online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

fizikai

fizika feladatok, fizikai érdekességek, fizikai kísérletek, atomfizika, fizika képletekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
fizikai
 
bal also sarok jobb also sarok

A lendület megmaradasanak törvénye


A lendület megmaradásának törvénye A pontrendszer lendülete: -        Azok az erök, amelyeket a pontrendszerhez nem tartozó testek fejtenek ki a rendszer tagjaira, a külsö erök. - &n


A mozgasok leírasa


A mozgások leírása A mozgások leírásához vonatkoztatási rendszert használunk, amelyben megadjuk a test helyét az idöben. Mozgásról akkor beszélünk, ha a test helye változik az idöben. Egy test mozgását akkor ismerjük, ha bármely pi


A rezgömozgas, Az elektromos mezö , Elektromagneses indukció


A rezgömozgás, Az elektromos mezö , Elektromágneses indukció A rezgömozgás: A rezgömozgást végzö testnek a nyugalmi helyzettöl mért maximális kitérése a rezgömozgás amplitúdója. Jele: A. Az az idö, ame


A teljesítmény


A teljesítmény A munkavégzés szempontjából fontos, hogy az mennyi idö alatt megy végbe. A munkavégzés gyorsaságát a teljesítmény méri. Jele: P -        Valamely erö munkájának átlagos teljesítmény


Egyenletes forgómozgas


Egyenletes forgómozgás Egyenletes forgómozgás esetén a test szögelfordulása arányos a szögelfordulás idejével -        Egyenlettel kifejezve: Da = w ´ Dt -        Da =


Elektromagneses Hullamok


Elektromágneses Hullámok Elektorstatikus mezö a legegyszerübb, amit nyugvó töltések hoznak létre. Mágneses mezö: Idöben állandó mágneses mezöben mozgó töltések hozzák létre. Változó mágneses mezö: Elektrom


A tömegpont dinamikaja


A tömegpont dinamikája Azt a fizikai hatást, amely a kölcsönhatásban lévö test mozgásállapotát vagy alakját megváltoztatja, eröhatásnak nevezzük. Az erö az eröhatás mértéke. Az erö jele: F. Newton 1. törvénye A tes


Folyadékok és gazok mechanikaja


Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok legszembetünöbb tulajdonsága, hogy gravitációs térben mindig fölveszik a tárolóedény alakját, tehát önálló alakjuk nincs. Ez azért van, mert a folyadékokban, egyensúlyi állapotban nem lép fe


GÁZOK MODELLEZÉSE ÉS VISELKEDÉSÜK


GÁZOK MODELLEZÉSE ÉS VISELKEDÉSÜK I. Fekete dobozok A természettudósok gyakran vizsgálnak olyan tárgyakat (jelenségeket), amelyekről csak közvetett módon tudnak ismeretet szerezni. Ilyen például az atomok belseje, a távoli égitestek, az emb


A televízió közösségteremtő ereje az informaciós tarsadalom tükrében


A televízió közösségteremtő ereje az információs társadalom tükrében Dolgozatomat három fő részre osztom. Az elsőben a közösséghez tartozásról, annak fontosságáról írok, hiszen ezek gyakran felmerülnek az elkövetkezendőkben, így fontosnak t


DIPLOMATERV - Viselkedés valtozas analízise tavközlési hívasadatokon


Diplomaterv Viselkedés változás analízise távközlési hívásadatokon Tartalomjegyzék 1. Absztrakt ha kell angol is 2. Bevezetés 2.1. A téma elhelyezése a világban; adatbányászatról pár szó 2.2 Adatbányászati felad


Ismertesse a magneslemezek fizikai és logikai felépítését. Csatolók: IDE, E-IDE, SCSI partícióhatarok


6. Tétel A, Ismertesse a mágneslemezek fizikai és logikai felépítését. Csatolók: IDE, E-IDE, SCSI partícióhatárok   ! A mágneses adathordozók önmagukban nem rendelkeznek kellő mechanikai szilárdsággal és ezen tulajdonságok hián


A kép és a képfeldolgozó, mint fizikai valósag


A kép és a képfeldolgozó, mint fizikai valóság A hardver Az emberi szem: -        2.54 cm széles és mély, 2.3 cm magas -        sclera: stabil alakt


A TTT - TILTOTT, TŰRT ÉS TÁMOGATOTT TALÁLMÁNYOK


A TTT - TILTOTT, TŰRT ÉS TÁMOGATOTT TALÁLMÁNYOK Ma már aligha kérdéses, hogy ipari termékek, találmányok nél­kül, csak kevés ember élhet a Földön. Ez a folyamat a tűzgyújtás, és a pattintott kőszerszámok "feltalálása" óta igazolható, láthat


A TECHNIKA SZINTJE


A TECHNIKA SZINTJE Vessünk egy rövid pillantást arra, hogy milyen a technikai szint ebben az időszakban Európában. Az eddig elért legnagyobb felfe­dezések, mint a vasgyártás, a házépítés, az ablakkészítés vagy a lo­vak szügyhámja, valamin


EGYENÁRAMÚ (DC) ÁRAMKÖRÖK


Egyenáramú (DC) áramkörök 1.1    Villamosságtani alapfogalmak ˇ        Fizikai mennyiségek: feszültség U[V], áramerősség I[A], töltés[C]. ˇ        Ára


ÚJABB SZEMTANÚK BESZÁMOLÓI


ÚJABB SZEMTANÚK BESZÁMOLÓI Orffyreus tehát két vizsgálatban is bizonyította, hogy súlyok, rugók, ferde pályák segítségével örökmozgót lehet létrehozni, de azt már könyvei ellenére sem tudta elérni, hogy valaki is megve­gye nem kis pénzé


A TUDOMÁNY MINT RENDSZER SAJÁTOSSÁGAI


A TUDOMÁNY MINT RENDSZER SAJÁTOSSÁGAI A tudomány mint rendszer azonban mégis eltér a többi rendszer­től, mert csak nagyon kevesen veszik, vehetik észre egyáltalán, hogy mi is történik itt. Míg például a kereszténység esetén Husz Já­nos vag


MEGMARAD-E AZ IMPULZUS?


MEGMARAD-E AZ IMPULZUS? Az eddigiekben az energiamegmaradást jártuk körül, és láttuk, hogy nem minden esetben igaz. Joggal feltételezhetjük, hogy ugyanez igaz az impulzus és impulzusnyomaték megmaradására is. Valóban, ebben a században minoldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7

Felhasználási feltételek