online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A TECHNIKA SZINTJE

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Az SI-mértékrendszer
Elektromagneses indukció
AZ ENERGIATENGER
MIT TUDUNK MORAY TITKÁRÓL?
AZ ELSŐ LÉPÉSEK
A SZIMMETRIA TÖRTÉNETE A FIZIKÁBAN
Elektromos halózatok
ELSŐ LÉPÉSEK A RÁDIÓZÁSBAN
TESLA BUDAPESTEN
 
bal also sarok   jobb also sarok

A TECHNIKA SZINTJE


Vessünk egy rövid pillantást arra, hogy milyen a technikai szint ebben az időszakban Európában. Az eddig elért legnagyobb felfe­dezések, mint a vasgyártás, a házépítés, az ablakkészítés 121d39b vagy a lo­vak szügyhámja, valamint a vízi- és. szélmalmok megjelenése a gyakorlati életet segítették elviselhetőbbé, könnyebbé tenni. Ter­mészetesen empirikus úton születtek a találmányok, és nem a kor tudománya segített megalkotásukban.


Fejlődött a nyomdászat, az alkímia kezdett lassan használható recepteket adni, megismerték az elemeket, sőt véletlenül rábukkantak a porcelángyártás titkára is. Elkészült az első hőlégballon, egyre tökéletesedett az óra, a szi­vattyú, a mikroszkóp, és megtanultak alagutat fúrni. A kor legfon­tosabb technikai találmánya azonban az első használható gőzgép volt. Denis Papin (1647-1712) francia természetkutató, valamint az angol Thomas Savery munkássága után végül Thomas Newcomen­nek sikerült először egy valamennyire használható gőzgépet ké­szíteni.

Csak jóval később készült el James Watt találmánya, ami a gyakorlatban jól alkalmazható volt, akár mozgó szerkezetek meg­hajtására is. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy az első Orffyreus­kerék bemutatása idején mind a technika, mind a tudomány szá­munkra elképzelhetetlen kezdeti, primitív szakaszban volt. Orffyre­us ebbe a sötétségbe, tudatlanságba robbant be készülékével a ma­ga titokzatos módján. Térjünk tehát most vissza Orffyreushoz. Nézzük meg, hogy Orffyreus munkássága és korának legnagyobb német tudósa, Leibniz sorsa hogyan kapcsolódott össze.Találat: 2041


Felhasználási feltételek