online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

fizikai

fizika feladatok, fizikai érdekességek, fizikai kísérletek, atomfizika, fizika képletekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
fizikai
 
bal also sarok jobb also sarok

ORVOSOK A FIZIKÁBAN


ORVOSOK A FIZIKÁBAN Most egy ideig el kell hagynunk a matematikusok terepét. A ma­tematikusok, akik a legfontosabb lépéseket tették az energia fogal­mának tisztázására, majd csak generációk múlva, az 1900-as évek elején lépnek újra színre.


AZ INTERFERENCIA-GÉP


AZ INTERFERENCIA-GÉP A radartechnika a II. világháborúban fejlődött ki, és legalább annyi erőfeszítést igényelt, mint az atombomba előállítása. Jelentős része volt a radarnak abban, hogy a szövetségesek és nem a néme­tek nyerték meg a lI.


A CURIE-ELV


A CURIE-ELV Pierre Curie mondta ki először a szimmetriamegmaradásnak azt a fontos következményét, ő érzett rá először arra, hogy egy-egy ef­fektusnak nemcsak a szimmetriája a fontos, hanem az is, hogy mi­lyen szimmetriák hiányoznak belőle


Az elektromos aram és feszültség mérése


Az elektromos áram és feszültség mérése Gyakorlati alkalmazásokban áramokat és feszültségeket kell mérjünk. Ahhoz, hogy ne kelljen e két mennyiség mérésére külön készülékeket használjunk, a mérésre szolgáló áramköröket egy műszerbe építik b


VÁLTÓÁRAMÚ (AC) ÁRAMKÖRÖK


Váltóáramú (AC) áramkörök Olyan áramkörök, amelyeknél U(t) általában nem követi I(t) függvényt  Példa: kondenzátoron (szigetelő vezetők között) áthaladó áram I = dQ/dt = C*dU/dt; azaz I nem U-val, h


MOZGÓ ALAKTRÉSZES MEGOLDÁSOK


MOZGÓ ALAKTRÉSZES MEGOLDÁSOK Természetesen a Coler-csoport felszámolásával nem szűnt meg a munka ezen a területen. Tőlük függetlenül máshol, mások újra rábukkantak erre a jelenségre, és újra végig kellett menniük a fenti feladatokon, hisze


TESLA BUDAPESTEN


TESLA BUDAPESTEN Alexander Graham Bell nem sokkal azelőtt talála fel a telefont, és az akkor már működő telegráfhálózatok segítségével az új be­szédtovábbítási módszer gyorsan terjedt. Különösen jelentős volt Puskás Tivadar találmánya, a t


A MORAY TÖRTÉNET HÁTTERE


A MORAY TÖRTÉNET HÁTTERE Most következzen kicsit részletesebben a 30-as években kifej­lesztett Moray-szerkezet históriája, mert ez is példaértékű és jel­legzetes. Nagyon sokban hasonlít a Moray-történet kezdő esetünk­höz, az Orffyreus-gép


A MECHANIKA ALAPFOGALMAI


A MECHANIKA ALAPFOGALMAI Nézzük most tehát, hogyan fejlődtek ki a mechanika legfonto­sabb alapfogalmai, hogyan jutottunk el lépésről lépésre odáig, hogy a mechanikát ma lezárt és tökéletesen megismert tudománynak gondoljuk. Ehhez


DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS SZIMMETRIÁK


DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS SZIMMETRIÁK A köznapi életben, a biológiában, az építészetben és a szobrá­szatban egyidejűleg született meg a szimmetria fogalma a harmó­nia és a szépség szinonimájaként. Itt csak a tárgyak és részeik tér­beli viszonya


A NOETHER-TÉTEL LEVEZETÉSE


A NOETHER-TÉTEL LEVEZETÉSE Hogy megérthessük Noether módszerét, először az energiamegmaradás egyenletét fogjuk megvizsgálni olyan esetben, amikor a rendszer Lagrange­függvénye nem függ explicit módon a t időtől. Ezért a t független változó


A TÖRTÉNETÍRÓK FELELŐSSÉGE


A TÖRTÉNETÍRÓK FELELŐSSÉGE A történetírás meglehetősen egyhangú, egysíkú. Az átlagos törté­nelemkönyvekben megnyert vagy vesztett csaták, kivégzett vagy megbukott politikusok, meghódított vagy elvesztett területek szere­pelnek. Ez azonban


MÉRÉSEK ADATGYŰJTŐ KÁRTYÁKKAL ÉS SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉPPEL


Mérések adatgyűjtő kártyákkal és személyi számítógéppel 1.1    Számítógép és vezérlések Számítógép: ˇ      logikai -aritmetikai egység - programtár - adattár  - külvilág (IO) ˇ   


TOVÁBBI FURCSASÁGOK


TOVÁBBI FURCSASÁGOK Létezik még egy ugyancsak ritka jelenség, a levitáció. Né­hány megbízható forrás megerősíti, hogy meditációs folyama­tokkal, megváltozott tudatállapottal elérhető az emberi test lebe­gése. Itt is megmutatja az élet, hog


VAN-E KIÚT?


VAN-E KIÚT? A tudomány intézménye igazán hatékonyan és jól sehol sem mű­ködött tökéletesen a történelem során. A tudomány mint intézmény éles ellentétbe került a tudományos módszer alkalmazóival. A jól működő intézményt ugyanis az új, a ha


FESZÜLTSÉGEK MÉRÉSE


Feszültségek mérése 1.1    Analóg feszültségmérő műszerek Deprez műszer, X-t  író, X-Y író. Átlagoló regisztráló, magnószalag Oszcilloszkóp: ˇ      katódsugárcső (gyors, hosszú utánvilágítá


A MAYER-FÉLE VÍZAUTÓ


A MAYER-FÉLE VÍZAUTÓ Stanley Mayer készüléke is elviekben hasonlít az előző két készü­lékhez. Stanley Mayer többször is demonstrálta vízautóját kívülál­lóknak, és megadott szabadalmai - bár rendkívül hézagosan és pon­gyolán írják le a jelens


A REZGÉSI ENERGIA


A REZGÉSI ENERGIA Moray szerint mindenféle energia kulcsa az univerzum rezgési energiáiból, erejéből származik. A kérdés most már csak az, hogy hogyan használhatja ki az ipar ezt anélkül, hogy az ismert módsze­rekhez nyúlna. Még egy érdeke


EGY ARCKÉPFESTŐ TALÁLMÁNYA


EGY ARCKÉPFESTŐ TALÁLMÁNYA Azt gondolnánk, hogy a tudós társadalom, miután ez az effek­tus ismertté vált, azonnal a gyakorlati felhasználáson kezdett el dolgozni. Ám ez messze nem így történt. Mintegy húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy


Az elektromos aram teljesítménye és munkaja


Az elektromos áram teljesítménye és munkája 1. Teljesítmény és munka             Tekintsük 3.35 árán látható egyszerű áramkört, amelyben a 3.7.1. és 3.7.2. pontokban tárgyaltak szerinti belső ellenállással rendelkező generátor () illetveoldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7

Felhasználási feltételek