online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A teljesítményfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A teljesítmény

A munkavégzés szempontjából fontos, hogy az mennyi idö alatt megy végbe. A munkavégzés gyorsaságát a teljesítmény méri. Jele: P

Valamely erö munkájának átlagos teljesítménye az erö munkájának és a munk 939h79j avégzés idejének hányadosa.

Kiszámítása: Pá = W/t

Mértékegysége: 1J/1s = 1 Watt; jele: W

A pillanatnyi teljesítmény az adott idöpont környezetében nagyon rövid Dt idöre számított átlagteljesítmény

Kiszámítása: P = DW/Dt

A pillanatnyi sebesség definíciójából a P = F v összefüggéshez jutunk. Azt mondhatjuk, hogy egy erö pillanatnyi teljesítménye az erö és a pillanatnyi sebesség skaláris szorzata.

Az energia

Az energia, mint munkavégzö képesség definiálható, az energia eltárolt munka, amely megfelelö körülmények mellett ismét szabaddá válik.

A munka és az energia nagyon szoros kapcsolatban lévö fogalmak, mégis lényegesen különböznek egymástól. Az energia a test egy adott állapotát jellemzi, míg a munka két állapot közti folyamatot ír le.

A mozgási energia

Az Em = ˝ m v2 mennyiség a test mozgási energiája. Mértékegysége: J. A mozgási energia a sebességet négyzetesen tartalmazza, ezért a sebesség irányától, elöjelétöl független, értéke nem lehet negatív.

A testre ható erök eredöjének munkája egyenlö a test mozgási energiájának megváltozásával. Ez a tömegpontra vonatkoztató munkatétel, amely röviden így is írható.

Wf = DEm

A helyzeti energia

Az olyan eröket, amelyeknek munkája független az útvonaltól, konzervatív eröknek nevezzük. Ilyenek például a gravitációs erö, az elektrosztatikus erö vagy a rugóerö.

A konzervatív erötér egy pontjában a test potenciális (helyzeti) energiája egyenlö azzal a munkával, amivel a testet a referenciapontból az adott pontba juttattuk.

Az m tömegü testet a talajról emeljük föl h magasságba. Ha referenciapontnak a talajszintet választjuk, munkavégzésünk W = m g h, ami a test helyzeti energiájával egyenlö.

A konzervatív erötérben mozgó testnek tehát van potenciális és mozgási energiája.

DEmozg + DEpot = 0. Ez a mechanikai energia megmaradásának tétele.

Ha egy testre csak konzervatív erök hatnak, a test helyzeti és mozgási energiájának összege állandó.

A hatásfok

A munkavégzés hatásfoka a hasznos és az összes befektetett munka hányadosa. h = Wh/Wö.

A definícióból látható, hogy dimenzió nélküli mennyiség; nulla és egy közé esö szám, amelynek 100-szorosa százalékban adja meg a hatásfok értékét.


Találat: 2403


Felhasználási feltételek