum stb.) az adattárolás miatt fontos, mert máshogy kell lódolni a különböző típusú adato


Rekurzió (particiószam, Hanoi tornyai, postfix konverzió)


Rekurzió (particiószám, Hanoi tornyai, postfix konverzió). Program Particio;   Var     n : Word;   Function P(n : Word) : Longint;     Function P2(m,n : Word) : Longint;       Begin         If (m = 1) Or (n = 1) Then     


Rendszerindítas


Rendszerindítás  Az operációs rendszerek legtöbb modulja lemezen található, éppen ezért az őt tartalmazó lemeznek elérhetőnek kell lenni. Bekapcsolás után innét a szükséges mudulok betöltődnek a gép memóriájába. Power On Self  Test:


Adatbazis létrehozasa - Access


Adatbázis létrehozása Gyakorlat: Hozzon létre egy új üres adatbázist, legyen a neve: Iktató. 1.1 Létrehozás közvetlenül az ACCESS indításakor Új adatbázis létrehozását kezdeményezhetjük közvetlenül az ACCESS indítóablakában.


VoIP technológia


VoIP technológia Bevezetö Ebben a fejezetben azoknak a technológiáknak az ismertetése található, amelyek lehetövé teszik csomag alapú telefonhálózatok, speciálisan a Voice over IP rendszerek alkalmazását. A hangátvitel szempontjábó


PLC-S VEZÉRLÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE


PLC-S VEZÉRLÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE Napjainkban egyre inkább növekszik azon technológiai folyamatok száma, amelyek automa- tikus vezérlése fokozott biztonságot igényel.          Az energiaipar, vegyipar, közlekedés fokozott bizto


A magyar nyelv hangallomanya


A magyar hangrendszer A magyar nyelv hangállománya A hangzás a nyelv közvetlen érzékelhetö valósága, természetének lényege. A nyelvtudomány megkülönbözteti a beszédhangot és a fonémát. A fonéma egy nyelv társadalmilag érv


Átviteli minöséggel kapcsolatos kérdések


Átviteli minöséggel kapcsolatos kérdések Hangcsomag átvitele esetén az ideális végpont-végpont közötti késleltetés 150 és 200 milliszekundum között van. Láthattuk, hogy a CODEC-ek és csomagképzés két útvonalválasztás közötti átvitelbe 50 é


Könyvtarak


Könyvtárak 1.      Egyszintű 2.      Kétszintű 3.      Többszintű Tetszőlegesen egymásba ágyazhatóak a könyvtár


A programok felépítése, az utasítasok típusai


A programok felépítése, az utasítások típusai A programok programfejre és blokknak nevezett törzsre bonthatók. A fej nevet ad a programnak és felsorolja a program paramétereit. A program fejrészében paraméterek adhatók meg, amelyek segí


Prezentaciós eszközök


Prezentációs eszközök A fejezet tartalma Az információ közvetítésének lehetőségei és eszközei. A két alapvető információs csatorna: auditív és vizuális. A hallás és a látás egymáshoz való viszonya és kapcsolata. Az eszközök kiválasztásán


Tablazatok szerkesztési műveletei


  Táblázatok szerkesztési műveletei A táblázatkezelők legfontosabb funkciója a különböző számítások végzése. Ehhez kötődik az alkalmazási területük is, azaz ott és akkor célszerű alkalmazni őket, ahol, és amikor számításokat kell végeoldal:

1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22