online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A TECHNIKA SZINTJE

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Az SI-mértékrendszer
Elektromagneses indukció
AZ ENERGIATENGER
MIT TUDUNK MORAY TITKÁRÓL?
AZ ELSŐ LÉPÉSEK
A SZIMMETRIA TÖRTÉNETE A FIZIKÁBAN
Elektromos halózatok
ELSŐ LÉPÉSEK A RÁDIÓZÁSBAN
TESLA BUDAPESTEN
 
bal also sarok   jobb also sarok

A TECHNIKA SZINTJE


Vessünk egy rövid pillantást arra, hogy milyen a technikai szint ebben az időszakban Európában. Az eddig elért legnagyobb felfe­dezések, mint a vasgyártás, a házépítés, az ablakkészítés 121d39b vagy a lo­vak szügyhámja, valamint a vízi- és. szélmalmok megjelenése a gyakorlati életet segítették elviselhetőbbé, könnyebbé tenni. Ter­mészetesen empirikus úton születtek a találmányok, és nem a kor tudománya segített megalkotásukban.


Fejlődött a nyomdászat, az alkímia kezdett lassan használható recepteket adni, megismerték az elemeket, sőt véletlenül rábukkantak a porcelángyártás titkára is. Elkészült az első hőlégballon, egyre tökéletesedett az óra, a szi­vattyú, a mikroszkóp, és megtanultak alagutat fúrni. A kor legfon­tosabb technikai találmánya azonban az első használható gőzgép volt. Denis Papin (1647-1712) francia természetkutató, valamint az angol Thomas Savery munkássága után végül Thomas Newcomen­nek sikerült először egy valamennyire használható gőzgépet ké­szíteni.Csak jóval később készült el James Watt találmánya, ami a gyakorlatban jól alkalmazható volt, akár mozgó szerkezetek meg­hajtására is. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy az első Orffyreus­kerék bemutatása idején mind a technika, mind a tudomány szá­munkra elképzelhetetlen kezdeti, primitív szakaszban volt. Orffyre­us ebbe a sötétségbe, tudatlanságba robbant be készülékével a ma­ga titokzatos módján. Térjünk tehát most vissza Orffyreushoz. Nézzük meg, hogy Orffyreus munkássága és korának legnagyobb német tudósa, Leibniz sorsa hogyan kapcsolódott össze.Találat: 1919