online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

fizikai

fizika feladatok, fizikai érdekességek, fizikai kísérletek, atomfizika, fizika képletekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
fizikai
 
bal also sarok jobb also sarok

ÁRAMOK HARCA


ÁRAMOK HARCA A balszerencse azonban nem tartott sokáig. A gazdasági élet újra fellendült és Teslának lehetősége kínálkozott, hogy régi tervét, a vál­tóáramú rendszert megvalósítsa. Találmányának, ötletének híre má­sokhoz is eljutott; és nag


ORFFYREUS TÖRTÉNETE


ORFFYREUS TÖRTÉNETE A fizika és a technika története nagyon hasonlít a Szovjetunió kommunista pártjának történetírásához - ahol, jól tudjuk, nem ra­gaszkodtak mindig mereven az igazsághoz. (Itt Kelet-Európában azt mondják, hogy csak a


A FELTALÁLÁS FOLYAMATÁNAK NEHÉZSÉGEI


A FELTALÁLÁS FOLYAMATÁNAK NEHÉZSÉGEI Valójában egy találmányt kifejleszteni sokkal nehezebb, ha az igazán korszakalkotó, mint egy-egy új effektust felfedezni. Ennek az az egyszerű oka, hogy egy találmány elkészítése sokkal több, sokkal neh


Az elektromos aram jellemzése


Az elektromos áram jellemzése 1. Az elektromos áram erőssége Az elektromos áram pillanatnyi erőssége nem más, mint egy vezető teljes keresztmetszetén egységnyi idő alatt áthaladó töltéshordozók száma. Ezt az alábbi összefüggéssel adhatjuk


ORRFYREUS KÁROLY VÁLASZTÓFEJEDELEM UDVARÁBAN


ORRFYREUS KÁROLY VÁLASZTÓFEJEDELEM UDVARÁBAN Ahogy életrajzírója is megjegyzi, Leibniz rátapintott a valóságra. Sajnos Orffyreus bizalmatlansága, a külvilág értetlensége és ellen­ségeskedése végül is oda vezetett, hogy Orffyreus titka, a s


KLASSZIKUS ÖRÖKMOZGÓK


KLASSZIKUS ÖRÖKMOZGÓK Talán ennyi példa elegendő volt ahhoz, hogy lássuk, hogyan, milyen alapelveken működnek a szimmetriacsökkentést felhaszná­ló energiatermelő készülékek, és láttuk, hogy az energiamegmara­dás törvénye igaz ugyan, de cs


FELIX EHRENHAFT TÖRTÉNETE


FELIX EHRENHAFT TÖRTÉNETE Felix Ehrenhaft 1879. április 24-én született, és 1952. március 4­én halt meg. 1903-ban fejezte be tanulmányait a Bécsi Egyetemen, ahol Lang professzor tanítványaként, asszisztenseként kezdett dol­gozni. Két évvel


AZ ORFFYREUS-GÉP VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ BELSŐ SZERKEZETE


AZ ORFFYREUS-GÉP VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ BELSŐ SZERKEZETE A megfordított Noether-elvből az is következik, hogy létezik egy olyan optimális pálya, ahol az adott körülmények között ma­ximális a szimmetriacsökkenés, s emiatt az energianyereség. (A ré


EGY GYAKORLATI PÉLDA: AZ OERSTED-ÜGY


EGY GYAKORLATI PÉLDA: AZ OERSTED-ÜGY Oersted fölfedezése, az elektromosság és a mágnesesség közti kapcsolat megtalálása rendkívül tanulságos mind a fizika elvei szem­pontjából, mind a tudomány működése, mind a technika, tech­nológia, a poli


Feszültséggenerator. Áramgenerator


Feszültséggenerátor. Áramgenerátor             Két típusú áramforrást különböztethetünk meg. Az egyik típus abban az áramköri ágban, ahol elhelyezkedik, állandó feszültséget tart fent a kimenetei között, ezt az áramforrást feszültséggenerát


AZ "ÖRÖKMOZGÓ"


AZ "ÖRÖKMOZGÓ" 1931 nyarán a New York állambeli Buffalo városka lakói furcsa látvány részesei voltak. A korszak egyik luxusautója, egy Pierce Arrow suhant el előttük, benne egy idős úriember és középkorú útitársa. Nem maga a látvány volt az


ELSŐ LÉPÉSEK A RÁDIÓZÁSBAN


ELSŐ LÉPÉSEK A RÁDIÓZÁSBAN Teslát ebben az időben már egyre inkább a rádiózással kap­csolatos technikai problémák kötötték le. J. C. Maxwell és Gustav Hertz munkája nyomán már ismeretes volt, hogy léteznek rádió­hullámok, azonban a Hertz ált


TÉVES ÁLTALÁNOSÍTÁS


TÉVES ÁLTALÁNOSÍTÁS Helmholtz 1853-ban állt ki Meyer elsősége mellett, és 1854-től kezdve már Meyert is az energiamegmaradási tétel egyik önálló megalkotójaként ismerték el. Angliában még egy hosszú közjáték zavarta meg az energia-


VÁKUUMENERGIA


VÁKUUMENERGIA A természet nem szűkmarkú. Nemcsak szimmetriacsökkentéssel és hidegfúzióval, hanem a körülöttünk levő vákuum szinte korlát­lan energiájával is elláthatnánk ipari igényeink jelentős részét. Mint minden tiltott találmánynak, en


Elektromos halózatok


Elektromos hálózatok                         Az elektromos áramkörök, hálózatok igen változatosak lehetnek úgy, felépítés, működési üzemmód, felhasználást illetően, ezért csoportosításuknál nagyon változatos kritériumokat állíthatunk fel.


Különböző aramköri szakaszokra vonatkozó Ohm-törvények


Különböző áramköri szakaszokra vonatkozó Ohm-törvények             Az elektrosztatikus térnél tárgyaltakhoz hasonlóan, a stacionárius elektromos áram esetében is definiálhatjuk az elektromos potenciált és az elektromos feszültséget. Mivel a


A Maxwell-egyenletrendszer


A Maxwell-egyenletrendszer 1.1. A vákuumra vonatkozó Maxwell-egyenletrendszer             A Maxwell-egyenletrendszer az elsö próbálkozás arra vonatkozóan, hogy a fizika különbözö területein megszerzett tudásanyagot egy


NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS


NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS Azt láttuk az ellesett mozzanatokból, hogy ebben a dobban ferde pályán, egyszerű mechanikus szerkezet segítségével súlyok mo­zognak, és úgy tűnik, hogy a folyamat egy szakaszában acélrugók is részt vettek. A sok-sok vi


A SZIMMETRIA CSÖKKENÉSE


A SZIMMETRIA CSÖKKENÉSE A szimmetria egyszerű módszerekkel is csökkenthető. Legyen például egy anyagdarabunk, nyomjuk meg valahol úgy, hogy fe­szültség keletkezzék benne. A feszültségnek nincs specifikus irá­nya, legfeljebb azt mondhatjuk


A SZIMMETRIA TÖRTÉNETE A FIZIKÁBAN


A SZIMMETRIA TÖRTÉNETE A FIZIKÁBAN Az előző részben azt állítottuk, hogy az energia, az impulzus és az impulzusnyomaték fogalma teljesen általános és funda­mentális. Ez valóban így van, ezeknél már csak egy lényegesebb fogalom van a termésoldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7

Felhasználási feltételek