online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A CURIE-ELV

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
AZ ÉLŐVILAG ÉS A MÉRNÖKÖK LEHETŐSÉGEI
Az elektrosztatikai és magnetosztatikai - ismeretek attekintése
A NOETHER-ELV
A TALÁLMÁNY TOVÁBBI SORSA
SZIMMETRIÁK MEGMARADÁSA
A TÉVEDHETETLENSÉG NIMBUSZA
AZ "ÖRÖKMOZGÓ"
TOVÁBBI FURCSASÁGOK
Az elektromos aram és feszültség mérése
 
bal also sarok   jobb also sarok

A CURIE-ELV


Pierre Curie mondta ki először a szimmetriamegmaradásnak azt a fontos következményét, ő érzett először arra, hogy egy-egy ef­fektusnak nemcsak a szimmetriája a fontos, hanem az is, hogy mi­lyen szimmetriák hiá 454i86e nyoznak belőle, azaz ő nevezte meg először konkrétan a diszszimmetria, azaz a szimmetriahiány fogalmát is. Hogyan kellene kiindulnunk ilyen formális módszerekkel az energiamegmaradás megkerülésére? Az eddigiekből az következik, hogy legalább két olyan kiváltó effektust kell keresni, amelyben az a követelmény, hogy mindkét effektusnál előálljon az energia meg nem maradása. A két effektus egymásrahatása, "összeházasí­tása" után várhatjuk csak azt, hogy kialakulhat ilyen hatás, ahol energiatöbbletünk vagy energiahiányunk lesz.


Itt most nagyon oda kell figyelni a szavak jelentésére. Amikor azt mondjuk, hogy olyan hatásokat kell keresni, ahol nem marad meg az energia, akkor nem azt állítjuk, hogy önmagában, külön­külön is többlet vagy hiány keletkezik, csak azt a tényt, hogy egy effektus esetén is egy rendszerrel energiát tudunk közölni, vagy energiát tudunk kivenni egy rendszerből, azaz a rendszer nem tud zárt maradni. Ez csak nemkonzervatív rendszereknél fordulhat elő, s ilyen a gyakorlatban nagyon sok van, például a szélmalom vagy a hajócsavar is energiát vesz föl vagy ad le a környezetének. Az ingaóra, azaz egy konzervatív gravitációs térben mozgó test nem vesz föl a környezetéből energiát. Amint elengedtük az ingát, az megtartja eredeti energiaszintjét, csak a potenciális, azaz hely­zeti energia alakul át periodikusan mozgási energiává és vissza.


Ha a súrlódási veszteségektől eltekintünk, akkor ez a folyamat a vég­telenségig tartana, hiszen konzervatív erőtérben minden fizikai rendszer mindig megtartja eredeti energiáját. A nemkonzervatív rendszereknél, azaz például az örvényes, a sebesség- vagy időfüg­gő s emiatt nempotenciálos rendszereknél ez nem igaz, azok állan­dóan energiát tudnak fölvenni vagy leadni. Ezek után formális logi­kával gondolkozva már egyszerű az eredeti feladat megoldása.

Keresnünk kell két olyan rendszert, ahol nem potenciálos nem konzervatív erőterek vannak. A forgó, örvényes rendszerek alkalma­sak erre, vagy például a sebesség- és időfüggő rendszerek. Ha pél­dául egy merev karon el tudunk húzni egy súlyt úgy, hogy az erő értéke időben változik, akkor egy időfüggő, nem potenciálos tér se­gítségével olyan rendszert valósítottunk meg, amelyben az energia nem marad meg, hiszen az időben változó erő segítségével egyre több vagy egyre kevesebb energiája lehet a rendszernek. Ha ugyan­akkor ezt a rendszert még meg is forgatjuk egy tengely körül, akkor az örvényes erőtér segítségével megint csak nem potenciálos erőteret kapunk, azaz újra egy olyan erőteret, amiben nem marad meg a rendszer energiája. Ha formálisan a II/3. ábrán megnézzük a két rendszer szimmetriatulajdonságait, akkor azt látjuk, hogy a karos és a forgó rendszer összehozható úgy, hogy csak egyetlen közös szimmetriájuk lesz, azaz az energia meg nem maradása áll elő, és ez az új effektusban is megjelenik. Ha jól gondolkoztunk, akkor egy sugárirányú, időfüggő mozgás, valamint egy tangenciális irányú örvényes mozgás "összeházasításával olyan rendszert kaptunk, ahol a megmaradó eredő szimmetria már nem tartalmazza az energiameg­maradást, és ilyenkor lehet akár energiatöbbletünk vagy -hiányunk is. Okunk van föltételezni, hogy így Orffyreus titkához jutottunk el, azaz így például spirálmozgások, vagy más hasonló típusú, nem konzervatív erőterek által okozott mozgások segítségével kaphatunk olyan hatást, ahol energia "termelődik vagy tűnik el.


Az előbbi okoskodás persze nagyon formális, és csak akkor hi­hető el, ha kísérletileg is meg tudjuk erősíteni. Látni fogjuk azon­ban ezután, hogy szinte az összes találmány erre az alapeffektus­ra épül. Addig azonban még érdemes egy újabb rövid sétát ten­nünk, meg kell néznünk, hogy a matematikában hogyan fejlődött a szimmetria fogalma, hiszen mindaddig, amíg a matematika kris­tálytiszta logikájával elő nem áll ez a fogalom, addig sem a fizika, sem a technika nem tud igazán nagyot előrelépni. Azért is érdemes a matematika oldaláról is megnézni az energia, az impulzus és im­pulzusnyomaték és a szimmetria összekapcsolódását, mert ott is a fenti hasznos eredményre lehet jutni, csak más úton.


1I/3. ábra: A Curie féle szimmetria kivonási szabály elve: Két kiváltó ok esetén csak az a szimmetria marad meg a bekövetkezett hatásban, amely közös mindkét ok esetén.
Találat: 1485


Felhasználási feltételek