online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Tablazatok szerkesztési műveletei

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Tablazatok szerkesztési műveletei
 
bal also sarok   jobb also sarok

Táblázatok szerkesztési műveletei

A táblázatkezelők legfontosabb funkciója a különböző számítások végzése. Ehhez kötődik az alkalmazási területük is, azaz ott és akkor célszerű alkalmazni őket, ahol, és amikor számításokat kell végeznünk, pl. matematikai mérnöki, pénzügyi számítások esetén. Számításokat végezhetünk az egyszerűtől a legösszetettebbig, számos beépített függvényt használhatunk. Több táblázat adataival is dolgozhatunk egyszerre.  Számításainkat szépen megformázható táblázatokba rendezhetjük.

Mozgás: A táblázatban vagy a kurzorpadon lévő billentyűkkel, vagy egérrel (görgetősáv használattal is) lehet a legkönnyebben mozogni. Dir 626d34g ekt ugrással lehet egy cellára lépni a SZERKESZTÉS menü UGRÁS utasításával, ami az F5 gombbal is meghívható.

A görgetősáv használata megegyezik a többi Windows alapú rendszerben megszokottal. Vízszintes és függőleges görgetősáv is használható. Soronként vagy oszloponként görgethetjük az ablakot a görgetősáv szélein lévő háromszögre kattintva. A csúszkát megfogva, az adatterületen lehet arányosan mozogni. Az arányt a csúszka mérete és helyzete mutatja, a görgetősávon belül. Ha közben a Shift gombot nyomva tartjuk, akkor a teljes táblázatban mutatja az arányt. A csúszka elé vagy után kattintva egy ablakméretnyi területtel gördül tovább a táblázat. Ha folyamatosan nyomva tarjuk az egeret a háromszögön, vagy a csúszka előtt vagy után, akkor folyamatos mozgást érhetünk el a táblázatban.

Kijelölés: A kijelölt területet tartománynak, vagy cellatartománynak szoktuk nevezni. A tartomány egy téglalap alakú terület, amiben egy vagy több cella helyezkedhet el. Az Excelben, ha nem is jelöltünk ki szántszándékkal valamit, akkor is ki van jelölve az aktuális cella. A kijelölés célja, hogy a kijelölt cellákkal akarunk valamit tenni, pl.: másolni, mozgatni, kitörölni, megformázni, stb.

Hivatkozni a két átellenes sarokpont megadással lehet rá, pl.: A2: A6, vagy C2: E6. Megadása a legegyszerűbb egérrel. Ehhez a tartomány egyik sarok cellájának közepére kell kattintani (pl. a bal felső cellára, amikor az egérkurzor alakja fehér kereszt alakú), majd nyomva tartva az egér bal gombját elhúzzuk a szemközti sarok cellába. Ekkor felengedhető az egér bal gombja. Több tartomány is kijelölhető egyidejűleg, ha a Ctrl gombot is nyomjuk a kijelölésnél. Ha nem használjuk a Ctrl gombot, akkor mindig új terület kijelölésébe kezd. Oszlop vagy sor címén kattintva, vagy itt lenyomott egérgombbal mozogva, teljes oszlop- vagy sortartományokat jelöl ki. A teljes tábla is kijelölhető, ha a munkaterület bal felső sarkára (az A oszlop bal oldalán, illetve az 1. sor felett lévő üres szürke részre) kattintunk.

A kijelölést a kurzorpad segítségével is megtehetjük, bár ezt a módszert leggyakrabban a rosszul kijelölt terület korrigálására használjuk. Ekkor a Shift gombot kell nyomva tartanunk, és közben a kurzorpad valamelyik billentyűjét kell leütnünk, aminek a hatására a kurzorbillentyű irányába változik a kijelölés. A Shift gomb nyomva tartása helyettesíthető az F8 előzetes leütésével.

A táblázatkezelők mindig az aktuális cellába írnak. Egy munkalapon csak egy aktuális cella van. Egy cellát a legegyszerűbben úgy tehetünk aktuálissá, ha rákattintunk egyet az egér bal gombjával.  Az aktuális cella címe a szerkesztőléc elején is leolvasható. Az aktuális cella tartalma a szerkesztőléc jobb oldalán látható (képlet esetén a képlet látszik a szerkesztőlécen, a képlet eredménye a cellában).   Az aktuális cellába való beírás során a begépelés a cellában és a szerkesztőléc jobb oldalán is megjelenik. A bevitelt a szerkesztőléc zöld pipájára kattintva fogadtathatjuk el. A beírást az Enter billentyű leütésével is befejezhetjük. Ilyenkor az alatta lévő cella lesz az aktuális cella. (Feltételezi, hogy oda írjuk a következőadatot). Az Enterhez hasonlóan a beírást bármelyik kurzorbillentyűvel is befejezhetjük. Ekkor az aktuális cella a kurzorbillentyű szerint más és más lesz. Pl. a fel nyíllal befejezve a begépelést, a beírás feletti cella lesz az aktuális cella. A téves bevitelt (ha még nem fejeztük be, pl. Enterrel) a piros X-re kattintva, vagy az Esc leütve hatástalaníthatjuk.

Mozgatás, másolás beillesztés: A mozgatással cellát, cellákat, objektumot helyezhetünk át máshová. A másolás megegyezik a mozgatással, csak az eredeti helyén is és a cellaterületen is ott lesz a másolt elem. A Windows ezt a látszólag egy lépésből álló műveletet két lépésre bontja, és egy úgynevezett vágólapot használ ezen műveletek során. A vágólap mintegy puffer (átmeneti tároló) terület működik. A SZERKESZTÉS menü MÁSOLÁS és KIVÁGÁS parancsával lehet a vágólapra másolni a kijelölt területet, cellát, objektumot, stb. A SZERKESZTÉS menü BEILLESZTÉS parancsával a vágólap tartalmát az aktuális cellához, mint célterülethez igazítva, beilleszthetjük. A MÁSOLÁS paranccsal vágólapra helyezett vágólap tartalmat többször is beilleszthetjük, más alkalmazásokba is.

Mozgatni és másolni egérrel a legegyszerűbb. Ki kell jelölni a mozgatandó vagy másolandó területet. Megfogjuk a kijelölt terület szélét, majd az egér bal gombját nyomva (az egérmutató ilyenkor fehér nyíl) bárhová elmozgathatjuk a területet az egér mozgatásával. Ha a mozgatás során a Ctrl gombot is lenyomjuk, akkor másolás történik (ilyenkor az egérmutató mellett egy kis jel jelenik meg). Más munkalapra másolásnál, mozgatásnál az Alt billentyűt kell lenyomva tartani, és a munkalapnévre kell húzni, majd a munkalapváltás után az Alt-ot el lehet engedni, és a munkalapon elhelyezhetjük a húzott területet.

Ha az egér jobb gombját nyomjuk le a bal helyett, akkor a mozgatás végén az elengedés pillanatában megjelenik egy helyi menü, aminek a segítségével eldönthetjük, hogy mi történjék: áthelyezés, másolás, stb.

Ugyanez a SZERKESZTÉS menün keresztül vagy a szokásos eszközsor kivág, másol, beilleszt gombjaival is megvalósítható. Itt is először ki kell jelölni a mozgatandó területet. Ezután a vágólap segítségével történnek a műveletek. Mozgatásnál a SZERKESZTÉS menü KIVÁGÁS parancsával, míg másolásnál a MÁSOLÁS parancsával a vágólapra helyezzük a kijelölt terület tartalmát. Ezután el kell menni a célterület bal felső sarkára. Itt a SZERKESZTÉS menü BEILLESZTÉS parancsával a vágólap tartalmát egyszerűen beillesztjük.

Javítási lehetőségek egy táblázat elkészítése során: A javítási lehetőségek többsége a SZERKESZTÉS menüből, a BESZÚR menüből, vagy egy cella helyi menüjéből érhető el.

A táblázatból a kijelölt területről a SZERKESZTÉS menüpont TÖRLÉS menüpontjával törölhetünk cellákat, sorokat vagy oszlopokat. A tartalom törlésének lehetőségeit a SZERKESZTÉS menüből hívhatjuk meg.

A munkalapjainkkal is végezhetünk műveleteket. Legegyszerűbb a helyi menüjét meghívni. Vele munkalapot szúrhatunk be, törölhetünk, nevezhetünk át, helyezhetünk, vagy másolhatunk át, jelölhetünk ki. Munkalap törlését a SZERKESZTÉS menü LAP TÖRLÉSE menüponttal is elvégezhetjük. Munkalapot beszúrni a BESZÚRÁS menü MUNKALAP vagy DIAGRAM PONTJÁVAL lehetséges. Munkalap átnevezése, elrejtése, felfedése a FORMÁTUM menü LAP menüpontjában végezhető el még.
Találat: 1836


Felhasználási feltételek