online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

fizikai

fizika feladatok, fizikai érdekességek, fizikai kísérletek, atomfizika, fizika képletekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
fizikai
 
bal also sarok jobb also sarok

A HORVÁTH-ESET


A HORVÁTH-ESET Hasonló elrendezésű a Horváth István-féle vízautó, mely dielek­trikumként a mindenütt megtalálható vizet használja. Ebben az esetben azonban nem elektromos áram formájában veszi ki a több­letteljesítményt, hanem a víz fölbon


ORRFYREUS ÉS LEIBNIZ


ORRFYREUS ÉS LEIBNIZ Gottfried Wilhelm Leibniz neve, munkássága a mai napig elis­mert, és hihetetlen sokoldalúságáról nevezetes. Számos újat alko­tott a jogban, vallási értekezésekben rendkívül simulékonyan szó­lalt meg, és hasznos dip


AZ ÉLŐVILÁG ÉS AZ EMBERI TECHNOLÓGIA KÖZÖS VONÁSAI


AZ ÉLŐVILÁG ÉS AZ EMBERI TECHNOLÓGIA KÖZÖS VONÁSAI Mielőtt az élővilág és az ember által alkotott világ technikáját, technológiáját összehasonlítanánk, vessünk egy rövid pillantást arra, hogy mi a közös bennük. Mindkét esetben megtalál


NIELS ABEL ÉLETE


NIELS ABEL ÉLETE Mikor Galois már rég halott volt, Abel volt az, aki a matemati­kusok számára először felvetette a csoportok és szimmetriák gon­dolatát, de az ő élete is Galoishoz hasonlóan rövid és tragikus véget ért. Abel (1802-1829) egy


A stacionarius elektromos aram törvényei


A stacionárius elektromos áram törvényei 1. Az áramsűrűség forrásbősége Tekintsük, hogy a vezetőben egyenáram folyik (tehát  és ) és szemléltesse a 3.2 ábra a vezető egy olyan darabját, ahol a vezető keresztmetszete változó méterű. 


A SCHAUBERGER-TURBINA


A SCHAUBERGER-TURBINA Victor Schauberger fiatal erdészként az osztrák Alpok hegyeiben járkálva gyakran figyelte meg a hegyi patakokban úszkáló piszt­rángokat. Ő azon kivételes, természetes tehetségek közé tartozott, akik nemcsak néztek, han


A TUDOMÁNY MINT INTÉZMÉNY


A TUDOMÁNY MINT INTÉZMÉNY A tudomány mint intézmény néhány száz éves múltra tekint csak vissza. A középkor végén, az újkor hajnalán gyűltek össze kutatók, tudósok azért, hogy valamilyen intézményi, kötetlen hátteret teremt­senek eredményeik,


A HIDEGFÚZIÓ TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN


A HIDEGFÚZIÓ TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN 1989. március 23-án, a Utah állambeli Salt Lake City-ben fekvő utahi egyetem két elektrokémikusa sajtóértekezletet hívott össze. A 62 éves Martin Fleischman és a 46 éves Stanley Pons bejelentették, hogy


ÚJABB VIZSGÁLATOK


ÚJABB VIZSGÁLATOK Közben tovább folytak az események. Gärtner és társai újabb pamfleteket és újabb kihívásokat gyártottak, kijelentették, hogy nem működik a gép két hétnél tovább, éppen ezért Orffyreus megkérte új uralkodóját, Károly herceg


AZ ELSŐ LÉPÉSEK


AZ ELSŐ LÉPÉSEK S bár az egyetemi kutatásokban, a "hivatalos tudományban" csak az 1940-es, 1950-es évektől kezdték vizsgálni a tranziens, nagyfrekvenciás kisüléseket - a radarkísérletek miatt -, néhány amatőr évtizedekkel megelőzte ezt


A TÉVEDHETETLENSÉG NIMBUSZA


A TÉVEDHETETLENSÉG NIMBUSZA A tudomány rendszere alakította ki magának eddig a legjobb pro­pagandát, ők formálták meg a tévedhetetlenség mítoszát, a műhiba nélküli gyakorlat nimbuszát. (Nem hiába értelmiségi vállalkozás.) Pedig ha kritikusan


SZIMMETRIÁK MEGMARADÁSA


SZIMMETRIÁK MEGMARADÁSA Úgy gondolnánk, hogy mind az elektromos tér, mind a mágneses tér egy azonos matematikai mennyiséggel, vektorral írható le. Mindkét térerősségnél az erőnek van iránya és nagysága is, tehát látszólag nyugodtan használh


A NOETHER-TÉTEL MEGFORDÍTÁSÁNAK GYAKORLATI KÖVETKEZMÉNYE


A NOETHER-TÉTEL MEGFORDÍTÁSÁNAK GYAKORLATI KÖVETKEZMÉNYE A Noether-elv szerint az energia megmaradása a fizikai folya­matok időbeli eltolási szimmetriájára, változatlanságára vezethető­ek vissza. Ez a tétel megfordítható, s akkor még értéke


LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK


Logikai áramkörök Logikai áramkörök Két megengedett állapot van (fogalmilag: egy állítás igaz vagy nem igaz; áramkörileg két különböző elektromos állapot pl. két különböző feszültségszint, vagy kapcsoló-állás stb.) E


Képlet gyűjtemény


Képlet gyűjtemény Átváltások Állandók, fontosabb adatok Atomi tömegegység: Atommag sűrűsége: Avogadro-szám: Boltzmann-állandó: Coulomb-törvény arányossági tényezője: Vákuum diele


SCHAUBERGER ÉLETE


SCHAUBERGER ÉLETE Victor Schauberger 1885. június 30-án született Felső-Ausztria Ulrichsberg nevű községében. Régi erdész családból származott, jel­mondatuk volt: hit a csöndes erdőkben. Jobban érdekelte Schauber­gert az erdő, mint a tan


A teljes aramkörre vonatkozó Ohm-törvény


 A teljes áramkörre vonatkozó Ohm-törvény A 3.4.1. pontban egy homogén esetére definiáltuk az Ohm-törvényt, amit a továbbiakban általánosítanunk kell olyan áramköri szakaszokra is, amelyek az ellenállásokon kívül aktív áramköri elemeket is


AZ ELSŐ VIZSGÁLAT


AZ ELSŐ VIZSGÁLAT Közben a szerkezet híre tovább terjedt. 1715 januárjában az Acta Euditorium című folyóiratban egy rövid tudományos publiká­ció jelent meg, ahol Leibniz barátja és tanítványa, Christian Wolff írt a találmányról: "Egy örökm


A TALÁLMÁNY TOVÁBBI SORSA


A TALÁLMÁNY TOVÁBBI SORSA Valójában ez a történet jelzi a zenitet az Orffyreus-ügyben. Utána már csak állandó lefelé csúszás következett. Nemsokára meghalt Károly herceg, és ezután két civakodó szeretője közt kellett igazsá­got tenni utódai


AZ UTOLSÓ REMÉNYSUGÁR


AZ UTOLSÓ REMÉNYSUGÁR Gravesande, aki harminchárom éves volt, amikor a kasseli szerke­zetet megvizsgálta, még húsz évig, 1742-ig élt és írt erről a szerke­zetről. Az 1730-as években a Leideni Egyetem egyik leghíresebb kí­sérleti tudósakéntoldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7

Felhasználási feltételek